BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.05.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/28

Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekteki Cetveller uygun görülmüştür.

2        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/29

Söz konusu Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Karatay Kırsal Otobüs Terminalimizde 2010 yılında uygulanan ücret tarifesi Ulaştırma Bakanlığının belirlediği tavan ücretlerinin         % 85’ini aşmamak üzere ekli listedeki gibi tespiti uygun görülmüştür.     

3        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.05.2010

Sayı          :   2010/244

            Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerde ve İmar planında imar yoluna ve Belediye Hizmet Alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

4        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/245

             Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9 ncu5 yıllık imar programına ek program olarak alınmasının uygun görülmüştür.

5        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/  246

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3A ve M29A16C3D paftalarında 1276 noluparsele isabet eden alanın bölgeye imar planı yeterli okul alanı ayrılmamış olmasından dolayı, bölgeye hizmet verecek şekilde imar planının yeniden düzenlenerek İlköğretim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

6        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.04.2010

Sayı          :   2010/247

            Karatay İlçesi, Küçükkayacık ve Küçüksinan Mahalleleri, 19 M I ve 19 M II paftalar, 3782, 3783, 5008, 5010, 5309 ve 5310 adalara isabet eden imar adalarının ve 15 metre genişliğindeki imar yolu ve bağlantılarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

7        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/248

             Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 25840 ada, 1 nolu parselin mevcut planda Cami Alanı ile 2 nolu parselin Trafo Yeri olan imarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür. 

8        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/249

              Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N III pafta, 5428 ada, 172 nolu parsele isabet eden ifraz hattının 169 ile 171 nolu parsellerin mülkiyet sınırına kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.     

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  13.05.2010

Sayı          :   2010/250

            Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 5 nolu parselin 4 Kat Ticaret Alanı olan imarının, 4 Kat Mesken Sahasına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih      :  13.05.2010

Sayı        :   2010/251

            Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 1533, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalara isabet eden imar planının yeniden düzenlenmesi ve oluşan imar adalarının yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili Karatay Belediyesinin 08.04. 2010 tarih ve 558/868 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/252

            Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5419 ada, 33, 34, 35, 36, 38 ve 39 noluparsellerin ifraz hattının mülkiyet sınırlarına çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  13.05.2010

         Sayı       :   2010/253

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 20758 ada, 1 nolu parselin imarı Küçük Sanayi Sahası olup; 1, 2, 3, 16, 17 ve 18 bağımsız bölüm nolu dükkânların bulunduğu alan ifraz hattı ile ayrılarak “Ticari Depolama Yapılabilir” ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/254

Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1B pafta, 5332 ada, 41 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarının İl Özel İdaresinin 06.04.2010 tarih ve 2086 sayılı yazılarına istinaden yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/255

Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi’nin köy yerleşim planları daha önce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Konya Valiliğinin 29.08.2003 tarihinde onaylanmıştır. Mevcut köy yerleşim alanları için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 169 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/256

            Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 17K-III, 17K-IV, 16K-I ve 16K-II imar paftaları, 26771, 27235, 27236, 27279 ve 763 no.lu adalar ve çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 tarih ve 171 sayılı kararı ile onaylanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/257

            Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15M-IV pafta, 4121 ada, 1 ve 2 no.lu parsellerin güneyinde bulunan ve imar planına göre kurp yapan yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/258

            Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 328 ada, 3 No.lu parsel imar planında eğitim tesisi alanında kalmaktadır. Eğitim tesisi alanının bitişiğinde bulunan 1286 No.lu parselin bir kısmının, Konya Valiliği Milli Emlak Müdürlüğünün 25.08.2009 tarih ve 10213 sayılı yazısı ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 14146 sayılı yazılarına istinaden Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak genişletilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür. 

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/259

            Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14M-II pafta, 1968 ada, 10 No.lu parsel imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. Meram İlçe Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 26.03.2010 tarih ve 637 sayılı yazılarındaki taleplerine istinaden mevcut dini tesis alanına 9 ve 11 No.lu parsellerin de dini tesis alanınadahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/260

            Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 323 ada, 1 No.lu parsel imar planında etentegre tesis alanında kalmaktadır. 1 No.lu parselin imar planındaki mülkiyetine göre yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/261

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parselde Ticaret Alanı düzenlemesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 gün ve 254 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.045.2010

        Sayı        :   2010/262

           Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parselde Akaryakıt LPG ve Ticaret Alanı düzenlemesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 gün ve 256 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

