BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 16.04.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/19

Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarihli toplantısında 5216 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince; Belediyemiz bağlı kuruluşu olan KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne ekli listede belirtilen otopark, büfe ve elkart gişelerinin kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 31.12.2010 tarihine kadar ekli listede karşılarında belirtilen bedeller üzerinden kiraya verilmesi” uygun görülmüştür.

2        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/20

Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarihli toplantısında 2010 yılı Yangına Hassas Bölgelerin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, 2010 yılı Yangına Hassas Bölgeler uygun görülmüştür.    

3        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/21

            Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarihli toplantısında 2 adet pick-up’ın satın alınması uygun görülmüştür.

4        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/22

            Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama ve araç takip sisteminin kurulması, işletilmesi, bakımı, onarımının % komisyon karşılığında işletilmesi hakkının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince; 10 yıl müddetle kiraya verilmesi hususunda encümene yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/  23

            Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarihli toplantısında Almanya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale olunan teklif incelenmiş olup, ilgili teklifin daha sonra değerlendirilmek üzere ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.

6        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/24

            06-09 Mayıs 2010 tarihleri arasında A.B.D.nin California Eyaleti Los Angeles şehrinde 2 ncisidüzenlenecek olan “Anadolu Kültürü ve Yemekleri Festivali”ne Semazenler: Celaleddin Berberoğlu, İsmailBerberoğlu, Süleyman Telliler, Kamil Ünal, Mete HorzumMutrip heyeti: Ömer Faruk Belviranlı, Ali Erol, Ahmet Yücenurşen, Yavuz Selim Ceylan, Feti Barut, Tensip Ustası: İmdat Kalaycı ve Tercüman Mahmut SamiÜnsaçar’ın 05-11 Mayıs 2010 tarihleri arasında harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür

7        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  15.04.2010

Sayı          :   2010/25

             Belediyemiz, TÜBİTAK tarafından açıklanan “TÜBİTAK  Bilim ve Toplum Proje Destek Programı 4003 Bilim Merkezi Kurulması 2008 Yılı Çağrısı” na uyarak “Proje Yürütücüsü Kurum”olarak Konya Merkezinde Bilim Merkezi kurma taahhüdü ile başvuruda bulunmuş, TÜBİTAK Değerlendirme Kurulu tarafından büyükşehir belediyeleri arasında üç ay süren başvuru ve değerlendirme sürecinin sonucunda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleneceği 4 Eylül 2008 tarihinde TÜBİTAK’ta yapılan basın toplantısında Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN tarafından açıklanarak aynı gün Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN’ın katılımı ile TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında “Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi ve ekleri”  imzalanmıştır. Ve TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında imza edilen “Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesi ve eklerinin”Belediye Meclisimizin 08/09/2008 ve 482 sayılı kararı ile 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Bilim Merkezi Kurulmasına Dair Proje Sözleşmesinin 8.1.10 maddesine gereğince Bilim Merkezi işletmesi için bir yapı kurulacağı düzenlenmiş olup, Bilim Merkezi işletmesi için kurulacak yapının “Anonim Şirket” olması tarafımız önerileri ve TÜBİTAK onayı ile belirlenmiştir.

Anılan sözleşme kapsamında ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Borsası kurucuları tarafından Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında hükümleri uyarınca “Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri   Sanayi  Ticaret  Anonim  Şirketi”   adı  altında  bir  anonim  şirket  kurulması  ile Kurulacak şirkete toplam 100.000 adet hissede 67.000 adet  hisseye karşılık toplam 10.000.000,00.-TL. sermayede 6.700.000,00.-TL. (Altımilyonyediyüzbintürklirası) karşılığı % 67 oranda Büyükşehir Belediyemizin iştirak etmesi  uygun görülmüştür. 

8        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.03.2010

Sayı          :   2010/167

              Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında otopark ve kapalı Pazar alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.   

