BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Temyizden feragat edilmesi konusunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

4- Karatay Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

5- Meram Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Selçuklu Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

7- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

8- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Stadyum yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satan kişilere yönelik düzenlenecek eğitime katılım ve sertifika ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait Elkart Dolum Gişelerinin Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park İşletme ve Elk. Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-  Hava kalitesini korumak için akreditasyon sürecinde bulunan “Çevre analiz laboratuarının” amaç, kapsam ve faaliyetlerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                   

14- Mezarlık sahası olarak Büyükşehir Belediyesine bağış yapılacak taşınmazın kabulüne dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N II ve 15 O I paftalar, 30812, 30813, 30814 ve 30815 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I ve 16 O IV paftalar, 30945 ve 31083 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M I imar paftasında (kad 82 pafta), 19 ada, 105,106, 164, 186 ve 264 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Sütçü Mahallesi, 19 M III pafta, 3237 ada,  136 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV pafta, 5372 adaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi’nde Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV pafta, 21317 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13G-I (Kad.55) pafta, 2696 ve 2962 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17K-IV (Kad.192) pafta, 21076 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 15328 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 J II-III paftada 20 m’lik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N I pafta, 18024 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L I pafta, 18621 nolu adaya trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 L III pafta,14362 ada,3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 24 M II- 25 M III paftalar, 13789 ada, 12 nolu parsel, ve 24108 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J IV pafta, 28666 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L I pafta, 18242 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 M I, pafta, 15821 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 24 M IV paftaya isabet eden 13422 ve 13424 noluimar adaları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Şeyhşamil Mahallesi 25 L III paftaya isabet eden 29259 nolu ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 26 M III-25 M II paftalara isabet eden 22299 ve 22301nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle (432)18 L IV pafta, 823 ada 162 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle 18 L I pafta, 466 ada, 110 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A2 (Kad. 34) pafta, 1486 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada ve 14nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6-7 GF paftalarına isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K III pafta, 27232 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 387 pafta, 1965 ada, 39 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi sınırları içerisinde tarım alanlarında yapılacak hisseli satışların engellenebilmesi için nazım imar planın da değişiklik yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III paftada bulunan Açık Spor Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J III pafta 16087 ada, 4, 8, 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Tatlıcak ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”ilan edilmesi ve uygulamasının yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K IV pafta, 27232 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusuf Mescit Mahallesi, 2494 ada, 6 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 13 Mahallesi, 15 pafta, 950 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 46, 51, 55, 57, 65, 72, 82, 86, 95, 96, 109, 110, 111, 112, 113, 118, 120, 121, 123, 126, 129, 135, 136, 139, 140, 142, 144 parsellere isabet alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20İ III, 20J IV,19İ II,19J I paftalara isabet alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Bayramlarda Toplu Ulaşım Araçlarının ücretsiz olması konusunun görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Dar gelirli Şehit yakınlarına sosyal yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- 3 adet Pazar yerinin Selçuklu Belediyesine devrine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi 17 J II (Kad.181)pafta, 4568 ada, 72 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 17 K III, 16 K II pafta, 4106 ada, 1, 2 ve 4 noluparsellerle ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Meram İlçesi, Hacışaban Mahallesi, 17 İ III (Kad.255) pafta, 1669 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV (Kad.183) pafta, 4622 ada, 15 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 21 J III pafta, 16087 ada, 10 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 31 M III paftada bulunanEsentepe İlköğretim Okulu ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26M II - III pafta, 20724 ada, 3 ve 4 parsel, 20861, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20735 ve 20737nolu adalarla ilgili plan yapılmasının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 16 pafta, 557 parsel ve 17 pafta, 597 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 466 ada, 209 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde yapılan Malas ve Kule Caddesi alt geçit projesine itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüneittifakla karar verilmiş ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.30’da son verilmiştir.

 

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.