GÜNDEM  (10 Mayıs 2010)   

1- Belediyemizin 2009 Mali yılına ait Kesin Hesab Cetvellerinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Karatay Kırsal Otobüs Terminalinde 2010 yılında uygulanan ücret tarifelerinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Almanya'nın Leipzig Şehrinde İtfaiyecilik Fuarına katılacak heyet'in belirlenmesine dair (İtfaiye D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3A ve M29A16C3D paftalar, 1276 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Küçükkayacık ve Küçüksinan Mahalleleri, 19 M I ve 19 M II paftalar, 3782, 3783, 5008, 5010, 5309 ve 5310 adalara isabet eden imar adaları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M II pafta, 25840 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N III pafta, 5428 ada, 172 nolu parsel ve 169 ile 171 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 1533, 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307 ve 5308 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5419 ada, 33, 34, 35, 36, 38 ve 39 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A pafta, 20758 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A1B pafta, 5332 ada, 41 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi'nin eski köy yerleşim alanları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 17K-III, 17K-IV, 16K-I ve 16K-II imar paftaları, 26771, 27235, 27236, 27279 ve 763 No.lu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Küçük Aymanas Mahallesi, 15M-IV pafta, 4121 ada, 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 328 ada, 3 parsel ve1286 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 14M-II pafta, 1968 ada, 9, 10, 11 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 323 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III paftada Fındıkzade sokak, Alyanslı sokak ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 J I pafta, 20739 nolu ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi 994 nolu mera vasıflı parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, Dikilitaş Mahallesi 23 N I pafta, 220 nolu parsel ile mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 223 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta, 15846 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 21 K III pafta, 2263 ada, 311-312 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I-IV pafta, 19500 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L IV pafta, 16352 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2310 ada, 42 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31199 ada, 1 parsel ile 31198 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya çevreyolu güneyi ve Karaman yolu batısında; Ekmekkoçu, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Yaylapınar Süleymaniye, Hasanköy, Karaaslan Aybahçe, Alakova Mahallelerini kapsayan, alan ile ilgili plan görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram Belediyesi Harmancık Mahallesi, 16 pafta, 516 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçük Mühsine Mahallesi, M28-B-06D paftasına isabet eden, tescil harici yere fosseptik-terfi istasyonu yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan Sille Caddesi'nin yapım, bakım ve onarım sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,