BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

1- Belediyemiz ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- İcra Müdürlüğünce satışı yapılacak gayrimenkul için Emlak Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Sert ile Av Hasan Eroğlu’na yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılmakta olan binanın restorasyon çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için hazırlanan protokolün onaylanmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4- Musalla Mezarlığı sınırları içindeki boş alanın Polis Şehitliği olarak tahsisine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Litvanya’da düzenlenecek “Baltık Türk Günleri” proğramı ile Londra’da yapılacak “Kültürler Festivaline” katılacak hey’etlerin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-  Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, 16  Mahalle,  18  M  I  pafta,  17979  ada,  2  nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay  İlçesi Mezbaha  mahallesi, 18 N II pafta, 25206 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile  ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay  İlçesi,  Mezbaha  Mahallesi,  M29A11B3B  imar  paftasında, 372 pafta, 2202 ada, 43, 44, 45 ve 46 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Selim Sultan ve Elmacı Mahalleleri, M29A16A3C, M29A16B4A ve M29A16B4D paftalar, 2204, 2205, 3883, 5190 ve 5191 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M I pafta, 17980 ada, 3 nolu parselin ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I imar paftasında bulunan 17446 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 25643 ada, 14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 2492 ada, 21 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15J-III, 15J-IV, 14J-I ve 14J-II paftalarda Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.12.2010 tarih ve 747 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6G-II pafta, 27338 ada, 1 nolu parsel, 6G-II pafta, 27317 ada, 1nolu parsel ve 6G-III pafta, 27324 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15K-III pafta, 3914 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatınadair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14M-IV pafta, 3600 ada, 14 nolu parsel ile ilgili planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Dr. Ziya Barlas Mahallesi, 16M-IV pafta, 3945 ada, 317 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilat teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 193 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I-II pafta, 37360, 37361, 26771 ve 763 noluadalarla ilgili planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23B2A, 2B paftada isabet eden alanda Uydu Yedekleme Merkezi Alanı düzenlenmesi ile ilgili planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 22 J II pafta, 29093 ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L IV pafta, 19498 ada, 8 nolu parsel(eski 7484 parsel) ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 K I pafta, 17439 ada, 2 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatınadair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 N I ve 31 M II pafta, 17895 ada, 1 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, 6 adet trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi,  Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, L-29 pafta, 29163 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Hocacihan (Akşemsettin) Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3 nolu parsel ile ilgili planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 25 L III pafta, 29259 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 25 N I/IV pafta, 22540 ada, 1 nolu parsele plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20129 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26309 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A04D1A pafta 30950 ada, 1 noluparsel ve çevresi ile ilgili nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 16 mahalle 18 M1 pafta, 17979 ada, 2 nolu parsel ve 17980 ada, 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Konya Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında, TatlıcakMahallesi, 2494 ada, 6 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 17 L II, III paftalara isabet eden Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili nazım imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahalle sınırları içerisinde ve Karaman yolu batısında 7 N II-III ve 8 N III paftalara isabet eden alan ile ilgili nazım imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi M29 paftada hazırlanan kısmi nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 18 K3-4 (kad 185 pafta), 2301 ada ve 123,122, 36, 23 nolu parseller ile ilgili hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde yer alan, Konya –Akören yolunun kamulaştırma sınırının düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 9, 10 pafta, 1220 parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Araphüyüğü mevkii 5 pafta 185 parsel ve çevresi ilgili nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi sınırları içerisinde TCDD Lojistik Merkezi Alanı yer seçimine ilişkin hazırlanan nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya – Ankara Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, Yüksek Hızlı Tren (YHT)  Gar’ının Buğday Pazarı mevkiinde yapılması ile ilgili olarak hazırlanan nazım imar plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 147(21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antakya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi mülkiyeti hazine adına kayıtlı MSB’lığınatahsisli Konya Hava okulu eğitim merkezi komutanlığınca kullanılan araziler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737 noluadalarla ilgili plan yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Estetik Kurulu’na 3 Meclis üyesi seçilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- “Türkiye Yüzer Sergisi” ile ilgili Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürü Cemil Evirgen’in yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.05’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.