BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

1- Almanya’nın Leipzig Şehrinde İtfaiyecilik Fuarına katılacak heyet’in belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Belediyemizin 2009 Mali yılına ait Kesin Hesab Cetvellerinin görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Karatay Kırsal Otobüs Terminalinde 2010 yılında uygulanan ücret tarifelerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Karaaslan  Mahallesi,  M29A16C3A  ve  M29A16C3D  paftalar, 1276 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Küçükkayacık ve Küçüksinan Mahalleleri, 19 M I ve 19 M II paftalar, 3782, 3783, 5008, 5010, 5309 ve 5310 adalara isabet eden imar adaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 25840 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N III pafta, 5428 ada, 172 nolu parsel ve 169 ile 171nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 1533, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5419 ada, 33, 34, 35, 36, 38 ve 39 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 20758 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1B pafta, 5332 ada, 41 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi’nin eski köy yerleşim alanları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 17K-III, 17K-IV, 16K-I ve 16K-II imar paftaları, 26771, 27235, 27236, 27279 ve 763 No.lu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15M-IV pafta, 4121 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 328 ada, 3 parsel ve1286 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14M-II pafta, 1968 ada, 9, 10, 11 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 323 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            21- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            22- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            23- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III paftada Fındıkzade sokak, Alyanslı sokak ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            25- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I pafta, 20739 nolu ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            26- Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 994 nolu mera vasıflı parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            27- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 223 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            28- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 15846 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 K III pafta, 2263 ada, 311-312 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I-IV pafta, 19500 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 16352 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2310 ada, 42 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31199 ada, 1 parsel ile 31198 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya çevreyolu güneyi ve Karaman yolu batısında; EkmekkoçuYaylapınar Kaş, Yaylapınar UhudYaylapınar Süleymaniye,HasanköyKaraaslan AybahçeAlakova Mahallelerini kapsayan, alan ile ilgili plan görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi Harmancık Mahallesi, 16 pafta, 516 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçük Mühsine Mahallesi, M28-B-06D paftasına isabet eden, tescil harici yere fosseptik-terfi istasyonu yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            37- Selçuklu Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan Sille Caddesi’nin yapım, bakım ve onarım sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              38- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı için Encümene yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahalle sınırları içerisinde yer alan Mülkiyeti hazineye ait 1629, 1630 parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu, Karaaslan Mahalle sınırları içerisinde 1110, 1115 ve 30961 adalar ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17H-III (Kad.254) pafta, 705 ada, 19 No.lu parsel ile Lalebahçe Mahallesi, 15 İ 4 pafta, 26820 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              42- Meram Belediyesi Meram Belediyesi Osmangazi Mahallesi, 15J 1 pafta, 26693 ada, 8 ve 9nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              43- Danimarka’ya teknik gezi düzenlenmesine dair Meclis Üyesi Fatih Yılmaz’ın vermiş olduğuönerge teklif ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              44- Meram  İlçesi,  Pirebi  Mahallesi  (Öğretmenevleri  Tapulaması),  17 K III  (Kad.152) pafta, 1097 ada, 1 ve 19 nolu parseller 5 Kat, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              45- Selçuklu  İlçesi,  Dikilitaş  Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              46- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 142(21 L III) pafta, 2620 ada, 173 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              47- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              48- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              49-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16-17 NO paftalara isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              51- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 41 pafta, 4321,2264 parsel ve 39 pafta, 2250 parsel, ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              52-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalar ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 2 pafta, 430, 433, ve 435nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 -19 LM (36) pafta, 466 ada, 209 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J III pafta, 18456 ada, 1,2 ve 3nolu parse ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              57- (Büyükşehir Belediyesi)  Selçuklu  İlçesi, Bosna hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              58- (Büyükşehir Belediyesi)  Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              59- (Büyükşehir Belediyesi)  Karatay  İlçesi,  Fevzi  Çakmak  Mahallesinde  26308 ada, 2 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              60- (Büyükşehir Belediyesi)  Selçuklu  İlçesi,  Sarayköy  Mahallesinde  Botim  A. Ş.’ nin30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

              61- (Büyükşehir Belediyesi)  Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M 28 B 3 -4  pafta, 12 ve 13 parsel ilgili nazım İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla ittifakla karar alınmıştır.