GÜNDEM  (12 Nisan 2010) 

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2009 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2009 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3- İhtisas Komisyonları seçimine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu kurulmasına dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

6- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Otopark, Büfe ve Elkart Gişelerinin KONBELTAŞ Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- 2010 yılı Yangına Hassas Bölgelerin belirlenmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- İtfaiye Daire Başkanlığımıza ihtiyaç olan 2 adet pick-up'ın satın alınmasına dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarında ücret toplama ve araç takip isteminin kurulması, bakımı onarımının % komisyon karşılığında işletme hakkının kiraya verilmesi hususunda encümene yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10-Almanya'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (İtfaiye D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- A.B.D.'de düzenlenecek "Anadolu Kültürü ve Yemekleri Festivali"ne Belediyemizin katılımının görüşülmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- MEVKA Hibe Projeleri için yetkili kişi olarak Genel Sekreter Haşmet Okur'un görevlendirilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- Yeni Kurulacak "Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş."ne Belediyemizin iştirak etmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- 4. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- 5336 sayılı Kanun kapsamında 1 adet tescilli binanın kamulaştırılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 18-19 LM pafta, 5012 ada, 1, 8, 9, 10…17 parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I, 18 M II, 19 M III ve 19 M IV paftalar, 26013 ada, 2 nolu parsel ve 26014 ada, 1, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1A, M29A06C1D, M29A06D2B ve M2906D2C imar paftaları, 422 pafta, 18607 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A18B1A ve M29A18B1B paftalar, 129, 149, 495, 744, 745, 975, 1032, 1034, 1035, 1037, 1039, 1043, 1044 ve 1045 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22-Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21627 ada, 8 ve 13 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N I ve 21 N IV paftalar, 2530 ada, 63 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde, eski köy yerleşim alanı ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 18 L III (Kad.35) pafta, 285 ada, 20 ve 21 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine,

27- Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanları içinde 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında Emsal 0,30 yapılaşma şartlarının parsel m²'lerine göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi (Öğretmenevleri Tapulaması), 17 K III (Kad.152) pafta, 1097 ada, 1 ve 19 nolu parseller 5 Kat, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29-Meram İlçesi, Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1, 2 paftalarına isabet eden alanda Organize Tarım Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17 J 2 (181) pafta, 2078 ada, 70 parselin ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 23 K II-III pafta, 18107 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J II pafta, 14397 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 N I pafta, 15680 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Akşemsettin (Tapunun Hocacihan) Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 19 İ IV pafta, 20032 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36-Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı Mahallesi 883-884 nolu parseller ve çevresi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Özalan Mahallesi 20 K IV pafta, 28885 ada ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 L I pafta, 19499 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 37(19 K II) pafta, 5326-5327 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40-Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle 126(19 L IV) pafta, 19341 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 28(18 L IV) pafta, 449 ada, 21 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M I pafta, 20544 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 19 K I pafta, 28969 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 142(21 L III) pafta, 2620 ada, 173 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 25 M II pafta, 20525 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesi, 1 pafta, 45 nolu parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 30 N IV pafta, 23909 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-II-III-IV/26 K I-II/27 K III-IV paftalar, 14513-14524-14525-14526-15384-15385-15388-15390-15391-15392-15394-15389-15397-15600-15605-15619-15620-15625-16497-16498-16499-16500-28858-28859-14403-14405 nolu adalar ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L III pafta, 16978 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 28416 ile 28386 adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 9 pafta, 1065 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi'nde yer alan Tarihi Üçler Mezarlığı koruma alanı içerisinde "Tarihi Mezar Taşları Sergileme Alanı" ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağı yan yollarının düzenlenmesi ile ilgili talebin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 41 pafta, 4321,2264 parsel ve 39 pafta, 2250 parsel, ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi 12-13 FG pafta, 23701 ada, 2,3,...12 nolu parseller ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah mahallesinde yapılan uygulamadan dolayı emsal ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J III pafta, 4608 ada, 6 ve 15 parsel, 4607 ada, 63 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

59- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Mülkiyeti Hazineye ait Karadiğin tapulaması, 148 ada, 30 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

60- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 J II (kad.194) pafta, 2634 ada, 299 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

61- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 İ I, 13 İ IV paftalara isabet eden, 23686 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi ve yenice Mahalleleri, 16 K I, II, III, IV paftalara isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 15 K I, IV paftalara isabet eden Yeni Meram ve Eski Meram Caddelerini birbirine bağlayan alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Akabe Mahallesi, 16-17 NO paftalara isabet eden alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 1 pafta, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 905 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20724 ada, 3,4 parsel, 20861, 20725, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737 nolu adalar ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

68- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesi, 2 pafta, 430, 433, ve 435 nolu parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

69- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi, Malas ve Kule Caddeleri arasında yapılan imar planı tadilatına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

70- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı köyü civarında bulunan taş ocağı ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 1707 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

72- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe sınırları içerisinde yer alan mevcut mobilyacılar kavşağı ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

73- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tarla Mahallesi, 18 -19 LM (36) pafta, 466 ada, 209 parsel ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J III pafta, 18456 ada, 1,2 ve 3 nolu parse ile ilgili plan tadilatın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna hersek Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan 29 pafta, 9, 10, 607, 650, 651 parseller ile ilgili planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Konya Tarihi Kent Merkezi Ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,