BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.09.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.09.2010

   Sayı  :   2010/46

              Söz konusu açık otopark, çaybahçesi ve büfe’nin KONBELTAŞ A.Ş.’ne 31.12.2010 tarihine kadar ekli listede belirtilen kira bedeli üzerinden kiraya verilmesi uygun görülmüştür. 

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.09.2010

  Sayı   :   2010/457

             Hocacihan 100. Yıl Pazar yeri ile Bosna Hersek Mahallesi içerisindeki 2 adet Pazar yerinin yapım, bakım ve işletme sorumluluğunun Selçuklu Belediyesine devredilmesi talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.        

3- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.09.2010

  Sayı   :   2010/47-1

  Konunun daha detaylı incelenmesi için komisyonumuza bir sonraki Meclis döneminin 2.birleşimine kadar süre verilmesi, bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik ÖTEGEN başkanlığında Zabıta Dairesi Başkanı ve Merkez İlçe Zabıta Müdürleri ile ihtiyaç duyulacak Daire Başkanları ve Merkez İlçe Müdürlerinden müteşekkil çalışma grubu oluşturularak bir sonraki toplantıya kadar rapor hazırlanması uygun görülmüştür.

4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih  :  14.09.2010

       Sayı   :   2010/458

             İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          5- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih :  16.09.2010

   Sayı   :   2010/  459

             Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2A pafta, 25849 ada,  13 nolu parselin Ticaret (Araç Muayene ve Servis İstasyonu) olan imarına “İstasyon bünyesinde kafeterya yapılabilir” ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          6-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

  Tarih :  16.09.2010

  Sayı   :   2010/460

             Meram İlçesi, Muhtelif mahallelerde tatlı su şebekelerinin klorlanması ile ilgili klorlama merkezlerinin imar planına işlenmesi teklifi incelenmiş olup, Melikşah Mahallesi, 17J-II No.lu paftada mevcut yeşil alan üzerinde Bahriye Sokak ile Meram Yeni Yol Caddesi’nin köşesindeki klorlama merkezi; Osmangazi Mahallesi, 16J-IV No.lu paftada bulunan ve imar planında park alanında talep edilen klorlama merkezi ve Dere AşıklarMahallesi, 16G-I No.lu paftada Yeşildere Caddesi üzerinde imar planında yeşil alan üzerine talep edilen klorlama merkezi ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

          7-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.09.2010

  Sayı :   2010/461

               Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I (Kad.185) pafta, 2858 ada, 2 No.lu parsel ile 16465 ada, 173 No.lu parsel ve çevresindeki imar planı Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2008/1525 Esas ve 2010/220 No.lu Kararı ile iptal edilmiş olduğundan; mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

          8-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.09.2010

Sayı :   2010/462

              Meram İlçesi, Meram Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı,Ladikli, Küçük Kovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri’nde düzensiz yapılaşmaların olduğu, kent siluetine uymayan, teknik ve sosyal alt yapının oluşturulamadığı yaklaşık 185 hektarlık alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 Tarih ve 469 Sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan Güney Meram Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih           :  16.09.2010

Sayı :   2010/463

              Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, M29DO7C pafta, 1041 No.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/464

                Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV (Kad.183) pafta, 4622 ada, 15 No.lu parsel imar planında 3 kat konut alanı içinde kalmakta olup, konut alanının mevcut yola göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/465

                Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11H-III pafta, 15021 ada, 27 No.lu parsel imar planında PTT alanında kalmakta olup, Türk Telekom tarafından şahsa satışı yapılan bu parselin de çevresi gibi C2 şartlarında konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/466

  Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 17K-III (Kad.172) pafta, 2293 ada, 131 No.lu parsel imar planında 5 kat konut alanında kalmakta olup, 5 No.lu parsel içerisindeki mevcut tatlı su çeşmesinin yerinin ayrılması ve parselde yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/467

                 Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13İ-II pafta, 17543 ada, 8 No.lu parsel 2 kat konut alanında kalmakta olup, konut alanının ticaret ve depolama alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/468

 Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17H-III (Kad.264) pafta, 702 ada 89 No.lu parsel imar planında 3. derece doğal sit alanı içinde konut alanında kalmaktadır. Konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili teklif incelenmiş olup, söz konusu parsel Yaka Caddesi’ne cepheli olduğundan; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.06.2010 tarih ve 3854 sayılı kararı ile de uygun görüldüğünden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/469

                 Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16H-II (Kad.265) pafta, 737 ada, 8 No.lu parsel 3. derece doğal sit alanı içinde ticaret alanında kalmaktadır. Parsel içindeki ruhsatlı yapıya göre imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3864 sayılı kararı ile de uygun görülerek hazırlanan plan tadilatı uygun görülmüştür.