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  14.04.2010

Sayı          :   2010/168

            Yapılan incelemede; aşağıda belirtilen yerde ve İmar planında imar yoluna  ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerin ve tahmini kamulaştırma bedelinin uygun olduğu cihetle 9 uncu 5 yıllık imarproğramına ek proğram olarak alınması uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih      :  14.04.2010

Sayı        :   2010/169

            İmar planında; imar yoluna isabet eden Küçükaymanas Mahallesi 4136 ada 68 nolu parselin imar yoluna isabet eden kısmının, çocuk bahçesi sahasına isabet eden Kalfalar Mahallesi 4059 ada 7 nolu parselin, sosyal kültürel ticaret alanına isabet eden 24 Mahalle 27213 ada  1 nolu parselin ve imar yoluna isabet eden 24 Mahalle 808 ada 133, 132, 131, 130,129 nolu parsellerin imar yoluna isabet eden kısımlarının  kamulaştırılması, tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu ve hazırlanan 4 üncü 5 yıllık İmar Programına ek program olarak alınması uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.03.2010

        Sayı        :   2010/170

            Yapılan incelemede; teklifin ekinde bulunan haritada işaretli Karatay ilçesi, 19 mahalle,44 ada, 9 parselnolu taşınmaz içinde bulunan tescilli binanın ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  14.04.2010

         Sayı       :   2010/171

Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 18-19 LM pafta, 5012 ada, 1, 8, 9, 10…17 parsellere isabet eden alanda Karatay Belediyesi’nin 17.03.2010 tarih ve 446 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile 19 M IV pafta, 5012 ada,  8, 9, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden 3 Kat Ayrık Mesken Sahasının, Otopark Alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  1.04.2010

        Sayı        :   2010/172

Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I, 18 M II, 19 M III ve 19 M IV paftalar, 26013 ada, 2 noluparsel ve 26014 ada, 1, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden imar adalarının yeniden düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/173

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M2906D2C imar paftaları, 422 pafta, 18607 ada, 1 nolu parselin Küçük Sanayi Sahası olan imarına “25. Bağımsız Bölümde Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı,  uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/174

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18B1A ve M29A18B1B paftalar, 129, 149, 495, 744, 745, 975, 1032, 1034, 1035, 1037, 1039, 1043, 1044 ve 1045 nolu parsellere isabet eden 25 metre genişliğindeki imar yolunun ve bu yoldan cephe alan imar adalarının mülkiyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/175

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21627 ada, 8 ve 13 nolu parsellerin 3 Kat Ayrık Mesken Sahası olan imarının, ikiye bölünerek 17 metrelik imar yoluna cephe kısmının 3 Kat Ayrık Mesken Sahası ve kalan kısmın E: 0.50, Taks: 0.25, Hmax: 6.00, Mesken Sahası olarak yapılaşması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

 

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/176

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I ve 21 N IV paftalar, 2530 ada, 63 nolu parsele isabet eden ve imarı Gıda Sanayi Sahası olan imar adasında Kadastro Müdürlüğünde ifraz esnasında mülkiyetin değiştirilmesi nedeniyle parselin yeşil alana ve 15 metrelik yola cephesindeki ihdas ve yol terklerinin imar adasının mülkiyet sınırına çekilerek düzeltilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür. 

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/177

            Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde, eski köy yerleşim alanı olarak planlı alanlarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 94 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 Nazım İmar Planına göre hazırlanan Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/178

            Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 nolu parsel İmar Planında Mezbaha Alanında kalmaktadır. Mezbaha Alanının Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 170 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 Nazım İmar Planına göre Et Entegre Tesisi ve Mezbaha Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/179

            Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III (Kad.35) pafta, 285 ada, 20 ve 21 nolu parsellerde tescilli yapılar bulunmaktadır. İmar yolunun tescilli yapılara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili konu Koruma Bölge Kurulunda görüşülmüştür. Söz konusu parsellerde tescilli yapıların Sosyal – Kültürel Tesis olarak kullanılmasına dair 01.03.2010 gün ve 3577 sayılı karar alınmıştır. Kurul Kararı doğrultusunda tescilli yapıların Sosyal – Kültürel Tesis olarak kullanılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/180

           Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanları içinde 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Emsal 0,30 yapılaşma şartlarının parsel m²’lerine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili konu Koruma Bölge Kurulunda görüşülmüştür. Söz konusu alanlarla ilgili 01.03.2010 gün ve 3581 sayılı karar alınmıştır. Kurul Kararı doğrultusunda hazırlanan plan notları ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

           22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/181

           Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi (Öğretmenevleri Tapulaması), 17 K III (Kad.152) pafta, 1097 ada, 1 ve 19 nolu parseller 5 Kat, 18 nolu parsel 3 Kat Konut Alanında kalmaktadır. Yoğunluk artmadan 3 katın 5 kata çıkarılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/182

           Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1, 2 paftalarına isabet eden alanda Organize Tarım Alanı olarak düzenlenmesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2010 gün ve 165 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli nazım imar planı uygun görülmüştür.

