BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.03.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

Sayı          :   2010/14

            Kayıp ve arızadan kaynaklanan para iadelerinde Elkarta dolum sırasında verilen ilave biniş hakkı düşülerek işlem yapılır. Kişiselleştirilmiş Elkartın arızalı veya kayıp olması halinde, arızalı sivil Elkartın ise dolum fişi ile teslim edilmesi halinde kart içerisinde bulunan bakiye ücret tespit edilerek işlem tarihinden 15 gün içinde hak sahibine nakit olarak iade edilir. Kayıp sivil Elkarttan para iadesi yapılmaz. Arızalı kart işlemlerinde karta ait çip numarası idare tarafından tespit edilebiliyorsa dolum fişi istenmez” uygun görülmüştür.

2        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

Sayı          :   2010/15

            Konya Entegre Katı Atık Projesinin uygulanması kapsamında katı atık, tehlikeli atık, ambalaj atıklarının yönetimi ve mezarlık alanlarının yönetimi konularında teknik araştırmalarda bulunmak, oradaki teknolojileri incelemek, kentimizde kurulması planlanan Katı Atık Entegre Tesisine uygulanabilirliğini tespit etmek, mezarlık alanlarının yönetimi konularında inceleme yapmak üzere teknik gezi yapılması uygun olacaktır.

Bu amaçla, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali ÖZER, Çevre Koruma Şube Müdür V. Recep AYDOĞDU, Çevre Kontrol Şube Müdürü Hasan Basri GÜNEŞ ve Mezarlıklar Şube Müdürü Ayhan TANGUR’un 23.03.2010 - 28.03.2010 tarihlerinde teknik gezi yapmak üzere harcırahlı olarak İspanya’ya görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

3        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/99

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan Fevziçakmak Mahallesi, 26272 ada, 1 parsel nolu, gayrimenkul üzerinde bulunan (Fevziçakmak Mahallesi, Gökkuşağı Cad. No: 12 Karatay/KONYA) hizmet binasının Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan Ayakkabıcılık Meslek Lisesi yapılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin (e)  fıkrası gereğince 30 yıl süreyle bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi, konu ile ilgili protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/100

            Yapılan incelemede; Aşağıda belirtilen yerlerde ve İmar planında imar yoluna, park alanına ihtiyaç olduğu, aşağıda kamulaştırması yapılacak yerlerin ve tahmini kamulaştırma bedellerinin uygun olduğu cihetle 9uncu 5 yıllık imar proğramına ek proğram olarak alınmasının uygun görülmüştür.

5        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/  101

            İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi, noktasında Encümenimize yetki verilmesinin, ayrıca Dumlupınar mahallesinde bulunan ve 775 sayılı yasa ile takyitli olan 13592 ada, 1-2-3-4 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan 775 sayılı yasa takyidinin kaldırılması uygun görülmüştür.

6        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/102

            Mülkiyeti Belediyemize ait ve mevcut imar planında Dini Tesis Alanına isabet eden Selçuklu İlçesi, Dumlupınar mahallesi, 25 L III pafta, 29132 ada, 2 parsel nolu taşınmazın mevcut imar planındaki amacında kullanılmak üzere 5393 sayılı Kanunun 15. maddesinin (h) bendine ve 18. maddesinin (e) bendine göre Selçuklu Müftülüğüne tahsis edilmesi noktasında Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

7        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/103

             Belediyemizin 432/862 hisse ile hissedarı olduğu tapunun Sarıyakup mahallesi, 17 M  pafta, 25791 ada, 6 parsel nolu, 862 m2 'lik ve mevcut imar planında Karatay Otobüs Terminali Alanına isabet eden taşınmazda kalan 430/862 hissenin 5393 sayılı kanunun 15. maddesinin (h) bendi gereğince, bölgenin yapısına uygun şekilde değerlendirmek üzere alınması için encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

8        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/104

              Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftasında, 404 pafta, 2316 ada, 18 nolu parsel Sanayi Sahası, Taks: 0.60, Kaks: 0.70, H: 7.00 metre olan imarlı ve 27.12.1996 tarihli inşaat ruhsatlı olup; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.  

