BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK 
AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair seçim yapıldı.

2- Belediyemiz hesabına yatırılan paranın (Kurumlardan Alınan Bağışlar ve Yardımlar)  2010 yılı Gelir Bütçesine kaydedilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tesbitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2011 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Memur personelin 2011 yılına ait fazla mesai saatinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-  9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkuller ile Meram Belediyesine ait gayrimenkullerin takasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi,  İstiklal Mahallesi, M29A16B1C ve M29A16B2D paftalar, 5322,5323, 30769, 30770, 30772 ve 30878 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 N IV pafta, 24948 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N III imar paftasında, 361 pafta, 1975 ada, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ve 24 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III imar paftasında, 19 M III pafta, 5025 ada, 226 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3B pafta, 2498 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Büyüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri, 20 M II, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21161, 21167, 21351, 21352, 21356, 21358, 21362, 21366, 25893, 25894 ve 30777 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Kentsel Sit ve III. Derecede Arkeolojik Sit alanında, Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında ifraz hatları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV (kad 83) pafta,36 ada, 11 nolu parsel ve çevreile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, K.Kovanağzı Mahallesi, 14 K I pafta, 4149 ada, 26 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 146 ada, 50 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV,16 K I pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M 28 (Kad 19 ) pafta, 3155 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi 16 L II pafta, 3966 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi 13 J II pafta, 23821 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 17 K II (Kad.438) pafta, 2543 ada, 4, 5, 27 ve 39nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram ilçesi, Köyceğiz mahallesi,  446 pafta, 2594 ada, 314 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L I pafta, 28912 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 37(19 K II) pafta, 8627 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 İ III paftada, 19858 ile 19859 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 147(21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I-26 N IV pafta, 15735 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ III pafta, 20077 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 M I, II- 24 M III, IV imar pafta, 17865 ada,2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 31 N 4 pafta, 15844 ada, 1 parsel ile 17957 ada, 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak M29A06B3A, M29A06B3D pafta, 31197 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Büyük Kovanağzı, Küçük KovanağzıLadikli, Arif Bilge ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan Güney Meram İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Parsana Mahallesi, 26 J I, 26 İ II, 27J IV, 27 İ III paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 J IV pafta, 28706 ada, 13 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6540 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Otobüs alımında  kredi kullanmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Hollanda’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N 1 pafta, 2530 ada, 122 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1D ve M29A06D2C paftalar, 2721, 2722, 2724, 3093, 3094 ve 3096 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 15H-II pafta, 15820 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 16 K III, pafta, 3390 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K I, pafta, 37361 ada, 1,2 ve 3 nolu parseller ve çevresinin yeniden düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahalle sınırları içerisinde yer alan Antakya çevre yolunun güneyinde Toprak Koruma Kurulunun tarım dışına çıkardığı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, LalebahçeGülbahçe, Osmangazi, Topraksarnıç, Büyük Kovanağzı, Hacı İsa Efendi ve Mahallelerini kapsayan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi mülkiyeti hazine adına kayıtlıMSB’lığına tahsisli Konya Hava okulu eğitim merkezi komutanlığınca kullanılan araziler ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29075 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737nolu adalarla ilgili plan yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Estetik Kurulu’na 3 Meclis üyesi seçilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59Elkart ve e-bilet bayii komisyon oranlarının yeniden tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.45’de son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.