BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11.11.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  09.11.2010

   Sayı  :   2010/51

            Yapılan incelemede Performans Programının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlandığı ve 2011 yılına ait ölçülebilir performans kriterlerinin konulduğu görülmüştür. 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin a bendi uyarınca uygun görülmüştür. 

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.11.2010

  Sayı   :   2010/52

             Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.              

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.11.2010

  Sayı   :   2010/53

             Karatay Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih  :  10.11.2010

       Sayı   :   2010/54

 Meram Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih :  10.11.2010

   Sayı   :   2010/  55

             Selçuklu Belediyesinin 2011 Mali Yılı Bütçesi uygun görülmüştür.

          6-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

  Tarih :  10.11.2010

  Sayı   :   2010/56

Belediyemiz tarafından 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken vergi ve harç tarifeleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

          7-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  09.11.2010

  Sayı             :   2010/57

               Belediyemiz tarafından 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

8-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  10.11. 2010

Sayı             :   2010/58

               Belediyemiz tarafından yapılacak olan “Spor Kompleksi (Stadyum, Spor Salonu, Velodrom, Yüzme Havuzu) İnşaatı Yapımı İşi için 150.000.000 TL.’ye kadar kredi alınması” şeklinde Meclis Kararı alınması”  ve ek’li metnin kabulü hususu uygun bulunmuştur.

 

9-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih           :  09.11.2010

Sayı             :   2010/59

              Çevre Koruma-Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satan kişilere yönelik Belediyemiz tarafından düzenlenecek eğitime katılım ve sertifika ücreti olarak, 2010 yılı Kasım ve Aralık ayında uygulanmak üzere 75.TL tarife belirlenmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

10-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/60

                 Ekli listede belirtilen Elkart dolum gişelerinin, Belediyemiz bağlı kuruluşu olan Konbeltaş Konya İnş. Taş. Hiz. Danış. Park İşletmve Elek. Üretim A.Ş.’ne kiraya verilip-verilmemesi ile kiraya verilmesi halinde;2010-2011 yılı yıllık kira bedelleri ve kira müddetlerinin tesbit edilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

11-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/61

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin 10. maddesinin c) bendinin “c) Hava kalitesini korumak için Temiz Hava Planı hazırlamak, hazırlatmak, denetimler yapmak, yaptırmak, numuneler alıp Çevre Analiz Laboratuarında analiz yapmak, yaptırmak” şeklinde değiştirilmesi ile yönetmeliğin 10. maddesi’nin (ğ) bendinden sonra (h) bendi eklenerek “ h) Çevre Analiz Laboratuarında katı yakıtların analizini yapmak, çevresel gürültü ölçümlerini yapmak, baca gazı ölçümlerini yapmak” şeklinde maddeye teselsül ettirilmesi uygun görülmüştür.

          12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/558

Aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına ve Çocuk bahçesine ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9ncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/559

Boruktolu mah., 21 pafta, 1042 parsel nolu mevcut mezarlığın mücavirinde bulunan  1041 ve 1038 parsel nolu taşınmaz maliklerin talebi üzerine mevcut mezarlığına ilave edilerek mezarlık sahası olarak kullanmak şartıyla Büyükşehir Belediyemize Bağış yapılmasının 5393 sayılı  kanununun 18. maddesinin g fıkrasına göre kabulü ve Encümenimize yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/560

Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N II ve 15 O I imar paftalarında, 30812, 30813, 30814 ve 30815 nolu adaların, Sosyal Tesis, Park ve Çocuk Bahçesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Konya 2. İdare Mahkemesinin 2010/780 sayılı kararına uygun olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatıuygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/561

Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I ve 16 O IV imar paftalarında, 30945 ve 31083 adalara Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 15.09.2010 tarih ve 8745 sayılı yazısı ile talep ettiği 4 adet RMU tipi Trafo yerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  09.11.2010

Sayı                        :   2010/562

Karatay ilçe sınırları içerisinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.09.2010 tarih, 4028 sayılı kararı ile uygun görülen, 29 Mahalle, 18 M I imar paftasında (kad 82 pafta), 19 ada, 105,106, 164, 186 ve 264 nolu parsellerin Karakol ve Mesken Sahası olan imarının yeniden düzenlenmesi, Resmi Kurum (Karakol) olarak ayrılan alana E: 0.60, Taks: 0.30 yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/563

Karatay ilçesi, Sütçü Mahallesi, 19 M III imar paftasında, 3237 ada,  136 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının Özel Eğitim Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili nazım imar ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/564

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV pafta, 5372 adaya isabet eden imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/565

                 Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi’nde mevcut imar planlarında uygulamada çıkan problemlerin ve imar planı uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 tarih ve 567 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan uygulama imar planı uygun görülmüştür.