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  11.03.2010

      Sayı          :   2010/105

            Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 30747 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin 4 Kat Mesken Sahası, 16x40 ebatlı blok olan imarının yeniden düzenlenerek, 7 nolu parselin imarının otoparka ve 6 nolu parselin imarının Maksimum 4 Kat, E: 2.10, Taks: 0.45 Mesken Sahası olarak değiştirilmesi ve “Açık çıkmalar zemin kat hariç emsale dahildir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/106

            Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4A pafta, 5367 ada, 97 nolu parsele isabet eden E: 0.40, Taks: 0.20, Hmax: 6.00 imarlı alan ile 4 Kat Ayrık imarlı alanın arasında kalan ifraz hattının 97 nolu parsele isabet eden kısmının kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

 

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/107

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1D pafta, 30731 ada,  1 nolu parselin Ticaret Alanı, E: 1.00, Hmax: 7.00 olan imarına “Büyükşehir Belediyesi tarafından imar yönetmeliğinin 29. Maddesi ile ilgili olarak 16.06.2008 tarih ve 315 sayılı kararı ile yaptığı değişikliğin 16.06.2008 tarihinden önce mülkiyeti Karatay Belediyesine ait olup; ihale yolu ile satılan 30731 ada, 1 nolu parsele isabet eden imar adasında uygulanmaması, parselin satış tarihinde yürürlükte olan imar yönetmeliğinin geçerli olması uygundur.” Plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/108

Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 N II pafta, 26317 ada, 1 nolu parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarının Valilik Makamının (İl Milli Eğitim Müdürlüğünün) 07.12.2009 tarih ve 50902 sayılı taleplerine istinaden Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/109

Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N II ve 16 N III imar paftalarında, 16 N II ve 16 N III paftalar, 5402 adaya isabet eden 2 Kat ve 4 Kat Ayrık/İkiz Mesken Sahası imarlı adalardaki “18. Madde Uygulanması Kaydı İle” plan notunun kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/110

Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A20A1B imar paftasında, 14 pafta, 2379 nolu parselin Lpg Depolama ve Dolum Tesisi olan imarına “Yapı yaklaşma mesafelerinin dışındaki alana imar yönetmeliğinde belirtilen çekme mesafelerine uygun olarak, Lpg Depolama ve Dolum Tesislerinin haricinde, emsal içerisinde kalmak ve 250 m²’yi geçmemek şartı ile İdari Bina, Ek Tesisler, Patlayıcı Olamayan Depolar Vb. yapılabilir.” Plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/111

            Karatay İlçesi, 38 Mahalle, 19 L II, 19 L III, 19 M I ve 19 M IV imar paftalarında, 20352 ada, 3 ve 5 nolu parsellere isabet eden ebatlı blokların ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/112

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parselin imarı Sanayi Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 0.45, H: 7.00 olup; imar adasının yeniden düzenlenmesi ve Küçük Sanayi, Gıda Depolama, Teşhir ve Satış Alanı, Hmax: 12.00, Taks: 0.45, Kaks: 0.90 olarak imarının ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür. 

 

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/113

            Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 3 No.lu parsel imar planında sosyal tesis ve park alanında kalmaktadır.  Sosyal tesis ve park alanına ticaret alanı ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/114

            Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14J-I ve 14J-IV pafta, 26475 ada, 1 No.lu parsel dini tesis, ticaret ve lojman alanında kalmaktadır. Söz konusu parselde bulunan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait hissenin dini tesis alanından ayrılması ile ilgili Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2003/865 Esas ve 2004/509 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/115

            Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 454 ada, 5 ve 6 No.lu parseller imar planında pancar depolama alanında kalmaktadır. Pancar depolama alanının, ticaret ve depolama alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/116

            Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15K-III ve 15K-IV pafta, 4189, 4207, 4211 ve 4214 No.lu adalarda, Safranbolu ve Karalılar Caddesi arasında düzenli yapılaşmayı teşvik amacıyla Meram Belediyesi tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 105 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

            21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/117

           Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15J-III ve 15K-IV pafta, 4193, 4197 ve 4198 No.lu adalarda, Balaban Caddesi çevresinde düzenli yapılaşmayı teşvik amacıyla Meram Belediyesi Meram Belediyesi tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 106 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/118

           Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27103 ada, 4 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Yapılaşma ile ilgili bahçe mesafesinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/119

           Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2511 ada, 41 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanının kreş alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 

24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/120

            Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel imar planında ticaret alanında kalmaktadır. Söz konusu parselde bulunan bodrumda otopark yapılması ile ilgili plan notunun iptali uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/121

            Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-III (Kad.196) pafta, 1009 ada, 31 No.lu parsel imar planında sanayi alanında kalmaktadır. Meram Eski Yol Caddesine cepheli parsellerde ticari faaliyetler olması nedeniyle sanayi sahasının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/122

            Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 17 İ IV (Kad.244) pafta, 4584 ada, 2, 20, 21, 39 ve 43 No.lu parseller içinden geçen 15 metrelik imar yolunun batıya doğru kaydırılması ile ilgili tadilat teklifinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.12.2009 tarih ve 3429 sayılı kararı ile uygun görülen imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/123

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sille Mahallesi 23 İ III pafta, 20930 ada, 1 nolu İlköğretim imarlı parselin doğu cephesi ile batı cephesi arasında kot farkı bulunduğundan dolayı, yapı yapılabilecek duruma getirmek maksadıyla, parselin doğu cephesindeki otoparkın batı cephesine kaydırılarak bu alanın İlköğretim alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

            28İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/124

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsele, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/05/2008 gün ve 280 sayılı kararı ile “Toplam İnşaat Alanının %25’i kadar ilave dini tesis yapılabilir.” plan notu eklenmesi onaylanmış fakat hesaplamalarda sehven yapılan hatadan dolayı plan notunun “Arsa Alanının %22’si kadar ilave dini tesis yapılabilir.” Şeklinde revize edilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/125

            Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi 29 M I pafta, 24052 ada, 4 nolu parsele trafo yapılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/126

            Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 37(18 L IV) pafta, 578 ada, 19 nolu parselin 5 kat Mesken Alanı olan imarının Ticaret Alanı olması ve parsele “Dershane yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/127

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi 25 L II pafta, 29142 ada, 1 nolu parselin Açık ve Kapalı Spor Alanı olan imarına “Parsel alanının %20’si kadar Ticaret yapılabilir.” Plan notunun eklenmesi, E:0.70, Max.Taks:0.70 olması ve güneyindeki park alanının Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/128

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 149(19 L I) pafta, 12155 ada, 1 nolu parselin Özel okul olan imarının yoğunluk değiştirilmeden “Eğitim Tesisi ve Yurt Alanı” olarak düzenlenmesi ve parsele zeminde %40 oranında ticaret yapılması ile ilgili plan tadilatı talebinin, zeminde %40 oranında ticaret yapılması kısmı uygun görülmemiş olup, parselin “Eğitim Tesisi ve Yurt Alanı” olması, parsele “Parsel içerisinde Kuran Kursu yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/129

            Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi 36(18 L I) pafta, 466 ada, 92-127-215-217-220-296-318 nolu parsellerin Dini Tesis ve Ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/130

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-26 İ I-27 J IV-27 İ III paftalara isabet eden bölgede imar planı ile mevcut zemindeki durumun çakışmaması ve yeni çevre yolunun geçmesi nedeni ile imar planı revizyonu yapılması ve çalışma sonuçlanıncaya kadar, bu bölgede yapılaşmanın durdurulması talebi uygun görülmüştür.

35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/131

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I-II pafta, 16205 ada, 7 nolu parselin bir kısmının Konya Büyükşehir Belediyesinin Jeolojik raporunda yapılaşmaya uygun olmayan alan olarak geçmesi nedeniyle, parselin bir kısmının park alanı olması ve buradaki inşaat yoğunluğunun bir kısmının 16197 nolu adanın doğusundaki yolla birlikte düzenlenerek 16197 nolu adaya Emsal:1.17, Max. Taks:0.30 verilerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/132

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Küçük Sanatlar Sanayi Alanına isabet eden, 24 M III pafta, 20429 ada, 4 nolu parseldeki bloğun ön cephesine alan ölçüleri verilerek “Bina yüksekliğini geçmeyen Argon, Oksijen ve Karbondioksit tankları konulabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi içiN bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/133

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 M III pafta, 434 nolu parselin Petrol İstasyonu ve Lokanta Olan imarının, Akaryakıt-LPG Bakım Satış İstasyonu Sosyal Tesisleri ve Ticaret Alanı olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi, yükseklik verilerek E:0.35, Max Taks:0.17 olması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/134

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M IV pafta, 21064 ada, 16 nolu parselin 2 kat mesken sahası olan imarına “Emsale esas olan toplam inşaat alanının %15’ni, toplam taks alanının %12’sini geçmeyecek şekilde parsel içerisinde Sosyal Tesis yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/135

            Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesinde köy yerleşim alanı olarak yapılmış, ancak 1/25000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alanda kalan parsellerin köy yerleşim alanına dahil edilmesi ile ilgili mahalle muhtarının 23.02.2010 tarihli talebi uygun görülmüştür.  

