BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Koruma Amaçlı İmar Plan Ekibi ve KUDEB personelinin İtalya ve Fransa’da teknik gezi yapması konusunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Kentsel Gelişim ve Yenileme Bölgeleri ile ilgili proje konusunda Toplu Konut İdaresi ile protokol ve sözleşme imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Bilim Merkezlerinde teknik incelemelerde bulunmak üzere Hollanda (Amsterdam)  ve Belçika (Brüksel)’a görevli olarak gönderilecek heyet’e dair teklifin aynen kabulüne

4- 13.11.2009 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararının Elkart Müdürlüğü ile ilgili A maddesi 4 ncü fıkrasında değişiklik yapılmasına dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- İspanya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binasının Milli Eğitim Bakanlığına 30 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul satışında Encümenimize yetkisi verilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Mülkiyeti Belediyemize ait Camii alanının Müftülüğe tahsisine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Belediyemizin de hissedar olduğu gayrimenkulde hisse alımında Encümenimize yetki verilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftasında, 404 pafta, 2316 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 30747 ada, 6  ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4A pafta, 5367 ada, 97 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1D pafta, 30731 ada,  1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 N II pafta, 26317 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

16- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N II ve 16 N III imar paftalarında, 16 N II ve 16 N III paftalar, 5402 adaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A20A1B imar paftasında, 14 pafta, 2379 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, 38 Mahalle, 19 L II, 19 L III, 19 M I ve 19 M IV paftalar, 20352 ada, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14J-I ve 14J-IV pafta, 26475 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 454 ada, 5 ve 6 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15K-III ve 15K-IV pafta, 4189, 4207, 4211 ve 4214 No.lu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15J-III ve 15K-IV pafta, 4193, 4197 ve 4198 No.lu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27103 ada, 4 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2511 ada, 41 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-III (Kad.196) pafta, 1009 ada, 31 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram ilçesi, Kürden Mahallesi, 17 İ IV (Kad.244) pafta, 4584 ada, 2, 20, 21, 39 ve 43 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sille Mahallesi 23 İ III pafta, 20930 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M I pafta, 24052 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 37(18 L IV) pafta, 578 ada, 19 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L II pafta, 29142 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 149(19 L I) pafta, 12155 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi 36(18 L I) pafta, 466 ada, 92-127-215-217-220-296-318 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-26 İ I-27 J IV-27 İ III paftalara isabet eden bölgede yapılaşmanın durdurulmasının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I-II pafta, 16205 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Küçük Sanatlar Sanayi Alanına isabet eden, 24 M III pafta, 20429 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 M III pafta, 434 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M IV pafta, 21064 ada, 16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesinde Ağaçlandırılacak alanda kalan parsellerin köy yerleşim alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağının bağlantı yolunun zemin oturması ve şevli dolgunun kaymasını önlemek amacıyla24073 ada, 6 parseldeki taşınmazın bir kısmının yola dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1,2 paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Karahüyük Mahallesi, 35 pafta, 1691 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Çayırbağı köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 248 ada, 576 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Boruktolu Mahallesi köy yerleşim alanlarının bir kısmı yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan talebinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 17 JK pafta, 27236 ada, 4 parsel, 27235 ada, 4 parsel ve 27279 ada, 1, 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı ve Sarayköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tescil harici alanlar ile ilgili plan taleplerinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih ve Bedir Mahalle sınırları içerisinde, 20 L I imar paftada yol düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş MahallesiBalpınar ve Başbudak Sokaklarının çakıştığı yerde bulunan çimento fabrikasına ait girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi12 pafta 904 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A07A4A-D pafta, 31204 ada, 1 parsel için hazırlanan nazım imar planı ile uygulama imar plan tadilatına dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- Mülkiyeti Belediyemize ait binanın İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunda Encümene yetki verilmesi ve bununla ilgili protokol ve sözleşme imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Bazı yolların bakım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmasına dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Bilim Merkezi İnşaatı Yapımı işi için İller Bankasından kredi alınmasına dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Dairesi  Başkanlığının  Kuruluş-Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26308 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ali Ulvi Kurucu mahallesinde nazım imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

66- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

67- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

68-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen, Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun değiştirilerek, konunun Meclis tarafından yeniden incelenmesi için ilgili birime iadesine,

69-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

70-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

71- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

72-(Büyükşehir Belediyesi)  Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M 28 B 3 -4  pafta, 12 ve 13 parsel ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

73-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

74- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

75- (Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

76- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

77- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı için 2 adet belediye-solo tipi, 2 adet çift katlı otobüs alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar alınmıştır.