           22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/263

           Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parseldeki Akaryakıt, Ticaret ve LPG tesisi, Hatıp caddesi ile Tokatlı caddesinin kesiştiği bölgede bulunan Dini Tesis, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2010 gün ve 257 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/264

           Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III paftada Fındıkzade sokak, Alyanslı sokak ve çevresinin yeniden düzenlenerek, Fındıkzade Sokağın 7 m yaya yolu olan imarının, fiiliyatta araç yolu olarak kullanılmasından dolayı 12 m' lik araç yolu olması, 19478 ada, 1-2-3-4,5,6,10,11,12,13,14,15nolu parsellerin batısındaki imar yolunun KoskiMedaşTeiaşGaznet gibi kurumlardan altyapı ile ilgili gelecek kurum görüşlerinin olumlu olması şartıyla batıya kaydırılarak adı geçen parsellerin m² bazında miktarlarının korunarak kuzeyindeki park alanının, bölgeye işlevsel bir park kazandırmak amacıyla büyütülmesi, 17819 nolu adanın yeniden düzenlenmesi ve Belediye Hizmet Alanı olan imarına Spor Amaçlı Belediye Hizmet Alanı ibaresi eklenmesi, 19425 nolu adanın da sınır içerisine alınarak çevresiyle birlikte düzenleme yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/265

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I pafta, 20739 nolu ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 noluparsellerin kuzeyindeki park alanının fiiliyatta ağaçlandırılmış olmasından dolayı ve söz konusu parsellere bu alandan giriş-çıkış yapılmamasından dolayı, 20739 nolu adanın güney cephesine tek yön işareti eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/266

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 994 nolu mera vasıflı parselin Dini Tesis Alanı için gerekli olan min.2500 m² şartının sağlanarak Dini Tesis Alanı olarak planının yapılması ve ayrılacak Dini Tesis Alanının batısına ifraz hattı geçirilerek, parselin geri kalan kısmının da 2 katlı Ticaret Alanı olarak ayrılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama planı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/267

            Selçuklu İlçesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan 223 nolu parselin isabet ettiği imar planında Kervansaray/Horozluhan alanının herhangi bir inşaat hakkı verilmeden imar adasının şeklinin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/268

            Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 15846 ada, 1 nolu parselin batı cephesindeki 20 m olan yapı yaklaşma mesafesinin 10 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            28İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/269

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 K III pafta, 2263 ada, 311-312 nolu parsellerin 5 kat blok ticaret alanı olan imarının; yoğunluk ve kat artışı yapılmadan emsale çevrilmesi, plan notu eklenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin tanımlanması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.   

29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/270

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I-IV pafta, 19500 ada, 2 nolu parselin 4 kat, 20x35 m ebatlı blok olan imarının, emsale çevrilerek 4 kat olarak yoğunluk artışı yapılmadan emsale çevrilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/271

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 16352 ada, 6 nolu parselin park ve yol sahası olan imarının, daha önce 3 kat 0.25/.080 mesken alanı olan imarına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı talebi, parselin kuzeyinden geçen Enerji İletim Hattının yapılaşmaya engel teşkil etmemesi sebebiyle, MEDAŞ ve TEİAŞ görüşlerinin alınması kaydıyla parselin eski imarına dönüştürülerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/272

            Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2310 ada, 42 parselin Konya İdare Mahkemesinin 26.02.2010 tarih ve E:2009/59, 2010/206 sayılı kararları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilat teklifi incelenmiştir. Bilindiği gibi mahkeme kararı öncesinde parsel kadastro parseli niteliğinde olup, imar planına göre yol ve diğer terkleri yapılamamıştır. Bu nedenle parselin ilgili kurum tarafından mahkeme kararı öncesindeki alanının korunarak plan yapılması talebi mümkün değildir. Yol ve diğer terklerin yapılmaması imar adasının ve parselinin oluşmasına engel olacaktır. Bu nedenle parsel ve çevresi için mahkeme kararı dikkate alınarak yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.  