16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.09.2010

Sayı            :   2010/470

                Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, 3. derece doğal sit alanı içinde 1600 m²’ye 1 ev konut alanında kalmaktadır. Konut alanının Eczacılar Odası alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili uygun görülmüş olan teklifi Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2010 tarih ve 3862 sayılı kararı ile de uygun görüldüğünden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/471

                 Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 M II pafta, 17900 ada, 5 nolu parselin doğusundakiCoşandere Sokağın Şehit Ersen Şeker Sokağa bağlantısının, fiiliyatta zemindeki kot farkından dolayı kapalı olmasından dolayı, İmar planındaki 15m.’lik araç yolunun yaya yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/472

                 Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi, 23 K III pafta, 18137 ada, 2 nolu parseldeki mevcut okula ek bina yapılacağından 18137 ada, 3 nolu parseldeki Selçuklu Belediyesi hissesi oranında 2 nolu parselin büyütülerek 3 nolu parselin bir kısmının İlköğretim alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/473

     Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 19.07.2010 tarih ve 6883 sayılı yazısına istinaden,Yazır Mahallesi 26 M II pafta, 16180 nolu adanın kuzeyindeki imar planında otopark olarak ayrılmış alanın bir kısmına trafo yeri ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/474

                 Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçe Müftülüğü’nün 02.07.2010 tarih ve 1364 sayılı yazısına istinaden Sille Mahallesi 23 L IV pafta, 16980 ada, 7 nolu parsele Dini Tesis yapılması istendiğinden, parselin 2 kat 0.20/0.40 mesken alanı olan imarının, Plan Yapımına ait Esaslara Dair Yönetmelikte Dini Tesis Alanları için belirtilenmin.2500 m² şartının sağlanarak Dini Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

          21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/475

                 Selçuklu İlçesi, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 25.06.2010 tarih ve 8965 sayılı yazısına istinaden, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Yazır Mahallesi 2(27 M I/28 M IV) pafta, 143 nolu parsel fiiliyatta Mezarlık yeri olarak kullanılmakta olduğundan, söz konusu parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce belirlenen sınıra göre Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) olarak ayrılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/476

                 Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 13671 ada, 5449 nolu parselin 3 kat blok mesken alanı olan imarının yapılaşma ve yoğunluk şartları değiştirilmeden parsele düzgün bina yapılabilmesi amacıyla parselin şeklinin alanı korunarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/477

                 Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 51-67(19 J III) pafta, 8455 nolu parselde faaliyet gösteren fabrikada kapasite artırımı yapılacağından söz konusu parsel içerisine Demontabl (Sökülüp-Taşınabilen) Malzemeden yapılacak Silo ve binaların ebatlı blok şeklinde imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

                 Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/478

                 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N I-IV pafta, 13814 ada, 18 nolu parselin kuzeyindeki imar planında otopark olarak ayrılmış olan alanının sanayi alanına dahil edilerek, 19 nolu parselin sanayi alanı olan imarının otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı talebi, yapılan incelemeler neticesinde, yoğunluk artışı olmaması için aynı paftada 28502 ada, 2 nolu parselin 2 ve 8 kat blok ticaret alanı olan imarında 8 katın 6 kata düşürülmesi şartı ile hazırlanan plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/479

                 Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta 19494 ada 2 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının E:1.00 Hmax:3 kat MaxTaks:0.30 “Yurt ve Sosyal Tesisleri Alanı” olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/480

                   Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup, Belediyemize devri ile alakalı protokol yapılan Yazır Mahallesi 28 L II-III / 28 M I-IV pafta 74-77-83-93 nolu parseller ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 tarih ve 462 sayılı kararı ile onaylanan üst ölçekli plana uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/481

                 Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta 16146 ada 3 nolu parselin 2 kat blok ticaret alanı olan imarına bloğun doğu cephesindeki bahçe içerisinde ölçülendirilen alana su basman seviyesinde bodrum kat açılabilmesi ile ilgili plan tadilatı plan düzenini bozucu nitelikte bulunduğundan reddi uygun görülmüştür. 

