BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ
 

 1- Karatay Belediyesinden kiralanan Karatay Sebze ve Meyve Toptancı Halinin kira sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin ilgili birime iadesine,

2- İller Bankasından İstinaf Mahkemesi İnşaatı Yapımı işi için kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

3- Stadyum projesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması  ve   Büyükşehir  Belediye  Başkanı  Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Hızlı Tren Projesiyle ilgili HRS Hattı için TCDD yolları ile Belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Kazakistan Cumhuriyeti’nin Şımkent Şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay Belediyesi sınırları içinde bulunan havuzlu park ve yeşil alan ile Mevlana Müzesi etrafındaki alanların Belediyemize devrine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Belediyemize ait Toplu Ulaşım Araçlarında Şoförlük, Vatmanlık, Tamir ve Bakım Hizmetlerinin 2 yıl süreyle ihaleye çıkarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme projesi kapsamında 1 adet gayrimenkul satın alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediyemiz Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Belediyemiz İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Meram İlçesi, Yenice ve Büyükkovanağzı (Hacı İsa Efendi) Mahallesi Sınırları içersinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve Meram Belediyesi tarafından uygulama yapılması konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Selçuklu ilçesi, Ferhuniye ve Tarla Mahalleleri sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve uygulamasının Büyükşehir Belediyesince yapılması konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 N I pafta, 25717 ada, 17 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16D2C pafta, 3072 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M I pafta, 21451 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C ve M29A06B3D paftalar, 23535 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            18- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 M II pafta, 31229 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            19- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25198 ada, 4 ve 6 no.lu parseller, 25200 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            20- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV, 18İ-I, (Kad.249) pafta, 17756 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            21- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16H-II (Kad.264) pafta, 634 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M 28 pafta, 148 ada, 30 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            23- Meram İlçesi, 19J-III, 18J-II, 18J-III, 17J-II ve 17K-I no.lu imar paftalarında bulunan yüksek gerilim hatlarındaki koruma bandının imar planlarına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            24- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 10H-IV (Kad.42) pafta, 2262 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            25- Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi,16 L 4 pafta, 3330 ada, 18 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            26- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15 İ 1-2, 16 İ 3 paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            27- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinden Enerji İletim Hattının güncelleme işlemleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            28- Selçuklu İlçesi, Gaznet Bölge Regülatör İstasyonlarının yerleştirilmesi ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16101 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            30- Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, 1 pafta, 369 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            31- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 21783 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 29251 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 19 L I pafta, 12155 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            34- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L IV pafta, 19072 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            35- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 2 (18 L IV) pafta, 863 ada ve 8 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            36- Selçuklu İlçesi,  Mahallesi, 25 N III-IV pafta, 20213 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            37- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N I pafta, 15524, ada ve 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L 1 pafta, 13610 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            39- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3,26 M4 pafta, 28407 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            40- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 J 2, 20 J 3, 19 K 1, 20 K 4, 2995 ada, 48 parselin mevcut yaya üst geçidi nedeniyle çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatınadair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi’nde 05 D1 imar paftasına isabet eden alanda Doğal Arıtma Tesisi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 521 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mahmuriye Mahallesi, 17 K 2, 17 L1 18 K 3, (kad436) pafta, 981 ada 37 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 264 pafta, 647 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15 K 3 pafta, 3914 ada, 15 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden Malas ve Kule Caddesi alt geçit projesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır mahallesinde onanan plana ilişkin olarak yapılan itirazın görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            49- Güneydoğuda şehit olan Üsteğmen Mustafa ÇUHADAR isminin Selçukluda bir sokağa verilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L 2 – 3, 28 M 1- 4 paftalar, 74, 77, 83, 93 nolu parseller ve çevresi ile ilgili nazım imar planının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            51- (Meram İlçesi) Kaşınhanı Mahallesi 391 ile 452 adalar arasında yer alan ve mülkiyeti Hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili plan düzenlemesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            52- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L II - 22 L III pafta 13737 ada 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            53- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 223 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 185 pafta, 2858 ada, 2 parsel ile 16465 ada, 173 parsel ve çevresi ile ilgili nazım imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2nolu parsel ile ilgili nazım imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parsel ile nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzıve Küçük Kovanağzı mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme çalışması ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada, 14nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 21113 ve 745 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalar ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            62- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı isimlerin değiştirilmesine görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.