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/273

            Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31199 ada, 1 parsel ile 31198 ada, 1 ada parsellerin mülkiyetleri Büyükşehir Belediyesine ait olup, imar planında sanayi alanına isabet etmektedir. Parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/274

            Meram Belediyesi sınırları içerisinde Antalya çevreyolu güneyi ve Karaman yolu batısında;EkmekkoçuYaylapınar Kaş, Yaylapınar UhudYaylapınar Süleymaniye, HasanköyKaraaslanAybahçeAlakova Mahallelerini kapsayan, Tarım Vasfı kaldırılmış bölgede Meram Belediyesinin 19.04.2010 tarih ve 175/2461 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, bölgede yapılan kadastro çalışmalarının bitirilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesi amacıyla ilgili Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/275

            Meram Belediyesi Harmancık Mahallesi, 16 pafta, 516 parsele teknik lise yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 30.04.2010 tarih ve 192 sayılı yazısıyla Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi incelenmiştir.  Parselin nazım imar planında yer alan 60 metrelik yola isabet ettiği ve plan teklifinde de bu yolun 40 metreye indirildiği görülmüştür. Bu haliyle teklif plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/276

            Selçuklu İlçesi, Küçük Muhsine Mahallesi, M28-B-06-D paftasına isabet eden, tescil harici yerefoseptik-terfi istasyonu yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün 20.04.2010 tarih ve 277/1461 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/277

            Beyşehir Çevre Yolu Sille Kavşağı’ndan başlayarak Sille Mahallesi’nde son bulan Sille Caddesi; trafik yoğunluğu, caddenin ana arter olması, yol üzerindeki iş merkezleri ve yoğun yerleşim birimlerini birbirine bağlaması ve yeni hizmete sunulan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Genç Osman Caddesi’yle bütünlük sağlaması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne devredilerek gerekli yapım ve bakım çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/278

            İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesine, ayrıca Dumlupınar mahallesi 13369, 13594,14126  nolu adalarda bulunan parseller üzerindeki 775 yasa şerhinin kaldırılması uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/279

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahalle sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti hazineye ait 1629, 1630 parseller ve çevresi için Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da uygun görmesi halinde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/280

            Karatay İlçesi, Saraçoğlu ve Karaaslan Mahalle sınırları içerisinde 1110, 1115 ve 30961 adalar ve çevresinin Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları uygun görülmüştür.   

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/281

            Meram İlçesi, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak olan Yaka Mahallesi, 17H-III (Kad.254) pafta, 705 ada, 19 no.lu parsel ile Lalebahçe Mahallesi, 15 İ-IV pafta, 26820 ada 1 nolu parsel imar planında sağlık tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerde Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 44/1-d maddesinin aranmaması (asansör yapımı) ile ilgili plan notu ile ilgili Meram Belediyesinin 10.05.2010 tarih ve 200 sayılı yazısıyla yapılan talebi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/282

            Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 15J 1 pafta, 26693 ada, 8 ve 9 nolu parseller imar planında lise sahasında kalmaktadır. Lise sahasının yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 10.05.2010 tarih ve 199 sayılı yazısıyla talep edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

42-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/30

            Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de bisiklet kullanımının en yoğun olduğu Konya da ulaşım master planı çerçevesinde bisiklet kullanıcılarının mevcut araç trafiğinden arındırılarak güvenli ve rahat ulaşım imkanı sağlamak ve şehir içi normal araç trafiğini de güvenli hale getirmek için öncelikle yeni yapılan ve yenilenen ana arterlerde olmak üzere bu güne kadar 110 km müstakil bisiklet yolu ağı oluşturulmuştur. Bu kapsamda şehir içerisinde mevcut güzergahlarda da bisiklet yolu ağının birbiri ile bütünlüğünün sağlanması amaçlanmaktadır .

            Bu sebeple bisiklet yolları konusunda teknik alt yapıya sahip Avrupa ülkelerinden  faydalanılmasıve düşülmesi muhtemel hatalardan dönülmesi amacıyla 22-25 Haziran 2010 da Danimarka-Kopenhangda Uluslararası Bisikletler Şehri 2010 (Velo-City Global 2010) adı altında gerçekleştirilecek olan ve tüm Avrupa bisikletçiler federasyonlarının  katıldığı ve bu konuda söz sahibi olan yetkililerin düzenlediği seminer ve fuar faaliyetlerinin yerinde incelenmesinin hem teknik hem uygulama açısından büyük fayda sağlayacağı kanaati oluşmuştur. Konuyla ilgili olarak Meclis Üyesi ve Bisiklet Kalkındırma Derneği Başkanı Fatih YILMAZ, Meclis Üyesi Hasan Ali ÜNLÜ, Meclis Üyesi Ahmet Şaban OKKA, Yol Yapım Şube Müdür Vekili Mustafa ARSLAN, Bisiklet Yolları sorumlusu Abdullah GÜLEÇ ve MustafaBÜLBÜL’ün katılımcı sıfatıyla harcırahlı olarak gönderilmesi uygun görülmüştür.  

