BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.02.2011 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

          1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.02.2011

     Sayı  :   2011/51

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan Musalla Mezarlığı sınırları içerisindeki Mürşit Pınar Camii yanındaki Polis Şehitliği olarak düzenlemesi yapılan yerin Polis Şehitliği olarak tahsisi uygun görülmüştür.    

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.02.2011

  Sayı   :   2011/8

          Dialogue Society’nin 25–30 Mart 2011 tarihleri arasında İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenecek olan “Kültürler Festivali” programı ile BaltıcTurkish Culture Academy tarafından 19–21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenecek olan “Baltık Türk Günleri” programına gidecek heyetlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

3- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih:   16.02.2011

   Sayı  :    2011/52

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar yoluna, park alanı Otopark alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9uncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

  4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.02.2011

    Sayı   :   2011/53

Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde imar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu   5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

  5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.02.2011

    Sayı   :   2011/53

         Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına, İlköğretim Tesisi alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

 6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih:   16.02.2011

    Sayı   :   2011/54

         İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.02.2011

     Sayı  :   2011/55

Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17979 ada, 2 nolu parselin 4 Kat Bitişik Mesken Sahası olan imarının 4 Kat Bitişik Ticaret Sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.      

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.02.2011

     Sayı  :   2011/56

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25206 ada, 1 ve 3 nolu parsellerin 3 Kat Ayrık, Taks: 0.25, Kaks: 0.90 olan imarı ile 2 ve 4 nolu parsellerin 2 Kat Ayrık/İkiz, Taks: 0.25, Kaks: 0.60 olan imarının birleştirilerek, E: 0.70, Taks: 0.25, Hmax: 9.00 metre yapılaşma şartı verilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          9- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

    Tarih :  17.02.2011

     Sayı  :   2011/57

         Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3B imar paftasında, 372 pafta, 2202 ada, 43, 44, 45 ve 46 nolu parsellerin Sanayi Sahası olan imarına Sağlık Koruma Bandı konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/58

Karatay İlçesi, Selim Sultan ve Elmacı Mahalleleri, M29A16A3C, M29A16B4A ve M29A16B4D paftalar, 2204, 2205, 3883, 5190 ve 5191 nolu adalara isabet eden 20 metrelik imar yolunun mülkiyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih         :  17.02.2011

         Sayı          :   2011/59

         Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17980 ada, 3 nolu parselin 4 Kat Mesken Sahası olan imarının, 4 Kat Ticaret olarak değiştirilmesi ve “Zemin katların üzerindeki katlar mesken olarak kullanılacaktır” plan notunun getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/60

         Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında bulunan 17446 ada, 4 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/61

         Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 25643 ada, 14 nolu parselin Akaryakıt veLpg Dolum İstasyonu olan imarına Ticaret ibaresinin ilavesi ve inşaat yoğunluğunun yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/62

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parsel Beton Mamulleri İmalat Santrali alanına isabet eden söz konusu parselin ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar planı ile uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/63

         Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15J-III, 15J-IV, 14J-I ve 14J-II paftalarda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2010 tarih ve 747 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/64

         Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6G-II pafta, 27338 ada, 1 nolu parsel, 6G-II pafta, 27317 ada, 1 noluparsel ve 6G-III pafta, 27324 ada, 1 nolu parselde işaretli alanlarda trafo yapılması ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

         17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/65

          Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15K-III pafta, 3914 ada, 2 nolu parsel imar planında konut, yol ve sağlık tesisi alanında kalmakta olup, konut alanı içinde bulunan mevcut kullanılan yolun imar yolu yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/66

Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14M-IV pafta, 3600 ada, 14 Nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2010 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan otel alanı için Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/67

Meram İlçesi, Dr. Ziya Barlas Mahallesi, 16M-IV pafta, 3945 ada, 317 Nolu parsel imar planında konut alanında kalmakta olup, konut alanının bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/68

Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 193 ada, 6 Nolu parsel imar planında dini tesis ve lojman sahasında kalmakta olup, mevcut kullanıma göre dini tesis ve lojman alanının ifraz hattı ile ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/69

Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I-II pafta, 37360, 37361, 26771 ve 763 noluadalarda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2011 tarih ve 48 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na göre Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/70

Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23B2A, 2B paftada mülkiyeti hazineye ait parseller ve çevresinde Uydu Yedekleme Merkezi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2009 tarih ve 137 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planının yeniden düzenlenmesi ve Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/71

Selçuklu İlçesi, Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait olan, Sille Mahallesi 22 J II pafta, 29093 adadaki ilköğretim alanı olan 1 nolu parselin batısındaki tescil harici alanın, söz konusu İlköğretim alanına dâhil edilerek çocuk bahçesi olarak ayrılması ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/72

