BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- MEVKA’ya sunulan Dezavantajlı Gruplar için Trafik Eğitim Parkı projesi için gerekli belgeleri imzalamaya Belediyemizi temsilen Genel Sekreter Haşmet Okur’un görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- MEVKA hibe projeleri için gerekli belgeleri imzalamaya Genel Sekreter Haşmet Okur’un yetkili kılınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Elkart Dolum Gişeleri, Otoparklar, Büfe ve ÇaybahçelerininKONBELTAŞ Konya İnş.Taş.HizDanış.Park İşletmve Elek. Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Büfe ve Çaybahçesi ve Otoparklar ile Kitap Satış Büfelerinin Konya Sanat, Kültür ve Spor Faaliyetleri San.Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Büfe ve Çaybahçelerinin Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Belediyemize ait Norm kadroların görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Çin Halk Cumhuriyeti, SUÖB Kaşgar Şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8-  9  ncu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-  9  ncu  5 yıllık  imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin diğer hissedarlara satışı için Belediye  Encümenimize  yetki  verilmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Estetik Kurulu’na 3 Meclis üyesi seçilmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 N IV pafta, 5032 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A06C3A, M29A06C3B, M29A06C3C ve M29A06C3D imar paftalarında, 409-410 pafta, 17629, 17630, 17631, 17635, 17636, 17637, 17639, 17640, 17641, 17642, 17643, 17644, 17645, 17646, 17647, 17648, 19693, 19694 ve 19695 noluadalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A pafta, 30953 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1A ve M29A07D1B paftalar, 30956 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I pafta, 24079 ada, 8 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N III pafta, 21220 ada, 1, 2 ve 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A11B2C, M29A11B2D, M29A11B3A, M29A11B3B, M29A12A1D ve M29A12A4A imar paftalarında, 366 ve 370 paftalar, 2202, 2316 ve 2317 adalara isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12H-IV pafta, 27219 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 16K-I pafta, 19843 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11G-II pafta, 27108 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 15L-III pafta, 4097 ada, 64 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, M28 pafta, 252 ada, 117 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, TEİAŞ tarafından talep edilen mevcut 154 KV.’lık Konya I. Konya IV. ve Seydişehir 380 KV, Konya IV. Seydişehir enerji iletim hatlarının imar planına işlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 745 ada, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 21113 adalar, 3, 4, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2595 ada, 12 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 27 N I pafta, 16779 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 27 M II pafta, 21198 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16087 ada, 11 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N IV pafta, 16641 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29075 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Hüsamettin Çelebi Mahallesi 22 L I pafta, 19446 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 18 L I/19 L IV pafta, 469 ada, 25 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde uygulanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmek üzere çekme mesafeleri ile ilgili plan notunun yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yer alan hava alanı Mania planlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14-15 JK paftalarına isabet eden alanda yapılan nazım imar planı mahkeme kararı doğrultusunda talep edilen nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 391 ile 452 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada ve 14nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 12-13 LM pafta, 1433 parsele isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köy yerleşim alanlarında kadastro parsellerinin yapılaşma şartının yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parsel ile ilgili Nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 - 13 F G imar pafta, 27684 ada,1 parsel, ve 27593 ada, 1,2,3,4,5 parsellere isabet eden alanda imar plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahalle sınırı içerisinde yer alan 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait askeri güvenlik bölgesinin imar planına işlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 21 L IV pafta, 2772 ada, 26 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 7 paftada Alanın içerisindeki mevcut kadastro yolun plana işlenmesinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Bilet ve Elkart bayilerinin komisyon oranlarının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Büyükşehir Belediyesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Dar gelirli Şehit yakınlarına sosyal yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 17 K III, 16 K II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 noluparsellerle ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 387 pafta, 1965 ada, 39 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi sınırları içerisinde tarım alanlarında yapılacak hisseli satışların engellenebilmesi için nazım imar planın da değişiklik yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737nolu adalarla ilgili plan yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde yapılan Malas ve Kule Caddesi alt geçit projesine itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Hissedarı olduğumuz gayrimenkulün izale-i Şuyuu yoluyla satış ihalesine  Belediyemiziniştirakine dair teklifin aynen kabulüne,

61- MEVKA hibe projesi için haşmet okur’a yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüneittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 19.00’da son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.