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/283

            Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi (Öğretmenevleri Tapulaması), 17 K III (Kad.152) pafta, 1097 ada, 1 ve 19 nolu parseller 5 Kat, 18 nolu parsel 3 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Yoğunluk artmadan 3 katın 5 kata çıkarılması ile ilgili plan tadilatı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/284

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parselin E:4.77, 12 kat ticaret alanı olan imarının, yoğunluk değiştirilmeden toplam inşaat hakkını tam kullanabilmesi için 13 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/285

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 142(21 L III) pafta, 2620 ada, 173 nolu parselin Petrol ve LPG İstasyonu olan imarına “Ticaret” ibaresi eklenmesi ile ilgili plan tadilatının Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/286

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parselin Mesken alanı olan imarının Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/287

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parselin 4 kat mesken ve 4 kat ticaret alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, Ticaret alanının 4 kattan 2 kata indirilerek, mesken alanının 4 kattan 6 kata çıkarılması, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.  

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/288

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parsellerin 3 kat, 0.25/0.75 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.75,Max.Taks:0.30, Hmax:10.50m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı taleb, araç giriş ve çıkışı için adanın batı cephesine tek yön işareti eklenmesi şartıyla, düzenleme yapılmasını içeren ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/289

            Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16-17 NO paftalara isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Karatay Belediyesinin 16.02.2010 tarih ve 303 sayılı plan talebi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/290

            Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 41 pafta, 4321,2264 parsel ve 39 pafta, 2250 parsel, ile ilgili 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması için Türsa Tarım Ür. San. nin 26.02.2010 tarihli plan talebi incelenmiş olup, yoğunluk artışı istenmektedir. Bu durum plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan talebin reddi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/291

            Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parselde, Abit KIVRAK’ın 29.03.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/292

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 26.03.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/293

            Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 2 pafta, 430, 433, ve 435 nolu parselde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tavuk Çiftliği ve Hayvancılık Alanı düzenlemesi ile ilgili İsmail Saraçoğlu San. Tic.LtdŞti.’nin 20.01.2010 tarihli plan talebi görüşülmüş olup, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ilgilisine iadesi uygun görülmüştür.

            54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/294

            Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 -19 LM (36) pafta, 466 ada, 209 parsel imar planında dispanser alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Veremle Savaş Derneğinin 15.03.2010 tarih ve 15 sayılı yazıları ile talep edilen plan tadilatının, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ilgilisine iadesi uygun görülmüştür.

            55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/295

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J III pafta, 18456 ada, 1,2 ve 3 nolu parselin Ticaret olan imarının Konut alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili olarak Çelebi Durmuş COŞAR ve diğer parsel sahiplerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının eksikliklerinin tamamlanması için ilgilisine iadesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/296

            Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parsellere isabet eden alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Ahmet OFLAZ ve arkadaşlarının 30.03.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

        Sayı        :   2010/297

            Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel imar planında ilköğretim tesisi alanında kalmaktadır. Sözkonusu parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Av. Fevzi KAYACAN’ın 08.02.2010 tarihli nazım imar plan talebi incelenmiştir. Parsel önceki imar planında ticaret alnına isabet etmekte iken yapılan plan değişikliği ile ilköğretim tesisi olarak planlanmıştır. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2005 tarih ve 3417 sayılı yazısında, parselin üzerinden yüksek gerilim hattının geçmesinden dolayı eğitim ve öğretim açısından inşaat yapılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle parselin önceki imar planında olduğu gibi tekrar ticaret alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/298

            Fevzi Çakmak Mahallesinde Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin bulunduğu alanda teknik hizmetleri yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan 487 noludüzenleme sahası sınırları içerisinde yeni oluşan 26308 ada, 2 parsel 1/20 hissesi Büyükşehir Belediyesi 19/20 hissesi de mali ye hazinesine tescil edilmiştir. Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğünün Karatay Belediyesine 11.01.2010 tarih ve 422 sayılı yazıda maliye hazinesi adına tescil edilen hissenin 842 noluparsel olduğu, Tarım ve Köy işleri bakanlığına tahsisli bulunduğu yeni oluşan 26308 ada, 2 nolu parseldeki 19/20 hisselere karşılık gelen kısmının ayrılarak imar planında ayrıldığı amacın Sanayi ve Hipodrom sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili Karatay Belediye başkanlığının 28.01.2010 tarih 186 sayılı yazısı ile yapılan nazım imar plan talebi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  13.05.2010

       Sayı         :   2010/299

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  13.05.2010

         Sayı       :   2010/300

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet NahitÖKESLİ’nin 07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatı incelenmiştir. Parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Orman Alanına isabet etmektedir. Parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.