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L IV pafta, 19498 ada, 8 nolu parsel(eski 7484 parsel) 1986 yılında ruhsat aldıktan sonra, Belediye tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde uygulaması yapılmış ve söz konusu parseldeki bina daha evvel doğu cephesi bitişik iken, uygulamadan sonra güney cephesi ile bitişik hale getirilmiştir. Fakat 19498 ada, 8 nolu parseldeki ruhsatlı ve iskanlı mevcut binanın güney cephesinde pencereler mevcuttur. Bu sebeple, parselin güneyindeki 9 nolu parselin 8 nolu parsel ile bitişik nizamının ayrılarak 8 ve 9 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 29.maddesine göre: “blok ve ikiz nizamda aynı blok içinde yapılaşma var ise, bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile taban alanı, mevcut binanın ruhsat aldığı tarihte yürürlükte bulunan yoğunluğu hiçbir şekilde aşmamak üzere düzenlenebilir. Bu halde TAKS: % 30 şartı aranmaz. ….” Hükmü gereğince 8 nolu parsel % 40’a göre ruhsat aldığından 9 nolu parselin Taks oranının % 40 olarak imar planına işlenmesi ve parsele; “8 nolu parsel tarafındaki cepheye açık ve kapalı çıkma yapılamaz.” Plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/73

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K I pafta, 17439 ada, 2 nolu parselin Anaokulu-Kreş, Otopark ve yol alanına isabet eden imarının, parselin etrafında 400 m. yürüyüş mesafesi içerisinde Dini Tesis Alanı olmamasından dolayı, parselin bir kısmının da isabet ettiği Anaokulu-Kreş Alanının bir kısmının Dini Tesis Alanı olarak ayrılması ve Kuran Kursu Yapılabilmesi ile ilgili plan notu eklenmesi ile diğer alanın aynı imarında anaokulu-kreş alanı olarak kalması ile ilgili nazım imar ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/74

          Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parselin 4 kat mesken ve 4 kat ticaret alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, Ticaret alanının 4 kattan 2 kata indirilerek, Max.Taks:0.30, E:0.50, Hmax: 2 kat olması, mesken alanının kat adedinin 4 kat olarak korunarak, 36 Ünite şartlı,MaxTaks:0.25, E:1.02 olması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/75

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N I/31 M II pafta, 17895 ada, 1 nolu parselin İlkokul/Temel Eğitim Alanı olan imarının, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 03.01.2011 gün ve 81 sayılı yazısında Ortaöğretim Alanı olarak tahsis değişikliği yapıldığı bildirildiğinden, söz konusu alanın İlkokul alanından Ortaöğretim Alanına dönüştürülerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/76

Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin trafo yerleri ayrılması ile ilgili taleplerine istinaden, YazırMahallesi, 26 M IV pafta, 20551 ada, 1 nolu parselin güneyindeki otopark alanını ile 29251 ada, 1 noluparselin batısındaki park ve spor tesisleri alanına trafo yapılması, A.Pınarbaşı Mahallesi, 31 N IV pafta, 15845 adanın güneyindeki park alanı ile 17957 nolu adanın kuzeyindeki park alanına trafo yapılması, Sille Mahallesi, 26 L II/III paftalara isabet eden bölgede, park alanı olarak ayrılmış alanda trafo yapılması, Şeker Murat Mahallesi, 18 K II pafta, 28810 ada, 1 nolu parselin batısındaki çocuk bahçesi alanına trafo yapılması ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/77

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1’inci Hava Kuvveti Komutanlığı’nın 28/10/2010 tarih ve 4220-29529-10 sayılı yazısında, Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 29163 ada, 3 nolu parselin üzerinde inşaatına başlanılan ve başlayacak olan bina ve tesislerin 1087 metre kotunda olduğu ve buna müsaade edilemeyeceği, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Havaalanı Mania Planı kapsamında olması gereken deniz seviyesinden itibaren 1075 metre kotunu (çatı, baca, bayrak direği vs. dahil) aşmayacak şekilde revize edilmesi gerektiği ile ilgili konunun incelenmesinin devam edilmesine, aynı bölge içerisinde yer alan 29248 ada, 1 noluparsel Max.7 kat imarlı olmasından ve Havaalanı Mania planı kapsamında kalmasından dolayı parsele 1075 m. mania plan kotunun işlenerek, “İlgili Komutanlıktan görüş getirilmesi halinde Max.7 kat yapılabilir.” plan notunun eklenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/78

Konya 1.İdare Mahkemesinin 27/10/2010 tarih ve 2010/1288 sayılı kararı ve 24/11/2010 tarih ve 2010/1373 sayılı kararı gereğince, Selçuklu İlçesi, Hocacihan (Akşemsettin) Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3 nolu parsel ve çevresi ile ilgili işlem yapılarak, Ticaret Alanının kuzey ve doğu cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olması, kuzeydeki Sağlık Tesisinin alanının küçültülerek meydanın genişletilmesi ve alanın güneyindeki mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 8538 nolu parseldeki park alanının büyütülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/79

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 25 L III pafta, 29259 ada, 1 nolu parselin batısındaki Sosyal Kültürel Tesis Alanının Taks’ının 0.40 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

         32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/80

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 25 N I/IV pafta, 22540 ada, 1 nolu parselin (yeni 3 nolu parsel), E:1.50, Hmax:27.50m. Konut-Ticaret olan imarında, Hmax ibaresinin kaldırılarak parsele; “Havaalanı Mania Planından dolayı Bina Yüksekliği (Çatı, Baca, Bayrak Direği vs. dahil) 1075 m. kotu olup, bina yükseklikleri, söz konusu kotu geçmeyecek şekilde projelendirilecektir.” plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/81

