BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.06.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/31

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarihli toplantısında KONBELTAŞ Konya İnş.Taş.Hiz.Dan. vePark.İşlt.Elektrik Üretim A.Ş.’ne, ekli listede belirtilen Çay Bahçesi ile Elkart Dolum Gişelerinin işletme hakkının devredilmesine, karşılarında belirtilen bedeller üzerinden 31.12.2010 tarihine kadar kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

2        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/32

Yukarıda belirtilen teklif komisyonumuzca incelendi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 23. maddesinin (m) fıkrası gereğince söz konusu ücret tarifelerinin ekli listedeki gibi uygulanması uygun görülmüştür.      

3        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/301

            Selçuklu ilçesi sınırlarında içerisinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında bulunan Safahat Caddesi ve Eyüp Sultan Caddesindeki yeşil alanların bakım ve sorumluluğunun Selçuklu Belediyesine devredilmesi ile sorumluluğu Selçuklu Belediyesine ait olan Sille Caddesi ile barış Caddesindeki yeşil alanların Büyükşehir Belediyesine devri uygun görülmüştür.

4        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/33

            Rusya’nın StPetersburg  şehrinde düzenlenen Para – Tekwando Dünya Şampiyonasında Dünya üçüncüsü olan Belediye Spor Kulübü Sporcusu Yaşar Sami GÖKBABA’ya 10.000,00 TL ödül verilmesi uygun görülmüştür.

5        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/  34

            F/2 Maddesi:

2.Refakatçi elkart düzenlenecek özürlüler:

16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesinde yazılı ağır özürlü tanımına uyan ve hakkında aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrası uyarınca EK-3 sayılı formun Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun sonucu bölümünün Ağır Özürlü kısmında EVET yazan özürlülerin talep etmesi halinde özürlü kişi ile birlikte kullanılmak ve bir kişiyle sınırlı olmak şartıyla, üzerinde “REFAKATLİ” ibaresi bulunan Elkartdüzenlenmesi uygun görülmüştür.

6        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/35

             Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen “Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nin yürürlükten kaldırılarak “Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği”nin ekteki şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

7        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/36

              Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen “Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüslerin Hizmet Yönetmeliği” nin yürürlükten kaldırılarak “Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği” nin ekteki şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

8        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/37

              Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’ nin 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen “Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Hizmet Yönetmeliği” nin yürürlükten kaldırılarak “Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (T – TT Plaka) Çalışma Yönetmeliği” nin ekteki şekliyle kabulü uygun görülmüştür.    

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  16.06.2010

Sayı          :   2010/302

              Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına, sosyal ve kültürel tesis alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih      :  16.06.2010

Sayı        :   2010/303

              Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde ve İmar planında ilköğretim sahasına olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/304

              Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 16 O I pafta, 25042 ada, 15 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarının Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.04.2010 tarih ve 5363 sayılı taleplerine istinaden Ortaöğretim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  17.06.2010

         Sayı       :   2010/305

Karatay İlçesi, 11 Mahalle, 19 L III (Kad.115) pafta, 892 ada, 3, 22, 25, 30, 34, 35, 46 ve 47 noluparsellerin arasında kalan alanın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olan imarının Otopark Alanına dönüştürülmesi, 2096 ada, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 noluparsellere isabet eden Mesken Sahası imarlı alanın yeniden düzenlenmesi ve 20, 21, 22, 24, 31, 32, 43, 44, 45, 50, 51 ve 52 nolu parsellere isabet eden alanın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatları uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/306

Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A16B3A ve M29A16B3B paftalar, 940 ve 942 noluparseller, 19353, 19356, 19357, 22515 adalarına isabet eden imar planının yeniden düzenlenmesi ve imar adalarına ifraz hatlarının atılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/307

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N I ve 21 N IV paftalar, 30841 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 30845 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 30847 ada, 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden imar adalarının yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/308

            Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 30943 ada,  3 nolu parselin Ortaöğretim Tesisleri Alanı olan imarının 35 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.04.2010 tarih ve 4864 sayılı talebine istinaden 10 metreye düşürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/309

            Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2B imar paftasında, 409-410 pafta, 16487 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarının, Küçük Sanayi Sahası (Fırın) olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/310

            Karatay İlçesi, M29A3, M29D1, M29D2 paftalarına isabet eden alanın Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi olarak düzenlenmesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2010 gün ve 329 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/311

            Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16K-I, 16K-II, 16K-III ve 16K-IV imar paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 tarih ve 258 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre konut, yol ve sosyal donatı alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/312

            Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16J-IV pafta, 26599 ada, 1 nolu parsel imar planında park alanında kalmaktadır. Park alanının, park ve spor alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/313

            Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14J-IV pafta, Harmancık Alakova Sokak ile Övgü Sokak köşesinin çakıştığı alandaki park alanının, park ve spor alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/314

           Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-III (Kad.195) pafta, 1412 ada üzerinde bulunan 5 No.lu parsel ise halı saha alanında, 6 No.lu parsel Belediye hizmet alanında, 7 No.lu parsel de sosyal tesis alanında kalmaktadır. 5 ve 6 No.lu parsellerin spor alanına; 7 No.lu parselin de sosyal tesis alanından Belediye hizmet alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planın ve 1/1000 uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

           22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/315

           Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 17K-II (Kad.439) pafta, 982 ada, 435 No.lu parselde tescilli yapı bulunmaktadır. Mevcut tescilli yapının ticaret alanı olarak kullanımı ile ilgili plan tadilatı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bulunduğundan evrakın reddi uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/316

           Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Sille Mahallesi 26 L II pafta 29085 ada 2 noluparselin Camii Alanı olan imarının, alanın yaklaşık 400 m. güneydoğusunda Camii Alanının bulunması sebebiyle Selçuklu İlçe Müftülüğünün 16.03.2010 tarih ve 558 sayılı yazısına istinaden söz konusu 29085 ada, 2 noluparselin “Dini Tesis” alanı olması ve “Kuran Kursu yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı talebi, 29085 ada 1 nolu parseli de etkilediğinden 29085 ada, 1-2 nolu parsellerin “Dini Tesis” alanı olması ve “Kuran Kursu yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/317

Selçuklu İlçesi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 31/03/2010 tarih ve 1760 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu İlçe sınırları içerisinden geçen 154 Kv.’luk Konya I ve Konya II Enerji İletim Hattının güncelleme işlemlerinin söz konusu kurumca tamamlanmasından dolayı, söz konusu güncel hattın imar planına işlenerek çevresiyle birlikte koruma bantlarının güncellenmesi talebi uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/318

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti İl Tüzel Kişiliğine ait olan Dumlupınar Mahallesi, 22 M I pafta, 13590 ada, 5 ve 6 nolu parseller arasındaki ifraz hattının güneye kaydırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/319

            Selçuklu İlçesi, Horozluhan (Dikilitaş) Mahallesi, 24 N II -III, 24 O I pafta, 23518 nolu adanın batısından ve güneyinden 20 m.'lik yol açılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilat uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/320

            Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde bulunan 23 M I, 24 L II-III, 24 M I-IV, 25 M IV paftalara isabet eden muhtelif mahallelerdeki küçük ölçekteki bazı pasif yeşil alanların fiiliyatta da otopark olarak kullanılması sebebiyle, ayrıca otopark ihtiyacı olduğundan imar planında otoparka dönüştürülmesi ve Sille Mahallesi 25 L I pafta, 15588 ve 28354 nolu adaların doğusundaki imar planında park olarak ayrılmış alanların fiiliyatta araç yolu olarak kullanılmasından dolayı, bu alanların araç yolu olarak imar planına işlenmesi ve çevreleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.           

            28İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/321

            Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 30 T4  (Kad12) imar paftası, 904 nolu parselin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Ofis kampusü ve yol sahası olan imarının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ve servis yolu ayrılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2010 tarih ve 262 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının E:0.45,Hmax:25.00 m. yapılaşma şartlı “Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/322

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 L II - 22 L III pafta, 13737 ada, 4 nolu parselin güneyindeki park alanının bir kısmının, 3 kat ebatlı blok şeklinde Sosyal Tesis Alanı olarak ayrılması ve çevresindeki yol düzenlemeleriyle ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/323

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi 25 N I-IV pafta, 22540 ada, 3 nolu parselin E:1.20 hmax:27.50 m. Konut-Ticaret olan imarının fonksiyonunda değişiklik yapılmadan E:1.50 olması parselin güneyindeki ve batısındaki kavşak ve yolların fiiliyattaki durumunun imar planına işlenerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/324

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L I pafta, 2792 ada, 19,20,204,393 nolu parsellerin bulunduğu alandaki ifraz hattının iptal edilerek 19,20 ve 204 nolu parsellerin 3 kat ayrık Mesken alanına isabet eden imarlarının yoğunluk değiştirilmeden 3 kat blok olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.   