          28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/482

                 Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti İller Bankası Genel Müdürlüğüne ait olan, 10 Mahalle, 18 L I-19 L IV pafta, 930 ada, 12 nolu parselin 1 ve 8 kat blok Ticaret olan imarının, mevcut yapılı binanın kullanım alanına göre E:2.10 Ticaret Alanı olması ve Yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

          29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/483

                 İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.09.2010 gün ve 2010/483 sayılı raporunda “Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2010 günlü Birleşiminde 09-32 sıra sayı ile Komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

Selçuklu, Meram ve Karatay İlçesi sınırları içerisinde uygulanan 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmek üzere “İmar planına aykırı olmamak şartıyla, bir parselde farklı kat ve yüksekliklerde birden fazla bina yapılması durumunda; parsel içerisindeki binalar arası mesafe, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kapsamında binaların birbirine bakan cephe yüzeylerinin saçak seviyelerine göre hesaplanır.”  şeklinde plan notu düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/484

                 Karatay İlçesi, 13 Mahalle, 2677 ada, 58 parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup; parsel Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Park Alanına isabet eden parselin Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da uygun görülmesi halinde önceki imar durumu olan Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/485

                 Meram İlçesi, Karahüyük MahallesiDutlukır yolu üzeri, 13 G paftasına isabet eden bölge Ticari Rekreasyon Sahasına isabet etmektedir, söz konusu alanın Park ve Rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 16.08.2010 tarih ve 374-4887 sayılı yazsısı ile teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür. 

 

 

 

 

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/486

                  Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 16 pafta, 557 parsel ve 17 pafta, 597 parsel imar planında kırsal konut yerleşim alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsellerin Eğitim Tesisi yapılması ile ilgili Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 06.08.2010 tarih ve 12899 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/487

                 Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesine ait imar planı uygulamalarından doğan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Meram Belediyesinin 27.08.2010 tarih ve 404 sayılı yazsısı ile teklif edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.09.2010

Sayı           :   2010/488

                 Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller et kombinası ve sanayi alanına isabet etmektedir. Parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Hüsnü ÖzbeyMad. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.07.2008 tarihli dilekçeleri ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planının Belediye Meclisimizin 16.01.2010 tarih ve 53 sayılı kararı ile iade edilmiştir. Ancak Konya 1.İdare Mahkemesinin 2009/1113 E. ve 2010/810 sayılı kararı ile yapılan işlemin iptaline karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararı doğrultusunda tadilat talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/489

Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 2264 ve 4321 parseller ile ilgili Türsa Tarım ÜrLmtŞti.’nin05.08.2010 tarihli dilekçesi ile yapılan nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/490

                 Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 23.08.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/491

                 Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 823 ada, 162 nolu parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Mehmet ÖZMEN ve hissedarlarına ait 31.08.2010 tarihli dilekçe yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/492

                 Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K III pafta, 1022 ada, 190 nolu parsel mesken sahasına isabet etmektedir. 5 kat mesken olan imarının yoğunluk artışı yapılmadan E:2.00, maxTAKS:0,30, Hmax:Serbestimarlı otel alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte  yeniden düzenlenerek bodrumda açılacak alan ve çıkmalar için plan notu eklenmesi ile ilgili plan ile ilgili Mehmet ÇİÇEK’in 17.08.2010 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/493

Selçuklu İlçesi Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 466 ada, 209 nolu parsel, Konya Veremle Savaş Derneğine ait olup, 314 parsel ile birlikte söz konusu sağlık tesis alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili Veremle Savaş Derneğinin 28.07.2010 tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/494

                 Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Yazır Mahallesi, 27 M 2 pafta, 21198 ada, 1 parsel imar planında Akaryakıt LPG ve Ticaret Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Konut+Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.09.2010

Sayı           :   2010/495

Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Hocacihan Mahallesi, 20 K 3 pafta, 29167 ada, 1 parsel imar planında Sağlık Tesis Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parsele 18. Madde uygulaması sonucu dahil edilen ve uygulamadaki imar planına göre kapatılan sokaktan geçen doğalgaz hattının yapılaşmaya engel olması nedeniyle imar planının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/496

Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde Belediye Meclisimizin 16.07.2010 tarih ve 459 sayılı kararı ile onaylanan Malas ve Kule Caddesi kesişimi alt geçit projesi ile ilgili olarak Ayşe KAYGISIZ tarafından 25.08.2010 tarihli dilekçe ile yapılan itirazın incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/497

                 Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2007 tarih ve 284 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve buna uygun olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 165 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli planı, Meram Belediye Meclisinin 09.04.2010 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 gün ve 329 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Karatay Belediye Meclisinin 07.06.2010 tarih ve 127 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2010 gün ve 370 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygumla imar planı yapılmıştır. Söz konusu organize tarım ve hayvancılık alanı ile ilgili hazırlanan nazım imar planı, uygulama imar planı ve notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/498

                 Meram İlçesi, Şehsadrettin Mahallesi, 17 K II (Kad.436) pafta, 981 ada, 37 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.07.2010 tarih ve 456 sayılı kararı ile onaylanmış olup, Meram Belediyesinin 27.08.2010 tarih ve 406 sayılı yazsısı ile teklif edilen Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı uygun görülmüştür.