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20129 ada, 1 nolu parselin batısındaki imar hattının mülkiyete kaydırılarak, söz konusu alanın yol olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/82

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi26309 ada, 2 ve 3 nolu parsel ile ilgili Konya Ticaret Borsası’nın 07.02.2011 tarihli dilekçeleri teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/83

Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta 30950 ada, 1 nolu parselde bulunan Sanayi Alanının Aksaray Çevre yoluna bağlantı yapılması için Ketenci Özel Organize Sanayi Yönetiminin 27.12.2010 tarihli dilekçeleri ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/84

Karatay İlçesi, 16 mahalle 18 M1 pafta, 17979 ada, 2 parsel ile 17980 ada, 3 nolu parselin konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Karatay Belediyesi’nin 20.01.2011 tarih ve 141 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/85

Karatay İlçesi, Konya Katı Atık Yönetimi Projesi” kapsamında, Tatlıcak Mahallesi, 2494 ada, 6 parselin “Transfer İstasyonu ve Araştırma Tesisi” alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 13.01.2011 tarih ve 79 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/86

Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 17 L II, III paftalara isabet eden alanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 623 sayılı kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilen alanda, Meram Belediyesinin 28.01.2011 tarih ve 59/464 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

         39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/87

Meram İlçesi, Çomaklı Mahalle sınırları içerisinde ve Karaman yolu batısında 7 N II-III, 8 N III paftalara isabet eden alanda bulunan Belediye Hizmet Alanının Genişletilmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 28.01.2011 tarih ve 58/463 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

         40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/88

Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi M29 pafta da Meram Belediyesi ‘nin 25.01.2011 tarih ve 41/376 sayılı yazıları ile talep edilen kısmi nazım imar plan değişikliği uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih           :  17.02.2011

       Sayı            :   2011/89

Meram İlçesi Havzan Mahallesi, 18 K3-4 (kad 185 pafta), 2301 ada ve 123,122, 36, 23 noluparsellerde mülkiyeti T.C. Devlet Demiryollarına ait olan alanda Belediyemizle yapılan protokol çerçevesinde DDY tesisleri ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan değişikliğinin yapılması uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/90

Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Konya –Akören yolunun kamulaştırma sınırının düzenlenmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2010 tarih ve 35917 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan talebi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/91

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9, 10 pafta, 1220 parsel nazım imar planında Özel Mahsul ve Sera Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Hayvancılık Alanın olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Mevlüt DURAN’ın 20.01.2011 tarihli dilekçesi ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı Tarım İl Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra değerlendirilmesi için iadesi uygun görülmüştür.

          44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/92

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Araphüyüğü mevkii 5 pafta 185 parsel nazım imar planında park alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin konut ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi için Ali TAT’ın05.11.2010 tarihli dilekçeleri ile teklif edilen nazım imar plan tadilatının bölgede yapılacak genel plan içinde değerlendirilmesi amacıyla reddi uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/93

Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde “TCDD Lojistik Merkezi Alanı” olarak yer ayrılması ile ilgili TCDD Müdürlüğü’nün 04.02.2011 tarih ve 3008 yazıları ile talep edilen nazım imar plan tadilatıuygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/94

Selçuklu İlçesi, Konya – Ankara Yüksek Hızlı Tren proje kapsamında, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar’ının Buğday Pazarı mevkiinde yapılması ile ilgili TCDD Müdürlüğü’nün 02.02.2011 tarih ve 2674 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/95

Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde konut ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.08.2010 tarih ve 530 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar plan tadilatının diğer parsel sahiplerinin muvafakatinin alınmasından sonra incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  17.02.2011

Sayı           :   2011/96

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L IV (kad.147) pafta, 2226 ada, 258 nolu parselin Benzin-LPG İstasyonu ve Motel Alanı olan imarında, parselin kuzeybatı cephesindeki Tek Kat, H:7.50 m. imarlı yola bitişik Yönetim-İdare Binasının, yapı yaklaşma mesafesi verilerek doğuya doğru kaydırılması ve 2 kat olması ile ilgili plan tadilatının, çevresi ile birlikte ele alınarak yol düzenlemesi yapılması uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/97

Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antakya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alanda imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 05.01.2011 tarih ve 07-41 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/98

Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı MSB’ lığına tahsisli Konya Hava okulu eğitim Merkezi Komutanlığınca kullanılan arazilerin askeri alan olarak planlara işlenmesi ile ilgili Adana İnşaat Milli Emlak Bölge Başkanlığının 04.01.2011 tarih ve 4220-3 sayılı yazıları ile talep nazım imar plan teklifi, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/99

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgi plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/100

Selçuklu İlçesiDikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737 adalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 05.10.2010 tarihli teklifi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.02.2011

Sayı           :   2011/101

Belediyemiz Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğinin 26. Maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından biri başkan olmak üzere üç üyenin Meclisimizce seçilmesi hususuincelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

54-  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.02.2011

Sayı           :   2011/9-2

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi yönetmeliği ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.