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/136

            Karatay İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağının bağlantı yolunun zemin oturması ve şevli dolgunun kaymasını önlemek amacıyla24073 ada, 6 parseldeki taşınmazın bir kısmının yola dahil edilmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının 05.02.2010 tarih 142/357 sayılı yazısı ile yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat talebi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/137

            Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1,2 paftalarına isabet eden alanda Organize Tarım Alanı olarak düzenlenmesi Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.05.2007 gün ve 284 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1/25000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/138

            Meram ilçesi, Karahüyük Mahallesi, 35 pafta, 1691 parselin Ticaret – Akaryakıt ve LPG istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan TAŞPINAR’ın 19.02.2010 tarihli dilekçeleri ile talep edilen nazım imar planına ilgili kurum görüşlerinin alınması için ön izin verilmesi uygun görülmüştür.  

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/139

            Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel imar planında ilköğretim tesisi alanında kalmaktadır. Sözkonusu parselin Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Av. Fevzi KAYACAN’ın 08.02.2010 tarihli nazım imar plan talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

 

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/140

            Meram ilçesi, Çayırbağı köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 248 ada, 576 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 11.02.2010 tarih ve 1891 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/141

            Meram ilçesi, Boruktolu Mahallesi köy yerleşim alanlarının bir kısmı Organize Tarım ve Hayvancılık Alanında kalmakta olup, alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığının 02.03.2010 tarih ve 89 sayılı yazları ile talep edilen 1/25000 ölçekli nazım imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/142

            Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 parsel Mezbaha Alanında kalmakta olup; alanın Et Entegre ve Mezbaha Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığının 02.03.2010 tarih ve 90 sayılı yazları ile talep edilen nazım imar planı düzenlemesi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/143

            Meram ilçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, Mülkiyeti Meram Belediyesine ait ve 16 17 JK pafta, 27236 ada, 4 parsel, 27235 ada, 4 parsel ve 27279 ada, 1, 2 parsellere isabet eden alanda yeniden düzenleme yapılması ile ilgili olarak Meram Belediye Başkanlığının 02.03.2010 tarih ve 91 sayılı yazları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik talebi uygun görülmüştür.  

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/144

            Selçuklu ilçesi, Ardıçlı ve Sarayköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tescil harici alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu alanlar ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünce talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifleri, Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/145

            Selçuklu ilçesi, Fatih ve Bedir Mahalle sınırları içerisinde, 20 L I imar paftada bulunan İstanbul çevre yolu- eski sanayi kavşağında yer alan akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/146

            Selçuklu ilçesi, Dikilitaş MahallesiBalpınar ve Başbudak Sokaklarının çakıştığı yerde bulunan çimento fabrikasına ait girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/147

            Selçuklu ilçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi12 pafta 904 nolu parsel ile ilgili Mehmet KAVUN’un 26.02.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatının, bölgede genel olarak yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı içinde değerlendirilmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/148

            Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A4A-D pafta, 31204 ada, 1 parsel ve çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/149

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu ilçesi, 9 mahalle 456 ada, 185 parsel nolu taşınmaz içerisinde "Kültür Park" projesi kapsamında inşa edilen yaklaşık 65 m2 'lik kapalı alana sahip binanın 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin (h) bendi ve 18. maddesinin (e) bendi gereği 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunda Encümenimize yetki verilmesi ve konuya ilişkin ilgili Kurum veya Kuruluşlarla gerekli protokol ve sözleşmeleri imzalamak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK 'e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/150

            1) Konya - Ankara Çevre Yolu: Adana Yolu Köprülü Kavşağı - 2. Organize Köprülü Kavşağına kadar. (10.8 km)

2) Konya- Aksaray Çevre Yolu: Aksaray Köprülü Kavşağı - 2. Organize Sanayi girişine kadar. (6.0 km)

3) Konya-Ereğli Karapınar Çevre Yolu: Karapınar Ereğli Köprülü Kavşağı - Okyar Kavşağına kadar.(1.8 km)

4) Konya - Karaman Çevre Yolu: Karaman Yolu Köprülü Kavşağı - Çandır Köprüsüne kadar. (7.1 km)

5) Konya - Antalya Çevre Yolu : Adana Yolu Köprülü Kavşağı – Yeni açılacak Çevre Yoluna kadar. (23.4 km)

6) Konya - Beyşehir Çevre Yolu:  Sanayi Köprülü Kavşağı – Akyokuş TV - Telsiz Aktarma İstasyonuna kadar. (8.6 km)

7) Konya – İstanbul Çevre  Yolu: Sanayi Köprülü Kavşağı – Aliya İzzet Beğoviç  Kavşağına  kadar. (15.1 km)

Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü bünyesine bulunan Çevre Yollarının yukarıda belirtilen hali ile düzenleme ve bakım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi teklifi uygun görülmüştür.