24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/183

            Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17 J 2 (181) pafta, 2078 ada, 70 parselin Konut Alanından Sağlık Tesis Alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/184

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 23 K II-III pafta, 18107 ada, 5 nolu parselin Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2010 tarih ve 578 sayılı yazısına istinaden,Koski Tesisi (Su Kuyusu) olarak imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/185

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J II pafta, 14397 ada, 1 nolu parsele mevcut imar durumuna göre kullanışlı bir yapı sığmadığından dolayı parselin kuzey cephesindeki 10 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/186

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 N I pafta, 15680 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum Alanı olan İmarının bir kısmının Dini Tesis Alanı olması ve “Parsel içerisinde kuran kursu ve misafirhane yapılabilir.” plan notunun eklenmesi, parselin geri kalan kısmının Belediye Hizmet Alanı olması, kuzeyindeki ve doğusundaki imar yollarının genişletilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            28İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/187

            Selçuklu İlçesi, Akşemsettin (Tapunun Hocacihan) Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada ve çevresi ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yapılması uygun görülmüştür. 

29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/188

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 İ IV pafta, 20032 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin mesken alanından Dini tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı talebi, 2 nolu parselin muvaffakatı olmadığı için tapu alanı sabit tutularak mesken alanı olarak kalması, 3 nolu parselin ise Dini Tesis Alanı için gerekli olanmin.2500m2 şartının sağlanarak Dini Tesis Alanı olması ve parsellerin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/189

            Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı Mahallesi 883-884 nolu parseller ve çevresi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 112 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli İlave İmar Planının yapılması uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/190

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Özalan Mahallesi 20 K IV pafta, 28885 ada, 1nolu Dini Tesis imarlı parselin doğusundaki imar yolunun Dini Tesis Alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/191

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta, 19499 ada, 4 nolu parselin yapılaşma şartlarında değişiklik yapılmadan Ticaret alanından mesken alanına dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/192

            Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi 37(19 K II) pafta, 5326-5327 nolu parsellerdeki blok şeklinin ve yapı yaklaşma mesafesinin yoğunluk artışı yapılmadan yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.03.2010

       Sayı         :   2010/193

            Selçuklu İlçesi 10 Mahalle 126(19 L IV) pafta, 19341 ada, 5 nolu parselin 1 ve 5 kat blok ticaret alanı olan imarına, yapılaşma şartları değiştirilmeden parsele, “Parsel içerisinde Dershane yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/194

            Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 28(18 L IV) pafta, 449 ada, 21 nolu parselin 4 kat mesken alanı olan imarının, yapılaşma şartları değiştirilmeden ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/195

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M I pafta, 20544 ada, 1 nolu parselin 5 kat, 0.30/1.50 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan Taks düşürülerek, 7 kat, E:1.50, MaxTaks:0.25 olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/196

            Belediye Meclisimizin 12.02.2010 tarih ve 98 sayılı kararı ile 8 mahalle plan notları yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme içerisinde söz konusu talep ile ilgili olarak da çözüm getirilmiş olması nedeniyle talebin iadesi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/197

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parselin E:4.77, 12 kat ticaret alanı olan imarının, yoğunluk değiştirilmeden toplam inşaat hakkını tam kullanabilmesi için 13 kat olarak yeniden düzenlenmesi plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bulunduğundan plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/198

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 142(21 L III) pafta, 2620 ada, 173 nolu parselin Petrol ve LPG İstasyonu olan imarına “Ticaret” ibaresi eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/199

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parselin Mesken alanı olan imarının Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/200

            Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, 1 pafta, 45 nolu parsel ve çevresinin imarının, mevcut durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/201

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parselin 4 kat mesken ve 4 kat ticaret alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, Ticaret alanının 4 kattan 2 kata indirilerek, mesken alanının 4 kattan 6 kata çıkarılması, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/202

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-II-III-IV/26 K I-II/27 K III-IV paftalar, 14513-14524-14525-14526-15384-15385-15388-15390-15391-15392-15394-15389-15397-15600-15605-15619-15620-15625-16497-16498-16499-16500-28858-28859-14403-14405 nolu adalar ve çevresi ile ilgili olarak, 3 kat ve 4 kat mesken alanı olan yerlerin, bölgedeki toplu yapılaşmayı ve bölgenin gelişmesini hızlandırmak maksadıyla da, adaların bir kısmının yeşil alan ve donatı alanlarına ayrılarak 7 kat şeklinde çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama plan tadilatları uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/203

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parsellerin 3 kat, 0.25/0.75 yoğunluklu mesken alanı olan imarının, toplam yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.75, Max.Taks:0.30,Hmax:10.50m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı taleb, araç giriş ve çıkışı için adanın batı cephesine tek yön işareti eklenmesi şartıyla, düzenleme yapılmasını içeren ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/204

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 28416 ile 28386 adalar ve çevresi ile ilgili olarak hazırlanan imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/205

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 9 pafta, 1065 nolu parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Konya Kırı Yaygın Tarım Alanında kalmaktadır. Söz konusu parsele plan notu ilave edilmesi ile ilgili MehmetTekelioğlu’nun 26.03.2010 tarihli plan tadilatı talebi, parselin büyük kısmına plan notu getirilmesi şartıyla uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/206

            Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi’nde yer alan Tarihi Üçler Mezarlığı koruma alanı içerisinde “Tarihi Mezar Taşları Sergileme Alanı” ile ilgili olarak Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.03.2010 tarih ve 3573 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür. 

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/207

            Karatay İlçe sınırları içerisinde yer alan; fakat Büyükşehir Belediye Meclisine havale olan yazıda sehven Meram ilçesi diye yazılan, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16-17 NO paftalara isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Karatay Belediyesinin 16.02.2010 tarih ve 303 sayılı plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/208

            Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 41 pafta, 4321,2264 parsel ve 39 pafta, 2250 parsel, ile ilgili 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması için Türsa Tarım Ür. San. nin 26.02.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/209

            Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi 12-13  FG pafta, 23701 ada, 2,3,...12 nolu parsellere isabet eden alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması için İta İnşaat A.Ş. nin 26.02.2010 tarihli plan tadilatı talebinin plan alanı içerisinde kalan mülk sahiplerinin muvafakatleri bulunmadığından iadesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/210

            Meram İlçesi, Süleymanşah mahallesinde yapılan uygulamadan dolayı emsal ile ilgili olarak mahalle sakinlerinden Ali BÜYÜKBAYRAM ve Mehmet AKTAŞ’ın 19.03.2010 tarihli dilekçeleri ile yapılan talepleri plan bütünlüğünün bozucu nitelikte bulunduğundan reddi uygun görülmüştür.

52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/211

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parselde Ticaret Alanı düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Meram Belediyesinin 25.03.2010 tarih ve 127/1983 sayılı yazıları ile talebi uygun görülmüştür.

53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/212

            Meram İlçesi, Mülkiyeti Hazineye ait Karadiğin tapulaması, 148 ada, 30 nolu parsel, 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alan (Mezarlık) içinde kalmaktadır. Parselin tamamının Ağaçlandırılacak Alanda kalması için meram belediyesinin 23.03.2010 tarih ve 116/1951 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/213

            Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parselde LPG ve Ticaret Alanı düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Meram Belediyesinin 25.03. 2010 tarih ve 128/1984 sayılı yazıları ile talebi uygun görülmüştür.

            55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/214

            Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parseldeki Akaryakıt, Ticaret ve LPG tesisi, Hatıp caddesi ile Tokatlı caddesinin kesiştiği bölgede bulunan Dini Tesis ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Meram Belediyesinin 25.03. 2010 tarih ve 129/1985 sayılı yazıları ile talebi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/215

            Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve Yenice Mahalleleri, 16 K I, II, III, IV paftalara isabet eden alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Meram Belediyesinin 02.04.2010 tarih ve 157 sayılı plan talebi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

        Sayı        :   2010/216

            Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 15 K I, IV paftalara isabet eden Yeni Meram ve Eski Meram Caddelerini birbirine bağlayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yapılması için Meram Belediyesinin 02.04.2010 tarih ve 155 sayılı plan talebi uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/217

            Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan; Fakat Büyükşehir Belediye Meclisine havale olan yazıda sehven Karatay ilçesi diye yazılan, Selçuklu İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağı yan yollarının düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 13.01.2010 tarih ve 49/122 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  15.04.2010

       Sayı         :   2010/218

            Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parselde, Abit KIVRAK’ın 29.03.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen, Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/219

            Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 905 nolu parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Mehmet KAVUN’un 30.03.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/220

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Osman BÜYÜKKAPLAN’ın 26.03.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

62-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/221

            Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 2 pafta, 430, 433, ve 435 nolu parselde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında Tavuk Çiftliği ve Hayvancılık Alanı düzenlemesi ile ilgili İsmail Saraçoğlu San.Tic.LtdŞti.’nin 20.01.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

63-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/222

            Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan, FeritpaşaMahallesi, Malas ve Kule Caddeleri arasında yapılan imar planı tadilatına Konestaş A.Ş.’nin 24.02.2010 tarihli itirazı, Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığınca alternatif bir projenin üretilmesinden değerlendirilmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

64-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/223

            Selçuklu İlçesi, Ardıçlı köyü civarında bulunan taş ocağının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili SEHA YAPI’nın 16.02.2010 tarihli talebi ilgili kurum görüşlerinin alınmasından sonra değerlendirilmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

65-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/224

            Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1707 parsel 1/25000 ölçekli Nazım İmar planında Ağaçlandırılacak Alana isabet etmektedir. Milli Emlak Müdürlüğünün 23.03.2010 tarih ve 3524 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 nazım imar planı, mevcut yolların kapatılmaması şartıyla uygun görülmüştür.

66-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/225

            Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan mevcut mobilyacılar kavşağının 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

67-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/226

            Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 -19 LM (36) pafta, 466 ada, 209 parsel imar planında dispanser alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Veremle Savaş Derneğinin 15.03.2010 tarih ve 15 sayılı yazıları ile talep edilen plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

68-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/227

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J III pafta, 18456 ada, 1,2 ve 3 nolu parselin Ticaret olan imarının Konut alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili olarak Çelebi Durmuş COŞAR ve diğer parsel sahiplerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili tadilat talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

69-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/228

            Selçuklu İlçesi, Bosna hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parsellere isabet eden alanda 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Ahmet OFLAZ ve arkadaşlarının 30.03.2010 tarihli plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/229

            Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına itirazları incelenmiş olup; yapılan itirazların çoğunluğu önceki imar planında yer alan ve Konya İdare Mahkemesince Koruma Amaçlı İmar Planının iptal gerekçeleri, bir kısmının da yeni planın tam anlaşılamamasından kaynaklanan itirazlar olduğu saptanmıştır. Ancak Belediyemizce hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile buna uygun olarak hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında Konya İdare Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak düzenleme yapılmıştır. Örneğin, Mahkeme kararından yer alan Yeni PTT binası ile Eski PTT binaları arasındaki yolun daralması konusu, yeni hazırlanan planda dikkate alınmış hazırlanan planlarda Yeni PTT binası ile Eski PTT binaları arasındaki araç trafik yolu iptal edilmiş, sadece servis amaçlı kullanılması planlanmıştır. Yine itirazlarda, Alaaddin Tepesi ile Mevlana arasındaki yolun durumunun değişmediğinden bahsedilmektedir. Plan daha detaylı incelendiğinde son plandaki değişiklikler anlaşılacaktır. Şöyle ki; Mevlana Caddesinin yayalaştırılması ile Şerafettin ve Başaralı Caddelerinin trafik yükünü taşıyamayacağı Mahkeme kararında belirtilmiştir. Belediyemiz bu konudaki problemleri ortadan kaldırmak amacıyla planda da görüleceği üzere lastik tekerlekli toplu taşım araçlarının yoğunluğunu azaltacak şekilde hafif raylı sistem planlanmıştır. Ayrıca lastik tekerlekli araçlar için tek şerit gidiş ve tek şerit geliş araç yolu öngörülmüştür. Raylı sistem uygulama projeleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış, 2010 yılında yapım işine başlanması planlanmıştır. Bu yeni düzenleme ile Mahkemenin iptal gerekçeleri ortadan kaldırılmıştır. İtiraz gerekçeleri yeni planda ortadan kalkmış bulunduğundan ve planın bir bütün olarak dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğinden itirazların reddi uygun görülmüştür.

71-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/230

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 24 M II-III pafta, 20426 ada, 6 nolu parselin Resmi Kurum olan imarının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Park ve Kültür Merkezi) olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

72-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/231

            Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27103 ada, 4 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma ile ilgili bahçe mesafesinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

73-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/232

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Küçük Sanatlar Sanayi Alanına isabet eden, 24 M III pafta, 20429 ada, 4 nolu parseldeki bloğun ön cephesine alan ölçüleri verilerek “Bina yüksekliğini geçmeyen Argon, Oksijen ve Karbondioksit tankları konulabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

74-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/233

            Selçuklu ilçesi, Tapunun, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adaların kuzeyindeki 7 m. olan imar yolunun 15 m. lik araç yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin Selçuklu Belediye Başkanlığının talebine uygun olarak yolun 12 m. lik araç yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte bulunduğundan iadesi uygun görülmüştür.

75-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/234

            Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel imar planında ilköğretim tesisi alanında kalmaktadır. Sözkonusu parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Av. Fevzi KAYACAN’ın 08.02.2010 tarihli nazım imar plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

76-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/235

            Meram ilçesi, Çayırbağı köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 248 ada, 576 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 11.02.2010 tarih ve 1891 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı, mevcut yolların kapatılmaması şartıyla uygun görülmüştür.

77-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/236

            Selçuklu ilçesi, Ardıçlı ve Sarayköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tescil harici alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu alanlar ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tekliflerinin bir kısmı uygun görülmemiş, bir kısmı da mevcut yolların kapatılmaması şartıyla uygun görülmüştür.

78-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/237

            Fevzi Çakmak Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin bulunduğu alanda teknik hizmetleri yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan 487 nolu düzenleme sahası sınırları içerisinde yeni oluşan 26308 ada, 2 parsel 1/20 hissesi Büyükşehir Belediyesi 19/20 hissesi de mali ye hazinesine tescil edilmiştir. Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğünün Karatay Belediyesine 11.01.2010 tarih ve 422 sayılı yazıda maliye hazinesi adına tescil edilen hissenin 842 nolu parsel olduğu, Tarım ve Köy işleri bakanlığına tahsisli bulunduğu yeni oluşan 26308 ada, 2 nolu parseldeki 19/20 hisselere karşılık gelen kısmının ayrılarak imar planında ayrıldığı amacın Sanayi ve Hipodrom sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili Karatay Belediye başkanlığının 28.01.2010 tarih 186 sayılı yazısı ile yapılan nazım imar plan talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

79-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/238

            Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgiliBünyamin ATEŞ’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planı talebi, Ağaçlandırılmak istenen alanın işletme yapılan Kalker Ocağı Alanına isabet etmesinden dolayı Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

80-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/239

            Selçuklu İlçesiYükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 21.01.2010 tarih ve 34 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı, mevcut yolların kapatılmaması şartıyla uygun görülmüştür.

81-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/240

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Ağaçlandırılmak istenen bölgenin Üniversite Alanı içinde kalmasından dolayı Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

82-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/241

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz kanusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Ağaçlandırılmak istenen bölgenin Üniversite Alanı içinde kalmasından dolayı Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

83-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/242

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

84-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/243

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet NahitÖKESLİ’nin 07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

85-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/26

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılabilmesi için birime iadesi uygun görülmüştür.

86-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

        Tarih       :  15.04.2010

         Sayı       :   2010/27

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların tamamlanması için ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.