GÜNDEM  (12 Temmuz 2010)

1- Hızlı Tren Projesiyle ilgili HRS Hattı için TCDD yolları ile Belediyemiz arasında imzalanacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Kazakistan Cumhuriyeti'nin Şımkent Şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Karatay Belediyesi sınırları içinde bulunan havuzlu park ve yeşil alan ile Mevlana Müzesi etrafındaki alanların Belediyemize devrine dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediyemize ait Toplu Ulaşım Araçlarında Şoförlük, Vatmanlık, Tamir ve Bakım Hizmetlerinin 2 yıl süreyle ihaleye çıkarılmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay Belediyesinden kiralanan Karatay Sebze ve Meyve Toptancı Halinin kira sözleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e yetki verilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- İller Bankasından İstinaf Mahkemesi İnşaatı Yapımı işi için kredi alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme projesi kapsamında 1 adet gayrimenkul satın alınmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Stadyum projesi için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Belediyemiz Encümene yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Belediyemiz İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Meram İlçesi, Yenice ve Büyükkovanağzı (Hacı İsa Efendi) Mahallesi Sınırları içersinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve Meram Belediyesi tarafından uygulama yapılması konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Selçuklu ilçesi, Ferhuniye ve Tarla Mahalleleri sınırları içerisinde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi ve uygulamasının Büyükşehir Belediyesince yapılması konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 N I pafta, 25717 ada, 17 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16D2C pafta, 3072 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M I pafta, 21451 ada, 10 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 8 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C ve M29A06B3D paftalar, 23535 ada, 9 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 17 M II pafta, 31229 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25198 ada, 4 ve 6 no.lu parseller, 25200 ada, 1, 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ-IV, 18İ-I, (Kad.249) pafta, 17756 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 16H-II (Kad.264) pafta, 634 ada, 11 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Karadiğin Toptaş Mahallesi, M 28 pafta, 148 ada, 30 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, 19J-III, 18J-II, 18J-III, 17J-II ve 17K-I no.lu imar paftalarında bulunan yüksek gerilim hatlarındaki koruma bandının imar planlarına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 10H-IV (Kad.42) pafta, 2262 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi,16 L 4 pafta, 3330 ada, 18 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 15 İ 1-2, 16 İ 3 paftaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi sınırları içerisinden Enerji İletim Hattının güncelleme işlemleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Gaznet Bölge Regülatör İstasyonlarının yerleştirilmesi ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16101 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, 1 pafta, 369 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 M II pafta, 21783 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M IV pafta, 29251 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 19 L I pafta, 12155 ada, 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 L IV pafta, 19072 ada, 1-2-3-4-6-7-8-9 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 2 (18 L IV) pafta, 863 ada ve 8 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Mahallesi, 25 N III-IV pafta, 20213 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N I pafta, 15524, ada ve 1 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 L 1 pafta, 13610 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3,26 M4 pafta, 28407 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 J 2, 20 J 3, 19 K 1, 20 K 4, 2995 ada, 48 parselin mevcut yaya üst geçidi nedeniyle çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mehmet Vehbi Mahallesi, 16 L1 pafta, 21288 ada, 3 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi'nde 05 D1 imar paftasına isabet eden alanda Doğal Arıtma Tesisi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 521 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mahmuriye Mahallesi, 17 K 2, 17 L1 18 K 3, (kad 436) pafta, 981 ada 37 no.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam Mahallesi, 264 pafta, 647 ada, 10 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 15 K 3 pafta, 3914 ada, 15 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden Malas ve Kule Caddesi alt geçit projesi ileilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır mahallesinde onanan plana ilişkin olarak yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- Güneydoğuda şehit olan Üsteğmen Mustafa ÇUHADAR isminin Selçukluda bir sokağa verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,