55-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/16

            Belediyemiz tarafından yapılacak olan “Bilim Merkezi İnşaatı Yapımı İşi için İller Bankasından 50.000.000 TL. (K.D.V. Dahil)’ye kadar kredi alınması”  ve ekli metnin kabulü ” hususu uygun bulunmuştur. 

56-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/17

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılabilmesi için bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/18

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/151

            Selçuklu ilçesi, Tapunun, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adaların kuzeyindeki 7 m. olan imar yolunun 15 m. lik araç yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin Selçuklu Belediye Başkanlığının talebine uygun olarak yolun 12 m. lik araç yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin                2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.03.2010

       Sayı         :   2010/152

            Fevzi Çakmak Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin bulunduğu alanda teknik hizmetleri yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan 487 nolu düzenleme sahası sınırları içerisinde yeni oluşan 26308 ada, 2 parsel 1/20 hissesi Büyükşehir Belediyesi 19/20 hissesi de mali ye hazinesine tescil edilmiştir. Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğünün Karatay Belediyesine 11.01.2010 tarih ve 422 sayılı yazıda maliye hazinesi adına tescil edilen hissenin 842 nolu parsel olduğu, Tarım ve Köy işleri bakanlığına tahsisli bulunduğu yeni oluşan 26308 ada, 2 nolu parseldeki 19/20 hisselere karşılık gelen kısmının ayrılarak imar planında ayrıldığı amacın Sanayi ve Hipodrom sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili Karatay Belediye başkanlığının 28.01.2010 tarih 186 sayılı yazısı ile yapılan nazım imar plan talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 60-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/153

            Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve M29 A12 C, A13C, A13D, A14D, A14C paftalara isabet alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı olarak hazırlanan plan tadilatları ilgili Karatay Belediyesinin 28.01.2010 tarih ve 185 sayılı teklifi uygun görülmüştür.

61-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/154

            Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve M29 A12 C, A13C, A13D, A14D, A14C paftalara isabet alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı olarak hazırlanan plan tadilatları ilgili Karatay Belediyesinin 28.01.2010 tarih ve 185 sayılı teklifi uygun görülmüştür.

62-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/155

            Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Bünyamin ATEŞ’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planı talebinin, arazinin Milli Emlak Müdürlüğüne ait olmasından dolayı Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

63-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/156

            Selçuklu İlçesiYükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz kanusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 21.01.2010 tarih ve 34 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

64-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/157

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

65-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/158

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz kanusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin, Tarım İl Müdürlüğünün, mera alanlarının ve mahalle giriş çıkışlarının kapanmasının önüne geçilmesi amacıyla için bulunduğu mahalle muhtarlığının görüşlerinin alınmasından sonra konunun değerlendirilmesi için evrakın iadesi uygun görülmüştür.

66-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/159

            Meram İlçesi, Meram Belediye Başkanlığının 09.12.2009 tarih ve 456/5532 sayılı yazıları ile talep edilen ve Belediye Meclisimizin 29.03.1996 tarih ve 10-33 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebin, söz konusu bölgede yapılaşmanın fazla olmasından dolayı bölgede ilgili İlçe Belediyesince çözüm için çalışma yapılması amacıyla iadesi uygun görülmüştür.

67-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/160

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

68-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/161

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının Tarım İl Müdürlüğünün görüşünün bulunmamasından dolayı iadesi uygun görülmüştür.

69-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/162

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet Nahit ÖKESLİ’nin 07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için  bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

70-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/163

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel, bir kısmının Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu + Dinlenme ve Sosyal Tesisler alanı olarak nazım imar planı yapılması ile ilgili Özlem IŞIK’ın 10.11.2009 tarihli dilekçesi ile hazırlanan plan teklifinin, ilgili kurum görüşlerinin alınmasından sonra değerlendirilmesi için iadesi uygun görülmüştür.

71-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/164

            Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi, 18 19 LM pafta, 380 parselle ilgili olarak İlhan ŞEN tarafından verilen 07.12.2009 tarihli dilekçe ile talep edilen nazım imar plan teklifi uygun görülmüştür.

