GÜNDEM  (08 Mart 2010)    

1- 13.11.2009 tarih ve 515 sayılı Meclis Kararının Elkart Müdürlüğü ile ilgili A maddesi 4 ncü fıkrasında değişiklik yapılmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- İspanya'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Çevre koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait hizmet binasının Milli Eğitim Bakanlığına 30 yıl süreyle ücretsiz tahsis edilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkul satışında Encümenimize yetkisi verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait Camii alanının Müftülüğe tahsisine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Belediyemizin de hissedar olduğu gayrimenkulde hisse alımında Encümenimize yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Koruma Amaçlı İmar Plan Ekibi ve KUDEB personelinin İtalya ve Fransa'da teknik gezi yapması konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A11B2D imar paftasında, 404 pafta, 2316 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 20 M IV pafta, 30747 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4A pafta, 5367 ada, 97 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1D pafta, 30731 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 16 N II pafta, 26317 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N II ve 16 N III imar paftalarında, 16 N II ve 16 N III paftalar, 5402 adaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A20A1B imar paftasında, 14 pafta, 2379 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, 38 Mahalle, 19 L II, 19 L III, 19 M I ve 19 M IV paftalar, 20352 ada, 3 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 14J-I ve 14J-IV pafta, 26475 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, M29 pafta, 454 ada, 5 ve 6 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15K-III ve 15K-IV pafta, 4189, 4207, 4211 ve 4214 No.lu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15J-III ve 15K-IV pafta, 4193, 4197 ve 4198 No.lu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27103 ada, 4 No.lu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2511 ada, 41 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-III (Kad.196) pafta, 1009 ada, 31 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram ilçesi, Kürden Mahallesi, 17 İ IV (Kad.244) pafta, 4584 ada, 2, 20, 21, 39 ve 43 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sille Mahallesi 23 İ III pafta, 20930 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 22 K III pafta, 18554 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M I pafta, 24052 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle 37(18 L IV) pafta, 578 ada, 19 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L II pafta, 29142 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi 149(19 L I) pafta, 12155 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi 36(18 L I) pafta, 466 ada, 92-127-215-217-220-296-318 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 J I-26 İ I-27 J IV-27 İ III paftalara isabet eden bölgede yapılaşmanın durdurulmasının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I-II pafta, 16205 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi Küçük Sanatlar Sanayi Alanına isabet eden, 24 M III pafta, 20429 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 26 M III pafta, 434 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 29 M IV pafta, 21064 ada, 16 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesinde Ağaçlandırılacak alanda kalan parsellerin köy yerleşim alanına dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aksaray Köprülü Kavşağının bağlantı yolunun zemin oturması ve şevli dolgunun kaymasını önlemek amacıyla, 24073 ada, 6 parseldeki taşınmazın bir kısmının yola dahil edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçe sınırları içinde, M29A3, M29D-1,2 paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Karahüyük Mahallesi, 35 pafta, 1691 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 27252 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Çayırbağı köyünde bulunan mülkiyeti hazineye ait 248 ada, 576 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Boruktolu Mahallesi köy yerleşim alanlarının bir kısmı yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Çomaklı Mahallesi, 10 pafta 1037 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ilçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 17 JK pafta, 27236 ada, 4 parsel, 27235 ada, 4 parsel ve 27279 ada, 1, 2 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı ve Sarayköy Mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait tescil harici alanlar ile ilgili plan taleplerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih ve Bedir Mahalle sınırları içerisinde, 20 L I imar paftada yol düzenlemesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Balpınar ve Başbudak Sokaklarının çakıştığı yerde bulunan çimento fabrikasına ait girişin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta 904 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,