          45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/499

Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi M29 (Kad.5) pafta 304 ve 938 nolu parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.8.2010 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı, hayvancılık tesis alanı olarak onaylanmıştır. Nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/500

                 Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17048 ada, 4 parselin mülkiyeti Belediyemize ait olup; Belediye Meclisimizin 18.09.2009 tarih ve 431 sayılı kararı ile Akaryakıt, LPG ve Ticaret Alanın olarak düzenlenmiştir. Ancak parselin bitişiğinde yine mülkiyeti Belediyemize ait alanda Sosyal Tesis Alanı bulunduğundan ve bu alan içindeki Sosyal tesisinde yapım ihalesinin plan değişikliğinden önce 17.11.2008 tarihinde yapılmış olması nedeniyle akaryakıt İstasyonu ruhsatlandırılamamaktadır. Bu sebeple söz konusu 17048 ada, 4 parselin önceki durumunda olduğu gibi Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar planın tadilatı uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/501

                 Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Selçuklu Belediyesine ait olan, 10 Mahalle, 18 L I/19 L IV pafta, 469 ada, 25 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Meclisinin07/07/2010 tarih ve 169 sayılı almış olduğu kararda, alanda emsal oranı ile parselin güneybatı kısmında Ticaret alanı ayrılması ve Hastane Caddesinin güneyinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, 466 ada, 313 nolu noluparselin E:1.50, 5 kat Hastane olan imarının katlı otopark olarak yapılacak düzenlemelerin sehven belirtilmemiş olmasından dolayı,  söz konusu Devlet Hastanesi olarak ayrılan alanda E:1.80, Hmax:35.50m. yapılaşma şartının belirtilmesi ve aynı alan içerinde Selçuklu Belediyesi hissesi oranındaki alanın E:1.20 yoğunluklu Ticaret alanı olarak ayrılması ile 466 ada, 313 nolu parselin katlı otopark olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmemiştir.

48-    İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih          :  16.09.2010

Sayı           :   2010/502

                 Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11H-I pafta, 26325 ada, 7 ve 8 No.lu parsellerde (C2 şartlarında) 1000 m²’ye 1 ev şartının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/503

Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 J II pafta, 15320 adanın kuzeyinde kalan otopark alanın yeşil alana ve 15320 adanın doğusundaki park alanın bir kısmının otopark alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı ve Şeyh Şamil Mahallesi 25 M IV pafta, 29075 adadaki, Büyükşehir Belediyesine ait 6 nolu parselde bulunan Resmi Kurum Alanının güney doğu köşesinin yeniden düzenlenerek kavşağın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatlarının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/504

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta, 16146 ada, 7 nolu parselin mevcut imarında 16x32 ebatlı 2 adet 6 katlı bloğun yoğunlukları aynı kalması şartıyla blok ebatlarının 19x26.95 6 kat olarak değiştirilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

          51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/505

                 Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 223 nolu parselin isabet ettiği imar planında Kervansaray/Horozluhan alanının herhangi bir inşaat hakkı verilmeden imar adasının şeklinin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun da görüşünün alınması için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/506

                 Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parselin su deposu alanı olan imarının konut alanına dönüştürülmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin 24.06.2010 tarih ve 268-3897 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının talep sahibine iadesi uygun görülmüştür.

          53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/507

                 Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Meram Belediyesinin 04.05.2010 tarih ve 94/2764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

          54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/508

                 Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağalandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile Milli Emlak Müdürlüğünün 07.05.2010 tarih ve 5745 sayılı talebinin, parsele yakın olan köylerin muhtarlığından görüş alınmasından sonra değerlendirilmesi amacıyla talep sahibine iadesi uygun görülmüştür.

          55-  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.09.2010

Sayı           :   2010/48-2

            Valilik Makamının 22/07/2010 tarihli OLUR’ ları ile yürürlüğe giren KP Yetki Belgesi Yönergesine göreKP-1 Yetki Belgesi Konya Büyükşehir mücavir alanı içerisini (Selçuklu Bölgesi, Karatay Bölgesi, Meram Bölgesi) kapsadığından, Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilecek olan KP-1 Yetki Belgesinin Yönerge kapsamında uygulanması yetkisinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre 5 yıl müddetle kiraya verilebilmesi hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e) fıkrası gereğince Meclis yetkisine haiz olmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmüştür.