BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2009 yılı faaliyet raporunun aynen kabulüne,

2- İhtisas Komisyonları için seçim yapılmıştır.

3- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçimi yapılmıştır.

4- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulması için seçim yapılmıştır.  

5- MEVKA Hibe Projeleri için yetkili kişi olarak Genel Sekreter Haşmet Okur’un görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Otopark, Büfe ve Elkart Gişelerinin KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Tic.A.ne kiraya verilmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

7- 2010 yılı Yangına Hassas Bölgelerin belirlenmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          

8- İtfaiye Daire Başkanlığımıza ihtiyaç olan 2 adet pick-up’ın satın alınmasına dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           

9- Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama ve araç takip isteminin kurulması, bakımı onarımının % komisyon karşılığında işletme hakkının kiraya verilmesi hususunda  encümene yetki verilmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-Almanya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 11- A.B.D.’de düzenlenecek “Anadolu Kültürü ve Yemekleri Festivali”ne Belediyemizin  katılımınıngörüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Yeni Kurulacak “Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.”ne Belediyemizin iştirak etmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay), dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir), dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- 4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram), dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- 5336 sayılı Kanun kapsamında 1 adet tescilli binanın kamulaştırılmasına dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 18-19 LM pafta, 5012 ada, 1, 8, 9, 10…17 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I, 18 M II, 19 M III ve 19 M IV paftalar, 26013 ada, 2nolu parsel ve 26014 ada, 1, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M2906D2C imar paftaları, 422 pafta, 18607 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18B1A ve M29A18B1B paftalar, 129, 149, 495, 744, 745, 975, 1032, 1034, 1035, 1037, 1039, 1043, 1044 ve 1045 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21627 ada, 8 ve 13 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I ve 21 N IV paftalar, 2530 ada, 63 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde, eski köy yerleşim alanı ile ilgili planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III (Kad.35) pafta, 285 ada, 20 ve 21 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanları içinde 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Emsal 0,30 yapılaşma şartlarının parsel m²’lerine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi (Öğretmenevleri Tapulaması), 17 K III (Kad.152) pafta, 1097 ada, 1 ve 19 nolu parseller 5 Kat, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-Meram İlçesi, Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1, 2 paftalarına isabet eden alanda Organize Tarım Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17 J 2 (181) pafta, 2078 ada, 70 parselin ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi,  Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 23 K II-III pafta, 18107 ada, 5 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J II pafta, 14397 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 N I pafta, 15680 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Akşemsettin (Tapunun Hocacihan) Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 İ IV pafta, 20032 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı Mahallesi 883-884 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Özalan Mahallesi 20 K IV pafta, 28885 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta, 19499 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 37(19 K II) pafta, 5326-5327 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle 126(19 L IV) pafta, 19341 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 28(18 L IV) pafta, 449 ada, 21 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M I pafta, 20544 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 K I pafta, 28969 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 142(21 L III) pafta, 2620 ada, 173 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, 1 pafta, 45 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-II-III-IV/26 K I-II/27 K III-IV paftalar, 14513-14524-14525-14526-15384-15385-15388-15390-15391-15392-15394-15389-15397-15600-15605-15619-15620-15625-16497-16498-16499-16500-28858-28859-14403-14405 nolu adalar ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 28416 ile 28386 adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 9 pafta, 1065 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi’nde yer alan Tarihi Üçler Mezarlığı koruma alanı içerisinde “Tarihi Mezar Taşları Sergileme Alanı” ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmarve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16-17 NO paftalara isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 41 pafta, 4321,2264 parsel ve 39 pafta, 2250 parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi 12-13  FG pafta, 23701 ada, 2,3,...12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah mahallesinde yapılan uygulamadan dolayı emsal ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Mülkiyeti Hazineye ait Karadiğin tapulaması, 148 ada, 30 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,.

60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve yenice Mahalleleri, 16 K I, II, III, IV paftalara isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 15 K I, IV paftalara isabet eden Yeni Meram ve Eski Meram Caddelerini birbirine bağlayan alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağı yan yollarının düzenlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 905 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 2 pafta, 430, 433, ve 435nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, Malas ve Kule Caddeleri arasında yapılan imar planı tadilatına itirazın görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı köyü civarında bulunan taş ocağı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1707 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan mevcut mobilyacılar kavşağı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi,    18-19 LM (36) pafta, 466 ada, 209 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J III pafta, 18456 ada, 1,2 ve 3 noluparse ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi Ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına itirazların görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 24 M II-III pafta, 20426 ada, 6 nolu parselin Resmi Kurum olan imarının bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Park ve Kültür Merkezi) olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27103 ada, 4 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

78- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Küçük Sanatlar Sanayi Alanına isabet eden, 24 M III pafta, 20429 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

79- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

80- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

81- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Çayırbağı köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 248 ada, 576 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

82- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı ve Sarayköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tescil harici alanlar ile ilgili plan taleplerinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

83- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26308 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

84- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

85- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

86- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

87- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen, Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesinedair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

88- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

89- (Büyükşehir Belediyesi)  Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M 28 B 3 -4  pafta, 12 ve 13 parsel ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

90- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

91- Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Dairesi  Başkanlığının  Kuruluş-Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

92- Belediye Sağlık Hastanesinde çalışan heyetin İspanya’ya görevli gönderilmesine dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar alınmıştır.