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/325

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K IV pafta, 29023 ada, 1 nolu parselin 4 kat ayrık mesken alanı olan imarının Enerji İletim Hattı Koruma Bandında kalan kısmının yola ve otopark alanına terk edilerek toplam yoğunluk artışı yapılmadan parselin şeklinin yeniden düzenlenmesi ve parselin batı cephesindeki tek yön işaretinin kaldırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/326

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30 N IV pafta, 18000 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt-LPG İstasyonu olan imarına Ticaret ibaresi eklenerek güney cephedeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 15m.'ye çıkartılması ve buradan alınan imar hakkının istasyon için gerekli olan idari bina için ebatlı blok şeklinde parselin güneydoğu cephesine işlenerek bu bloğun yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi, kanopişeklinin iptal edilmesi ile parselin etrafındaki pasif yeşil alanların park olan imarındaki park yazılarının kaldırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/327

            Selçuklu İlçesi, Süleyman Çelebi Mahallesi, 29077 adanın çevresindeki park alanına isabet eden alanın Resmi Kurum Sahası (Emniyet Hizmet Alanı) olarak ayrılması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün 21.05.2010 tarih ve 453 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/328

Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N1 pafta, 15680 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum olan imarının Dini Tesis ve Belediye Hizmet Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/329

Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 2, 21 L 3 paftalarına isabet eden bölgede DDY genel Müdürlüğünün talebi üzerine Konya Ankara Hızlı Tren projesi kapsamında Teknik Altyapı Tesisi düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/330

Karatay İlçesi, 13 Mahalle, 2677 ada, 58 parselin mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup; parselin önceki imar durumuna getirilmesi ile ilgili Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13.05.2010 tarih ve 6008 sayılı yazıları ile yapılan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Park Alanına isabet eden parselin Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili talebi incelenmiştir. Anılan parselin kent merkezinde bulunması ve bölgede yeşil alanın yetersiz olması plan bütünlüğünü bozucu nitelikte görülmüştür. Söz konusu nedenlerden dolayı talebin reddi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/331

            Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M 4 (90) pafta, 22 ada, 1 parselin mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olup; parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesinin Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da görüşünün alınması şartıyla hazırlanan nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/332

Karatay ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Ankara yolu üzerinde (Büsan) yaya üst geçidi yapılması ile ilgili olarak Fen İşleri Daire Başkanlığının 07.06.2010 tarih ve 402-2063 sayılı yazıları ile talep edilen yaya üst geçit düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı talebi uygun görülmüştür.

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/281

            Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 185 pafta, 2858 ada, 2 parsel ile 16465 ada, 173 parsel ve çevresinin Mahkeme Kararına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 10.05.2010 tarih ve 202/2868 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/334

Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 21317 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Meram Belediyesinin 04.05.2010 tarih ve 94/2764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilat teklifinin incelenmesi için  bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/335

Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parselin Ağalandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile Milli Emlak Müdürlüğünün 07.05.2010 tarih ve 5745 sayılı talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/336

            Meram İlçesi, Arif Bilge, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme çalışması ile ilgili Meram Belediyesinin 03.06.2010 tarih ve 244 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/337

            Meram İlçesi, Harmancık mahallesi, 14 L III pafta, 23819 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 23822 ada, 1nolu parsellerde Eğitim Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 03.06.2010 tarih ve 242 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilat teklifi uygun görülmüştür.

            45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/338

Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada, 14 nolu parselin Otel ve Ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 03.06.2010 tarih ve 243 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/339

Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 21113 ve 745 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Süleyman Temizci’nin 07.06.2010 tarihli yazıları ile talep edilen Konut Alanının yenidene düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/340

            Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi, 3330 ve 3331 adalar ve çevresinde mevcut okul alanının genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmüştür.  

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/341

Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N III paftada park alanına isabet eden alanın bir kısmının bölgenin ihtiyaçları nedeniyle Sosyal Tesis olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/342

Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Fen İşleri Daire Başkanlığının 30.0.42010 tarih ve 308-1480 sayılı yazıları ile talep edilen Hızlı Tren projesi kapsamında yapılan yol ve kavşak düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  16.06.2010

       Sayı         :   2010/343

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.06.2010 gün ve 2010/343 sayılı raporunda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 günlü Birleşiminde 06-52 sıra sayı ile komisyonumuza intikal eden teklifi incelendi.