72-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/165

            PLAN NOTLARI;

1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2008 tarih ve 274 BMK ile onaylanan “8 Mahalle Plan Notlarının No:3” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Binaların Komşu Parsel İle Kendi Aralarındaki Mesafeler:        Binaların komşu parsele mesafesi minimum (10.00) m. ve parsel içerisindeki binalar arası mesafe ise, en az (20.00) m. olacaktır. Bu mesafeler; bina veya binaların 8 kattan fazla olması halinde her fazla kat için her binaya (0,50) m. ilave edilerek bulunur.     Bina veya binaların farklı kat ve yükseklikte yapılması durumunda söz konusu mesafeler; binaların birbirlerine bakan cephe yüzeylerinin katlarına göre hesap edilir.

2- “Trafo Binası Ve Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili olarak şehrimiz uygulama imar planlarına aşağıdaki plan notu ilave edilmiştir;

     İmar planında müstakil blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan parsellerde, bahçede “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” yapılabilir. Bu durumda “Güvenlik Görevlisi Odası” imar planında gösterilen yapı yaklaşma mesafesi dikkate alınmaksızın parsel sınırından asgari (5.00) m. çekilerek tesis edilir. Trafo Binalarında bu şart aranmaz. Ancak Birden fazla yola cepheli parsellerde trafo binasının yeri Belediyesinin uygun görüşü alınarak tespit edilir. Trafo binalarının ana bina ve/veya binalara (5.00) m. den fazla yaklaşmaması ve ilgili şirketin her zaman rahatça ulaşması ve müdahale edebileceği şekilde fiziki düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu binalarla ilgili diğer hususlarda Konya Büyükşehir belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KONYA BÜYÜKŞEHİR İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDELERİ;

 Konya Büyükşehir İmar yönetmeliğinde bazı maddelerin ilavesi ile bazı maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1- Yönetmeliğin 48. maddesinin 4. fıkrasının (b) şıkkının başlığının “3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler Kapsamında Bulunan Fırınlar İle Geleneksel Tandır Fırınları” olarak değiştirilmesi,

2- Yönetmeliğin 60. maddesinin (1) fıkrasına aşağıdaki (e) şıkkının eklenmesi;

e) Binalarda Çöp Toplama Merkezleri;

            Bir parselde birden fazla blok bulunan ve kapıcı dairesi yapılması gerekli olan binalarda “Çöp Toplama Merkezi” yapılması zorunludur. Bu çerçevede;

-Çöp alımı ve nakliyesinin sorunsuz olabilmesi için araç trafiğini engellemeyecek şekilde parselin yol cephesinde veya parsele çöp arabalarının kolaylıkla giriş-çıkış yapılması durumunda parselin uygun yerinde tesis edilmelidir.

-Çöp toplama merkezleri komşu parseli ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu yerlerin etrafı; yüksekliği (1.50) m. ahşap, tel vb. elemanlarla çevrelenmelidir.

-Çöp bidonları evsel atıkların geri dönüşümü olacak şekilde tertiplenecektir.

3- Yönetmeliğin 60. maddesinin 3. fıkrasının son paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

            “……Ruhsata esas olan ve mesleki denetimden geçen bu raporlar, Konya Büyükşehir Belediyesince onaylandıktan sonra ilgili İlçe Belediyesine gönderilir.”

 4- Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4. maddenin eklenmesi;

  Önceden Yapılmış Bodrum Katlar:

   GEÇİCİ MADDE 4: 1985 yılından önce mevzuata uygun olarak yapılmış mevcut binalarda subasman kotu; bina girişindeki tretuarn üst kotundan itibaren en fazla (1.50) m. seviyesinde tertiplenmiş olan bodrum katlarda (alt zemin kat), kat mülkiyeti hükümleri saklı kalmak kaydı ile depo ve mesken olarak bağımsız bölüm numarası almış veya arsa hisse satışı tapusu olan bodrum katlar mevcut haliyle müstakilen ticari ve mesken olarak kullanılabilir.”

Söz konusu yukarıda belirtilen plan notları ile Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine bazı maddelerinin ilavesi ve bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür.

73-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih       :  11.03.2010

         Sayı       :   2010/166

            Meram İlçesi Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin, Belediyesince daha detaylı bir planlama çalışması yapılmasından sonra değerlendirilmesi amacıyla iadesi uygun görülmüştür.