          20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/566

                 Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV pafta, 21317 ada, 2 No.lu parselin 17.09.2010 tarih ve 587 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak yurt tesisleri alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür.

          21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/567

           Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13G-I (Kad.55) pafta, 2696 ve 2962 No.lu parsellerin batısında, konut alanlarının kuzeyindeki alannın, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.09.2010 tarih ve 565 sayılı kararı ile onaylı Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı tadilatı uygun görülmüştür.

          22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/568

Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17K-IV (Kad.192) pafta, 21076 ada, 7 No.lu parsel resmi kurum alanı olup Tarım Köy İşleri Bakanlığı Konya İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü’nün 03.9.2010 tarih ve 2771 sayılı yazılarına istinaden söz konusu parselin ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/569

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 15328 ada, 1 nolu parselin mevcut 25x25 3 kat blok olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan E: 0,89 Hmax: 3 Kat, Max Taks: 0,26 olması, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek “Zemin kat Hariç Açık Çıkmalar Emsale Dâhildir” plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

                 Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/570

                 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 J II-III paftada Selçuklu Belediye Meclisinin 07.08.2009 gün ve 153 sayılı kararı ile onaylanan Revizyon İmar planında, 20446 adanın kuzey kısmından geçen 20 m’lik yolun bir kısmının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/571

                 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N I pafta, 18024 ada, 1 nolu parselin mevcut imarındaki Cami Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi, cami ibaresinin Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi ve “Dini Tesis Alanı İçerisinde Kur’an Kursu Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/572

                 Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L I pafta, 18621 nolu adanın güneyindeki, imar planında çocuk bahçesi olarak ayrılmış alanın bir kısmına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 30.09.2010 gün ve 1613 sayılı yazısına istinaden, trafo yapılabilmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/573

Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta,14362 ada,3 nolu parselin ilkokul alanı olan imarının bir kısmının İl Özel İdaresinin 08.09.2010 tarih ve 5489/10159 sayılı taleplerine istinaden anaokulu alanı olarak ayrılması ve her iki alanında E:0.60, Hmax: 3 kat olması ayrıca ilkokul ibaresinin kaldırılarak ilköğretim alanına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/574

                 Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 24 M II- 25 M III paftalarda, mülkiyeti İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait 13789 ada, 12 nolu parselin Resmi Kurum alanı olan imarının bir kısmının ve mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait 24108 ada, 1 nolu parselin sanayi alanı olan imarının Ticaret alanına dönüştürülmesi ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/575

                 Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 25 J IV pafta, 28666 ada, 1 nolu parselin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2010 tarih ve 619 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, mevcut 2 kat Ayrık, 0.20/0.40 yoğunluklu mesken alanının, Sosyal-Kültürel Tesisi ve Yurt Alanına dönüştürülerek E: 0.45, Hmax: 3 Kat olması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar değişikliği uygun görülmüştür.

 

          30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/576

                 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L I pafta, 18242 adadaki mevcut imarı 3 kat ayrık, 0.25/0.75 yoğunluklu 4 nolu parsele bina yapılamamasından dolayı 5 m olan yan bahçe mesafelerinin 3 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/577

                 Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 M I, pafta, 15821 ada, 3 nolu parselde bulunan Cami ve Sosyal Kültürel Tesis Alanındaki Sosyal Kültürel Tesisin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle, 10x12 ebatlı ilave Sosyal Kültürel Tesis alanı ayrılması ve alanın mevcut durumuna göre çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.  

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/578

                 Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 24 M IV paftaya isabet eden 13422 ve 13424 nolu imar adaları arasında kalan yeşil alanın otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/579

                Selçuklu İlçesi, Şeyhşamil Mahallesi, 25 L III paftaya isabet eden 29259 nolu adanın batısında kalan Açık Spor imarlı Alanının, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve “Ticaret Yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  09.11.2010

Sayı           :   2010/580

                 Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 26 M III-25 M II paftalara isabet eden 22299 ve 22301 noluadaların batısında kalan Park, Çocuk Bahçesi ve otopark alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/581

Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, (432)18 L IV pafta, 823 ada 162 nolu mevcut 5 kat mesken sahası imarlı parselin, Büyükşehir Belediye meclisinin 17.09.2010 tarih ve 571 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak, yoğunluk artışı yapılmadan mesken sahasından Ticari Alana dönüştürülmesi ve parsele “Dershane yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/582

                 Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle 18 L I pafta, 466 ada, 110 nolu parselin mevcut 3 kat mesken sahası olan imarının yoğunluk artışı yapılmadan ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/583

                 Karatay İlçesiZivecik Mahallesi, M29A2 (Kad. 34) pafta,1486 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir söz konusu parselin Tarım ve Hayvancılık alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yükseller AŞ. nin  26.10.2010 tarihli 1/5000 nazım imar planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/584

                 Meram İlçesiAlpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada ve 14 nolu parselin Otel ve Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ömer KAMBER’in 15.10.2010 tarihli nazım imar plan tadilatının çevresi ile birlikte değerlendirilerek düzenlenmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/585

Meram İlçesiGödene Mahallesi, 6-7 GF paftalarına isabet eden, mülkiyeti Maliye Hazinesine ve Meram Belediyesi’ne ait olan 4783 nolu parselin Yüksek Öğretim Tesisi olarak planlanması ile ilgili Meram Belediyesinin 27.08.2010 tarih ve 405/5192 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

          40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/586

                 Meram İlçesiÖğretmenevleri Mahallesi, 17 K III pafta, 27232 ada, 3 parsel imar planında Sağlık Tesisi + Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır; Mülkiyeti Meram Belediyesine ait olan söz konusu parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 05.10.2010 tarih ve 459/5709 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  09.11.2010

Sayı           :   2010/587

Meram İlçesiEkmekkoçu Mahallesi, 387 pafta, 1965 ada, 39 parselin Yurt ve konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Düzgün Eğitim Ve Kültüre Yardım Derneğinin 29.09.2010 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.10.2010

Sayı           :   2010/588

Meram İlçesiGazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgi plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/589

                 Meram İlçesisınırları içerisinde yer alan 2 Hektar’ın (20.000 m2) üzerindeki tarım alanlarında yapılacak hisseli satışların engellenebilmesi için 1/25000 ölçekli nazım imar planında “Tarım Toprakları” ibaresinin değiştirilmesi veya kaldırılması ile ilgili Meram Belediyesinin 29.09.2010 tarih ve 2935/5622 sayılı yazısı, incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/590

Selçuklu İlçesiŞeyh Şamil Mahallesi, 25 L III paftada bulunan Açık Spor Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin 11.10.2010 tarih ve 1836/9206 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/591

Selçuklu İlçesiHocacihan Mahallesi, 21 J III pafta 16087 ada, 4, 8, 9 parsellere isabet eden alan Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır. Söz konusu alanın Aile Sağlığı Merkezi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin 14.10.2010 tarih ve 9337 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/592

                 Karatay İlçesi, Yeni Mahalle ve Tatlıcık Mahallesinde sınırları içerisinde ekli planda işaretli bölgelerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesi ve uygulamasının Büyükşehir ve Karatay Belediyeleri tarafından yapılması konusu uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/593

                 Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K IV pafta, 27232 ada, 3 nolu parselin konut ve ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 02.11.2010 tarih ve 516/6176 sayılı yazıları ile talep edilen plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

48-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  09.11.2010

Sayı           :   2010/594

                 Karatay İlçesiHacıyusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 parselin bir kısmının “Ömrünü Tamamlamış Lastik Geçici Depolama Sahası” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nın 03.11.2010 tarih ve 1573 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı teklifi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/595

Karatay İlçesi13 Mahallesi, 15 pafta, 950 adaya isabet alanda bölgenin ihtiyacı olan otopark tesisi ile ilgili; Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da görüşü alınması şartıyla Karatay Belediyesinin 05.11.2010 tarih ve 1574 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan ve uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/596

Selçuklu İlçesiHocacihan Mahallesi, 20İ III, 20J IV,19İ II,19J I paftalara isabet alanda bölgede 18. madde uygulaması yapılacağından alanın bir kısmında nazım imar plan tadilatı yapılması ile ilgili Selçuklu Belediyesi Başkanlığının teklifi uygun görülmüştür.   

          51-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/62

                 Kurban Bayramı nedeniyle 16.11.2010 günü saat 00.00’dan 17.11.2010 günü saat 24.00’e kadar 2 gün süreyle ücretsiz taşıma yapılması uygun görülmüştür.