            “1- Karatay Belediye Başkanlığının 02.06.2010 yazısında, Karatay ilçesi sınırları içinde Adliye binasının ve ticaret merkezlerinin bulunduğu alanda, Akabe Mahallesi Cemil ÇİÇEK Caddesi ile Alaaddin KAP Caddesi arasında bulunan Yeniceler Caddesinin devamı olan 25 m.’lik imar yolunun Yeniceler olan isminin iptal edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylanmış olan listedeki Şehit isimlerinden birisinin verilmesi talebinin,

            2- Memur-sen’nin 27.10.2009 tarih ve 300/60 sayılı yazısında, Meram ilçesi Gödene Toki konutlarında emeği gecen Konya İl temsilcisi rahmetli Servet BUZCU’nun isminin yeni açılacak olan Caddeye veya Sokağa verilmesi talebinin,

            3- Nihat KÖROĞLU’nun 26.03.2010 tarihli dilekçesinde, Ülkemiz Eğitim camiasına ve Konya’ya büyük hizmetleri olan Fizikçi Hüseyin KÖROĞLU’nun isminin Konya Adliyesi civarında yaptırmış olduğu Hüseyin ve Sevim İlköğretim Okulu yakınlarında açılacak olan imar yoluna isminin verilmesi talebinin,

            4- Kamil LORASLI’nın 20.08.2009 tarihli dilekçesinde, bir sefer Mebusluk yapmış Konya’da Vakıf kurmayı düşünmüş ama ömrü vefa etmemiş Osman Yüksel SERDENGEÇTİ isminin yeni açılacak olan Cadde veya Sokağa verilmesi talebinin,

Yukarıda sıralanmış olan tekliflerin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi,

Enver YALÇIN’nın 09.06.2010 tarihli dilekçesinde, 01.06.2010 tarihinde Gazze’ye yardım götüren Gönüllüler Uluslararası sularda Mavi Marmara Gemisine İsrail Askerlerince yapılan saldırı sonucu ölenlerin isimlerinin yaşatılması için yeni açılacak olan imar yollarına verilmesi talepleri incelenmiş olup; Gazze gönüllülerinden olanŞEHİT FURKAN DOĞAN’ın  isminin yeni açılacak imar yollarından birine verilmesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/344

            Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 1533, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalara isabet eden imar planının yeniden düzenlenmesi ve oluşan imar adalarının yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin 08.04.2010 tarih ve 558/868 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/345

            Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 223 nolu parselin isabet ettiği imar planında Kervansaray/Horozluhan alanının herhangi bir inşaat hakkı verilmeden imar adasının şeklinin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/346

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parselin Mesken alanı olan imarının Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı; yeniden değerlendirilerek, parselin mesken olan imarının Yurt Alanı olarak değiştirilmesi ve “Zemin kat yüksekliği H:4.80 m. yapılabilir. Zemin kat ticaret yapılabilir.” plan notlarının eklenmesi şeklinde Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

            54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/347

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parsellerin 3 kat, 0.25/0.75 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.75, Max.Taks:0.30,Hmax:10.50m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talep, araç giriş ve çıkışı için adanın batı cephesine tek yön işareti eklenmesi şartıyla, düzenleme yapılmasını içeren plan tadilatı uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/348

Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parselde, Abit KIVRAK’ın 29.03.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebi incelenmiştir. Bilindiği gibi parsel Ankara Yoluna cepheli bulunmaktadır. Söz konusu bölgede Belediyemizce yapılan uygulamalarda çevre yolundan sonra servis yolu ve yeşil bant bırakılmaktadır. Talep edilen parselin derinliğinin az olması nedeniyle servis yolu, yeşil bant ve çekme mesafeleri bırakıldıktan sonra yeterli inşaat alanı kalmayacağından dolayı talebin reddi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/349

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 26.03.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

        Sayı        :   2010/350

            Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parsellere isabet eden alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Ahmet OFLAZ ve arkadaşlarının 30.03.2010 tarihli plan tadilat talebi incelenmiştir. Söz konusu talep hakkında ilgili kurum görüşlerinin Belediyemize iletilmesinden sonra konunun değerlendirilmesi için iadesi uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  17.06.2010

       Sayı         :   2010/351

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.