BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Dar gelirli Şehit yakınlarına sosyal yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- A.B.D’nin New York Eyaletinde “New York Türk Festivali” ne katılacak heyetin belirlenmesine dair   Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Okul Öncesi Eğitim Güçlendirilmesi hibe programına Belediyemizi temsilen ve ilzama yetkili kişi olarak Genel Sekreter Haşmet Okur’un görevlendirilmesi ile projede ortak olarak yer alacağımıza dairteklifin aynen kabulüne,

4- Dünya Tarihi Şehirler Birliğine üyelik aidatı ödenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Açık Otopark, Kafeterya ve Büfenin KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Hocacihan 100. Yıl Pazar yeri ile Bosna Hersek Mahallesi içerisindeki 2 adet Pazar yerinin yapım, bakım ve işletme sorumluluğunun Selçuklu Belediyesine devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Şehrimizin estetik görüntüsünü bozan, kamu alanlarını işgal eden  özel ve tüzel kişilere ait işyerleri ile ilgili yapılacak işlemlere dair Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediye encümenimize yetki verilmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2A pafta, 25849 ada,  13 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Meram İlçesi, Muhtelif mahallelerde tatlı su şebekelerinin klorlanması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I (Kad.185) pafta, 2858 ada, 2 No.lu parsel ile 16465 ada, 173 No.lu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı, Ladikli, Küçük Kovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri’nde düzensiz yapılaşmalar ile ilgili revizyon imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram   İlçesi,  Çarıklar  Mahallesi,  M29DO7C  pafta,  1041  No.lu  parsel  ile  ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            14- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV (Kad.183) pafta, 4622 ada, 15 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            15- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11H-III pafta, 15021 ada, 27 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            16- Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 17K-III (Kad.172) pafta, 2293 ada, 131 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            17- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13İ-II pafta, 17543 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            18- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17H-III (Kad.264) pafta, 702 ada 89 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            19- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16H-II (Kad.265) pafta, 737 ada, 8 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            20- Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18İ-IV pafta, 18727 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            21- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi, 31 M II pafta, 17900 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            22- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K III pafta, 18137 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            23- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M II pafta, 16180 nolu adanın kuzeyindeki imar planında otopark olarak ayrılmış alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 23 L IV pafta, 16980 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 2 (27 M I/28 M IV) pafta, 143 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 L II pafta, 13671 ada, 5449 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 51-67(19 J III) pafta, 8455 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 N I-IV pafta, 13814 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta 19494 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            30- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 L II-III / 28 M I-IV pafta 74-77-83-93 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L I pafta 16146 ada 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            32- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 18 L I-19 L IV pafta, 930 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            33- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu, Meram ve Karatay İlçesi sınırları içerisinde uygulanan imar planlarına işlenmek üzere çekme mesafelerin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 13 Mahalle, 2677 ada, 58 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, Dutlukır yolu üzeri, 13 Gpaftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 16 pafta, 557 parsel ve 17 pafta, 597 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesine ait imar planı uygulamalarından doğan sıkıntıların giderilmesi amacıyla hazırlanan nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 2264 ve 4321 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde nazım imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 432 pafta, 823 ada, 162 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 30 K III pafta, 1022 ada, 190 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 L I pafta, 466 ada, 209 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M 2 pafta, 21198 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 K 3 pafta, 29167 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi Malas ve Kule Caddesi kesişimi alt geçit projesi ile ilgili itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde tarım ve hayvancılık alanında imar planı notlarının yeniden görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            48- Meram İlçesi, Şehsadrettin Mahallesi, 17 K II (Kad.436) pafta, 981 ada, 37 parsel ile ilgili uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            49Meram İlçesi, Boyalı Mahallesi M29 (Kad.5) pafta 304 ve 938 nolu parseller ile  ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            50- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi17048 ada,      4 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            51- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Selçuklu Belediyesine ait olan, 10 Mahalle, 18 L I/19 L IV pafta, 469 ada, 25 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            52- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11H-I pafta, 26325 ada, 7 ve 8 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            53- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 J II pafta, 15320 ada ve Şeyh Şamil Mahallesi 25 MIV pafta, 29075 adanın çevresiyle beraber yeniden düzenlenmesi ile plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- Sille Mahallesi 24 L I pafta, 16146 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 223 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2nolu parsel ile ilgili nazım imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parsel ile nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- KP-1 Yetki Belgesi Yönergesinin uygulama yetkisinin 10 yıl müddetle kiraya verilmesi hususunda Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.