BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.02.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

  

1        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.02.2010

Sayı          :   2010/07

            Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, ekte belirtildiği şekilde uygun bulunmuştur.

2        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.01.2010

Sayı          :   2010/08

            Hukuk Müşavirliğinin Kuruluş, Görev ve yetkileriyle ilgili çalışma düzenine ilişkin yönetmelik teklifi, uygun görülmüştür.

3        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı          :   2010/09

            Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, ekte belirtildiği şekilde uygun bulunmuştur.

4        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.02.2010

      Sayı          :   2010/10

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılabilmesi için bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

5        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.02.2010

      Sayı          :   2010/11

            Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği ekte belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

6        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.02.2010

      Sayı          :   2010/12

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği çalışması devam ettiğinden gerekli çalışmaların yapılması için bir sonraki Meclis Toplantısına kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 7        Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  09.02.2010

      Sayı          :   2010/13

             Büyükşehir Belediyemizin % 99,964 hissesine sahip olduğKonbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketinin geçmiş yıllara ait karlarının sermayeye ilave edilmek üzere 250.000,00.-TL. (ikiyüzellibintürklirası) olan sermayenin 1.000.000,00.-TL.ye(Birmilyontürklirası) çıkarılmış olup, artırılan bu sermayeye Belediyemizin hisse oranınca iştirak etmesi uygun görülmüştür.

8        İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  11.02.2010

      Sayı          :   2010/47

              Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A23A1C ve M29A23A2D imar paftalarında, 25 pafta,  999 ve 1000 nolu parselin arasında kalan ve 1001 nolu parsele de isabet eden 10 metre genişliğindeki imar yolunun mülkiyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatıuygun görülmüştür.

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  11.02.2010

      Sayı          :   2010/48

            Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M IV pafta, 22339 ada, 3 ve 4 nolu parsellere isabet eden 4 Kat ve 5 Kat Ayrık Mesken Sahalarını ayıran ifraz hattının mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/49

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 24618 ada, 3 nolu parselin Sanayi Sahası, E: 0.25, Hmax: 7.00 olan imarının Minimum İfraz 10.000 m² olan ifraz şartının Minimum İfraz 5.000 m² olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/50

            Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 807 nolu parselin Besi ve Tavuk Çiftliği Alanı olan imarının ve 48, 52, 704, 806 ve 807 nolu parsellere isabet eden 12 metre genişliğindeki imar yolunun mülkiyet sınırına çekilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/51

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 875 nolu parsele ve 2492 ada, 26 ve 37 nolu parsellere 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uygun görülmüştür.

13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/52

Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 4 nolu parsele isabet eden İlköğretim Tesisleri Alanının (Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi), İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.12.2009 tarih ve 50902 sayılı yazılarına istinaden Eğitim Tesisleri Alanı (Eğitim Pansiyonu Alanı) olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/53

Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV pafta, 20396 ada, 9 nolu parselin Okul Alanı, E: 0.30, H: 12.00 metre olan imarının Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2009 tarih 19465 sayılı yazılarına istinaden, Ortaöğretim Tesisleri Alanı olarak değiştirilmesi ve yapılaşma şartlarının ve inşaat yoğunluğunun imar yönetmeliği hükümlerine göre belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/54

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D2C, M29A13D2D, M29A13D3A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 627 nolu parsele ait 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/55

            Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F-II pafta, 4382 ada, 5 No.lu parsel, imar planında konut alanında kalmaktadır. Parsel içinde mevcut dini tesis bulunması nedeniyle konut alanının dini tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/56

            Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8L-II, III, IV paftalarda 18.12.2009 tarih ve 588 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/57

            KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce Meram Belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlerde bulunan mevcut su kuyularının imar planına işlenmesiyle ile ilgili plan tadilatları uygun görülmüştür.

19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/58

            Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 16K-II pafta, Gökçeşme Sokak’ta bulunan dini tesis alanının kuzeyindeki imar yolu ve yeşil alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/59

            Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17L-III pafta, 27214 ada, 3 ve 4 No.lu parseller imar planında dini tesis alanında kalmaktadır. Meram İlçe Müftülüğünün 30.04.2009 tarih ve 925 sayılı görüşlerine istinaden dini tesis alanının yurt ve eğitim alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/60

           Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Tapunun Dumlupınar Mahallesi 24 M I-IV pafta, 13391 ada, 5 nolu parselin Açık Pazar ve Spor Alanı olan imarının Kapalı Pazar Alanı ve Spor alanı olarak değiştirilmesi ve parsele “Toplam arsa alanının %5’i kadar ticaret alanı yapılabilir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/61

           Mülkiyetinin bir kısmı Selçuklu Belediyesi ve Tedaş’a ait olan, Hocacihan Mahallesi 20 K III pafta, 28513 ada, 4 nolu parselin trafo alanı olan imarının, Tedaş’ın hissesi oranında trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/62

           Selçuklu ilçesi, Hacıkaymak Mahallesi 19 K III pafta, 28817 ada, 1 nolu parsel ile 28854 ada, 4nolu parselin yoğunluk artışı yapılmadan parsellerin ortasında kalan yeşil alanla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/63

            Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 28 N IV pafta, 16769 ada, 8 noluparselin E:2.80 Hmax:7 kat olan imarında Taks yazılmamıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince Taks:0.30’u geçememekte ve bu yüzden E:2.80 orakullanılamamaktadır. Bu sebeple toplam inşaat alanının tam kullanılabilmesi amacıyla parsele Max.Taks:0.40 ibaresi eklenmesi ve parselin doğu ve güney cephesindeki 12 m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/64

            Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi 24 İ III pafta, 8585 nolu parselin kuzeybatı tarafındaki mesken alanına isabet eden kısmının durak alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/65

            Selçuklu ilçesi, Tapunun, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adaların kuzeyindeki 7 m. olan imar yolunun 15 m. lik araç yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebinin Selçuklu Belediye Başkanlığının talebine uygun olarak yolun 12 m. lik araç yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  1.02.2010

       Sayı         :   2010/66

            Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ II pafta, 20040 ada, 19 nolu parselin yapı yaklaşma mesafelerinde ve yapılaşma şartlarında değişiklik yapılmadan parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 

28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/67

            Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L III pafta, 1112 ada, 4 nolu parselin 2 kat blok ticaret olan imarının, mevcut durumda %63’e isabet eden Taks oranının Max Taks:0.46’ ya düşürülerek 3 kat, E:1.30 olması, batı ve güney cephelerde yola bitişik olan bloğun yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenerek yoldan geri çekilmesi ve parsele “Zemin kat hariç açık çıkmalar emsale dahildir.” Plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/68

            Fevzi Çakmak Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait gayrimenkullerin bulunduğu alanda teknik hizmetleri yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan 487 noludüzenleme sahası sınırları içerisinde yeni oluşan 26308 ada, 2 parsel 1/20 hissesi Büyükşehir Belediyesi 19/20 hissesi de mali ye hazinesine tescil edilmiştir. Defterdarlık Milli emlak Müdürlüğünün Karatay Belediyesine 11.01.2010 tarih ve 422 sayılı yazıda maliye hazinesi adına tescil edilen hissenin 842 noluparsel olduğu, Tarım ve Köy işleri bakanlığına tahsisli bulunduğu yeni oluşan 26308 ada, 2 nolu parseldeki 19/20 hisselere karşılık gelen kısmının ayrılarak imar planında ayrıldığı amacın Sanayi ve Hipodrom sahası olarak değiştirilmesi ile ilgili Karatay Belediye başkanlığının 28.01.2010 tarih 186 sayılı yazısı ile yapılan nazım imar plan talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/69

            Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alanda 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve M29 A12 C, A13C, A13D, A14D, A14C paftalara isabet alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planı olarak hazırlanan plan tadilatları ilgili Karatay Belediyesinin 28.01.2010 tarih ve 185 sayılı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/70

            Meram ilçesi, Kozağ mahallesi1 pafta, 6 nolu parselin mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, parsel ağaçlandırma yapılmak üzere Meram Belediyesine tahsisi uygun görülmüş ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Bölgesel Spor Tesisleri, Hayvanat Bahçesi, Botanik Bahçesi olarak belirtilen fonksiyonun ağaçlandırılacak alan olarak değiştirilmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 18.01.2010 tarih 26/261 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar planı tadilat teklifi uygun görülmüştür.

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/71

            Meram ilçesi, Süleymanşah Mahallesinde 18.Madde uygulaması yapılmakta olan 6 ve 8 kata imarlı alanların, Mahalle sakinlerinin tarafından E:1,60 olan yoğunluğun Emsal:1,80-1,90 ve Selçuklu bölgesindeki gibi 2,10 çıkarılması talebleri; yoğunluk artışı ile ilgili taleplerin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı açısından görüşülmesi için Meram Belediyesinin 18.01.2010 tarih ve 24/263 sayılı plan tadilatı teklifi plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan reddi uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/72

            Meram ilçesi, Ali Ulvi Kurucu mahallesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin18.01.2010 tarih ve 37/316 sayılı yazıları ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/73

            Meram İlçesi, Çomaklı mahallesi, M29 pafta 1 nolu parsel köy yerleşim planında eğitim tesisi alanında kalmakta, söz konusu parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında ise organize tarım ve hayvancılık alanında kalmaktadır. Köy yerleşim planın korunacak şekilde 1/25000 ölçekli çevre düzeni nazım imar planının yeniden incelenmesi ile ilgili Meram Belediyesinin 18.01.2010 tarih ve 25/262 sayılı yazıları ile teklif edilen nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/74

            Meram ilçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz konusu parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Bünyamin ATEŞ’in 26.01.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planı talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/75

            Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 18 L IV (37)pafta, 578 ada, 19 parselin mesken alanından Ticaret-Eğitim Tesisine dönüştürülmesi ile ilgili Esat Mehmet ARSLAN ve hissedarlarının 07.01.2010 tarihli dilekçesi ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının 3. Derece arkeoojik sit alanı içinde yer almasından dolayı, konunun Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesinden sonra değerlendirilmesi için teklifin iadesi uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/76

            Mülkiyeti Selçuklu Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait olan, Hocacihan mahallesi 19 J I pafta 15327 adanın, Ticaret Alanı, Sağlık Tesisi, Pazar Yeri ve Spor Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediyesinin 28.01.2010 tarih ve 165/903 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/77

            Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 8 mahalle ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 uygulama imar planında yer alan mevcut plan notlarına, Konya 1.İdare Mahkemesinin 05/11/2009 gün ve 2009/1239 nolu kararı doğrultusunda “Ticari alanlarda arkad yapılabilir ve bu alanlar yapı yoğunluğuna dahil edilmez.”  plan notunun ilave edilmesi ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/78

            Selçuklu İlçesiYükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak alana isabet etmektedir. Söz kanusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 21.01.2010 tarih ve 34 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin          2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/79

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imarplanında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz konusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/80

            Selçuklu İlçesiArdıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan 1/25000 ölçekli nazım imarplanında Ağaçlandırılacak Alan ve Üniversite Alanın Sahasına isabet etmektedir. Söz kanusu parsel ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/81

            Selçuklu ilçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 29145 ada, 2 parsel imar planında 1 kat ticaret alanına isabet etmektedir. Ancak MEDAŞ’ın 20.10.2010 tarih ve 78/705 sayılı yazısında ve TEİAŞ’ın29.01.2010 tarih ve 699 yazısında 1 katlı blokun plandaki yerinden kaydırılmasının can ve mal emniyeti açısından gerekli olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede plandaki 1 katlı 13.00x32.00 m. lik blokta hiçbir değişiklik yapılmadan kaydırılması ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/82

            Mülkiyeti Meram Belediyesine ait Karahüyük Mahallesi, 13 İ IV pafta, 23686 ada, 2 nolu parsel imar planında akaryakıt istasyonuna isabet etmektedir. Söz konusu Akaryakıt İstasyonu alanına Ticaret ve LPG ilave edilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatıuygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/83

            Selçuklu ilçesi, Yazır Mahallesi, 28 L IV pafta, 28915 ada, 1 nolu parselin bir kısmının ifraz hattı geçirilerek 1 kat Ticaret alanın olarak düzenlenmesi ve bu alandaki geri kalan Konut ve Ticaret inşaat alanın yoğunluğunun ifraz hattının gerisinde kalan alana eklenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

 45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/84

            Meram İlçesi, Küçük Kovanağ Mahallesi, 14-15JK pafta 4189,4207,4211ve 4214 nolu adalar ve çevresi ile ilgili Meram Belediyesinin 29.01.2010 tarih ve 51/533 sayılı yazıları ile gönderilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/85

            Meram İesi, Küçük Kovanağ mahallesi, 14-15JK pafta 4193, 4197 ve 4198 nolu adalar ve çevresi ile ilgili Meram Belediyesinin 29.01.2010 tarih ve 52/534 sayılı yazıları ile gönderilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/86

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parsellere isabet eden alanda 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/87

            Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel imar planında 2 kat ve 4 kat konut alanında kalmaktadır. Yoğunluk artmadan kat artışı yapılması ile ilgili plan tadilatının eksiklikleri nedeniyle ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/88

            Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel imar planında hastane sahasında kalmaktadır. Hastane alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının reddi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/89

            Meram İlçesi, Meram Belediye Başkanlığının 09.12.2009 tarih ve 456/5532 sayılı yazıları ile talep edilen ve Belediye Meclisimizin 29.03.1996 tarih ve 10-33 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/90

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazıimar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/91

            Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde Fatma ALIM ve Hissedarları tarafından 23.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen ilave nazım imar planı uygun görülmüştür.

 

53-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/92

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin  2. Birleşimine kadarsüre verilmesi uygun görülmüştür.

54-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/93

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesinde 391 ile 452 adalar arasında yer alan ve mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatı uygun görülmüştür.

55-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/94

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet NahitÖKESLİ’nin 07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

56-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/95

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel, bir kısmının Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu + Dinlenme Ve Sosyal Tesisler alanı olarak nazım imar planı yapılması ile ilgili ÖzlemIŞIK’ın 10.11.2009 tarihli dilekçesi ile hazırlanan plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/96

            Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parselle ilgili olarak İlhan ŞEN tarafından verilen 07.12.2009 tarihli dilekçe ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 58-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/97

            “Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “İmar planında müstakil blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan parsellerde, bahçede “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” yapılması durumunda; Parsel sınırından asgari (5.00)m çekilerek tesis edilir. Bu durumda, birden fazla yola cepheli parsellerde trafo binasının yeri belediyenin uygun görüşü alınarak tespit edilir. Trafo binalarına ilgili şirketin her zaman rahatça ulaşması ve müdahale edebileceği şekilde fiziki düzenleme yapılır. Bu binalarla ilgili diğer hususlarda Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notunun ilçe belediye imar müdürlüklerinin de görüşün alınması ve incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

59-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  11.02.2010

       Sayı         :   2010/98

            Meram İlçesi Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük KovanağzıMahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.