          52-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/63

                 Terör ve görev şehidi, dar gelirli yakınlarına sosyal yardım ve destek olunması amacıyla belediyenin mülkiyetinde olan uygun taşınmazların mülkiyetinin devri ve/veya belirlenecek satış bedellerinin taksitle öncelikle satın alma hakkı verilmesi hususunun daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi için gelecek ay Meclis toplantılarında görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/597

                 Hocacihan 100. Yıl Pazar yeri ile Bosna Hersek Mahallesi içerisindeki 2 adet Pazar yerinin yapım, bakım ve işletme sorumluluğunun Selçuklu Belediyesine devredilmesi talebi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/598

Meram İlçesiMelikşah Mahallesi 17 J II (Kad.181) pafta, 4568 ada, 72 nolu parsel imar planında 2 Kat konut alanında kalmaktadır. Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının iadesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/599

Meram İlçesiKurtuluş Mahallesi 17 K III, 16 K II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 nolu parseller imar planında 4 kat Konut Alanında kalmaktadır. 2 nolu parselin 3 nolu parseldeki Dini Tesise dahil edilmesi ve Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/600

Meram İlçesi, Hacışaban Mahallesi, 17 İ III (Kad.255) pafta, 1669 ada, 3 nolu parselin mülkiyeti Sağlık Bakanlığı’na tahsisli olup, III. Derece Doğal Sit Alanında kalmaktadır.   Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yer aldığı parselde ek bina yapılması düşünülmektedir. Söz konusu parseldeki yoğunluğun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda görüşülmüş ve 23.09.2010 gün ve 4018 sayılı karar ile “Yıkılıp yeniden yapılması halinde buradaki TAKS:0.35 koşulu Kurulumuzca yeniden değerlendirilecektir.” plan notu ifadesi eklenmiştir. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun gördüğü şekliyle hazırlanan imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/601

Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV (Kad.183) pafta, 4622 ada, 15 nolu parsel imar planında 3 kat konut alanı içinde kalmakta olup, konut alanının mevcut yola göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/602

Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, 3. Derece Doğal Sit Alanı içinde 1600 m²’ye 1 ev konut alanında kalmaktadır. Konut alanının Eczacılar Odası alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/603

Selçuklu İlçesiSelçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 04.08.2010 tarih ve 1307 sayılı yazısına istinaden, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi, 21 J III pafta, 16087 ada, 10nolu parsel Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanı olan imarında, yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanacak projeye uygun olarak revize edilerek, batı cephesindeki 5 m. olan mesafenin 4 m. olarak düzenlenmesi ile güney ve doğu cephelerindeki 10 m olan mesafelerin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi, Max Taks:0.40 ibaresi eklenmesi ile ilgili plan tadilatının iadesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

    60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/604

Selçuklu İlçesiYazır Mahallesi, 31 M III paftada bulunan Esentepe İlköğretim Okulu ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 27.09.2010 tarih ve 1765 sayılı yazısı ile talep edilen nazım imar plan tadilatının eksiklerinin tamamlanması için iadesi uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/605

Selçuklu İlçesiDikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737 adalara isabet eden alanda nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 05.10.2010 tarihli plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/606

Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 16 pafta, 557 parsel ve 17 pafta, 597 parsel imar planında kırsal konut yerleşim alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Eğitim Tesisi yapılması ile ilgili Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.08.2010 tarih ve 12899 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının parselin diğer maliklerinin muvafakati bulunmadığından iadesi uygun görülmüştür.

     63-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/607

Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller et kombinası ve sanayi alanına isabet etmektedir. Parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Hüsnü ÖzbeyMad. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.07.2008 tarihli dilekçeleri ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planının Belediye Meclisimizin 16.01.2010 tarih ve 53 sayılı kararı ile iade edilmiştir. Ancak Konya 1.İdare Mahkemesinin 2009/1113 E. ve 2010/810 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptaline karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı doğrultusunda tadilat talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

64-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/608

Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 23.08.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

65-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/609

Selçuklu İlçesi Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 466 ada, 209 nolu parsel, Konya Veremle Savaş Derneğine ait olup, 314 parsel ile birlikte söz konusu sağlık tesis alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Veremle Savaş Derneğinin 28.07.2010 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

66-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.11.2010

Sayı           :   2010/610

Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde Belediye Meclisimizin 16.07.2010 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan Malasve Kule Caddesi kesişimi alt geçit projesi ile ilgili olarak Ayşe KAYGISIZ tarafından 25.08.2010 tarihli dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.