GÜNDEM  (10 Ocak 2011)

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tesbitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2011 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Memur personelin 2011 yılına ait fazla mesai saatinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Belediyemiz hesabına yatırılan paranın (Kurumlardan Alınan Bağışlar ve Yardımlar) 2010 yılı Gelir Bütçesine kaydedilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin değiştirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

8- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkuller ile Meram Belediyesine ait gayrimenkullerin takasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A16B1C ve M29A16B2D paftalar, 5322, 5323, 30769, 30770, 30772 ve 30878 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 N IV pafta, 24948 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N III imar paftasında, 361 pafta, 1975 ada, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ve 24 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III imar paftasında, 19 M III pafta, 5025 ada, 226 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B3B pafta, 2498 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Büyüksinan ve Fevzi Çakmak Mahalleleri, 20 M II, 21 M III ve 21 N IV paftalar, 21161, 21167, 21351, 21352, 21356, 21358, 21362, 21366, 25893, 25894 ve 30777 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Kentsel Sit ve III. Derecede Arkeolojik Sit alanında, Konya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında ifraz hatları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 18 M IV (kad 83) pafta,36 ada, 11 nolu parsel ve çevre ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, K.Kovanağzı Mahallesi, 14 K I pafta, 4149 ada, 26 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M28 pafta, 146 ada, 50 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV,16 K I pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, M 28 (Kad 19 ) pafta, 3155 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Gazanfer Mahallesi 16 L II pafta, 3966 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi 13 J II pafta, 23821 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 17 K II (Kad.438) pafta, 2543 ada, 4, 5, 27 ve 39 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram ilçesi, Köyceğiz mahallesi, 446 pafta, 2594 ada, 314 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L I pafta, 28912 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 37(19 K II) pafta, 8627 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 İ III paftada, 19858 ile 19859 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 147(21 L IV) pafta, 2226 ada, 258 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I-26 N IV pafta, 15735 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ III pafta, 20077 ada, 4 nolu parselile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 23 M I, II- 24 M III, IV imar pafta, 17865 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, 31 N 4 pafta, 15844 ada, 1 parsel ile 17957 ada, 1 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak M29A06B3A, M29A06B3D pafta, 31197 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Büyük Kovanağzı, Küçük Kovanağzı, Ladikli, Arif Bilge ve Hacı İsa Efendi Mahallelerini kapsayan Güney Meram İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Parsana Mahallesi, 26 J I, 26 İ II, 27J IV, 27 İ III paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 J IV pafta, 28706 ada, 13 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6540 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,