GÜNDEM  (14 Haziran 2010)   

1- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Çay Bahçesi ile Elkart Dolum Gişelerinin KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Elektrik Üretim A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılacak olan nazım imar planı ve tadilat talebi ücretlerinin belirlenmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Safahat cad. ve Eyüp Sultan caddesindeki bazı yeşil alanların bakım ve sorumluluğunun Selçuklu Belediyesine devrine dair (Fen İşl.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

4- Para-Taekwondo Dünya Şampiyonasında Dünya 3.ncüsü olan Yaşar Sami Gökbaba'nın ödüllendirilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.

5- 13.11.2009 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararının Refakatli Elkart düzenlemesine ilişkin 2 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.ait ) teklifin görüşülmesi,

6- Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis araçları (C Plaka) Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüslerin (M Plaka) Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

8- Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi (TT_T Plaka) Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program, yapılmasına (Karatay) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına, (Büyükşehir) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 16 O I pafta, 25042 ada, 15 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, 11 Mahalle, 19 L III (Kad.115) pafta, 892 ada, 3, 22, 25, 30, 34, 35, 46 ve 47 nolu parseller ve 2096 ada, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 nolu parseller ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A16B3A ve M29A16B3B paftalar, 940 ve 942 nolu parseller, 19353, 19356, 19357, 22515 adaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N I ve 21 N IV paftalar, 30841 ada, 1 ve 2 nolu parseller, 30845 ada, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 30847 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 30943 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2B imar paftasında, 409-410 pafta, 16487 ada, 1 nolu parselin parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Karatay ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D1-2 paftalarına isabet eden alanda Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi olarak düzenlenmesi ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16K-I, 16K-II, 16K-III ve 16K-IV imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16J-IV pafta, 26599 ada, 1 nolu parsel parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14J-IV pafta, Harmancık Alakova Sokak ile Övgü Sokak köşesinin çakıştığı alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-III (Kad.195) pafta, 1412 ada 5,6,7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 17K-II (Kad.439) pafta, 982 ada, 435 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L II pafta 29085 ada 1-2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Konya I ve II nolu Enerji İletim Hattının güncelleme işlemleri ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 22 M I pafta 13590 ada 5 ve 6 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi 24 N II -III, 24 O I pafta 23518 nolu ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Selçuklu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan 23 M I / 24 L II-III / 24 M I-IV / 25 M IV paftalara isabet eden muhtelif mahalleler ve Sille Mahallesi 25 L I pafta 15588 ve 28354 nolu adalar ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 30 T4 (Kad. 12) imar paftası, 904 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 L II - 22 L III pafta 13737 ada 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N I-IV pafta 22540 ada 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 20 L I pafta 2792 ada 19-20-204-393 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 K IV pafta, 29023 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30 N IV pafta, 18000 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Süleyman Çelebi Mahallesi, 29077 adanın çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N1 pafta, 15680 ada, 1 nolu parsel ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 2, 21 L 3 paftalarına isabet eden bölgede DDY genel Müdürlüğünün talep ettiği imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 13 Mahalle, 2677 ada, 58 parsel ile ilgili imar plan tadilat talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 16 Mahalle, 18 M 4 (90) pafta, 22 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde Ankara yolu üzerinde (Büsan) yaya üst geçidi yapılması ile ilgili nazım imar planı ile uygulama imar plan tadilatı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 185 pafta, 2858 ada, 2 parsel ile 16465 ada, 173 parsel ve çevresi ile ilgili nazım imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 19İ IV pafta, 23317 ada, 2 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı tadilat teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi, 358 ada, 18 nolu parsel ile nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı mahallelerini kapsayan alanda Kentsel Yenileme çalışması ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık mahallesi, 14 L III pafta, 23819 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 23822 ada, 1 nolu parseller ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14 M IV pafta, 3600 ada, 14 nolu parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 21113 ve 745 adaların yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Tırılırmak Mahallesi, 3330 ve 3331 adalar ve çevresinde ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 31 N III pafta ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları mahallesi sınırları içerisinde kavşak ve yol düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,