GÜNDEM  (8 Kasım 2010)   

1- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Büyükşehir Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

3- Karatay Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Meram Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Selçuklu Belediyesinin 2011 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

6- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

7- Büyükşehir Belediyesinin 2011 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Stadyum yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satan kişilere yönelik düzenlenecek eğitime katılım ve sertifika ücretinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Elkart Dolum Gişelerinin Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış. Park İşletme ve Elk. Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Hava kalitesini korumak için akreditasyon sürecinde bulunan "Çevre analiz laboratuarının" amaç, kapsam ve faaliyetlerinin belirlenmesine dair (Çevre Koruma ve Kont.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Mezarlık sahası olarak Büyükşehir Belediyesine bağış yapılacak taşınmazın kabulüne dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 15 N II ve 15 O I paftalar, 30812, 30813, 30814 ve 30815 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I ve 16 O IV paftalar, 30945 ve 31083 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M I imar paftasında (kad 82 pafta), 19 ada, 105,106, 164, 186 ve 264 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Sütçü Mahallesi, 19 M III pafta, 3237 ada, 136 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV pafta, 5372 adaya isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19-Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi'nde Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV pafta, 21317 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13G-I (Kad.55) pafta, 2696 ve 2962 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17K-IV (Kad.192) pafta, 21076 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 15328 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 J II-III paftada 20 m'lik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 29 N I pafta, 18024 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L I pafta, 18621 nolu adaya trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 L III pafta,14362 ada,3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28-Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 24 M II- 25 M III paftalar, 13789 ada, 12 nolu parsel, ve 24108 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 J IV pafta, 28666 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L I pafta, 18242 ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 M I, pafta, 15821 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 24 M IV paftaya isabet eden 13422 ve 13424 nolu imar adaları ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Şeyhşamil Mahallesi 25 L III paftaya isabet eden 29259 nolu ada ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi 26 M III-25 M II paftalara isabet eden 22299 ve 22301 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle (432)18 L IV pafta, 823 ada 162 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle 18 L I pafta, 466 ada, 110 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Zivecik Mahallesi, M29A2 (Kad. 34) pafta, 1486 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada ve 14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6-7 GF paftalarına isabet eden alan ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K III pafta, 27232 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ekmekkoçu Mahallesi, 387 pafta, 1965 ada, 39 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gazi lisesi yanı, Hoca Hasan Camii arkasına yeraltı katlı otopark yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi sınırları içerisinde tarım alanlarında yapılacak hisseli satışların engellenebilmesi için nazım imar planın da değişiklik yapılmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil Mahallesi, 25 L III paftada bulunan Açık Spor Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 J III pafta 16087 ada, 4, 8, 9 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- Tatlıcak ve Yeni Mahalleleri sınırları içerisinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesi ve uygulamasının yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,