BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

1- Konya Katı Atık Entegre Tesisi İnşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,

2- Memur personelin 2010 yılı için fazla mesai saatinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Tarihi Kentler Birliğine 2 asil, 1 yedek üye seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Cemiyeti Hayriye Vakfının Genel Kurul toplantıları için 1 asil, 1 yedek üye seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Hukuk Müşavirliğinin Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Teftiş Kurulu Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dairPlan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Kültür  ve  Sosyal  İşleri  Dairesi  Başkanlığının  Kuruluş-Görev  ve  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Tic. A.Ş.ninsermaye artırımına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A23A1C ve M29A23A2D imar paftalarında, 25 pafta,  999 ve 1000 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M IV pafta, 22339 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 24618 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 807 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-  Karatay  İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 875 nolu parsele ve 2492 ada, 26 ve 37 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-  Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV pafta, 20396 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D2C, M29A13D2D, M29A13D3A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 627 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F-II pafta, 4382 ada, 5 No.lu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8L-II, III, IV paftalarda ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce Meram Belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlerde bulunan mevcut su kuyuları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 16K-II pafta, Gökçeşme Sokak’ta bulunan dini tesis alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17L-III pafta, 27214 ada, 3 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 M I-IV pafta, 13391 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 K III pafta, 28513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi 19 K III pafta, 28817 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           28-Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 28 N IV pafta, 16769 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 İ III pafta, 8585 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           30- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ II pafta, 20040 ada, 19 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           32- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L III pafta, 1112 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26308 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 1 pafta, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesinde 18.Madde uygulaması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           37-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ali Ulvi Kurucu mahallesinde nazım imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı mahallesi, M29 pafta 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 18 L IV (37)pafta, 578 ada, 19 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 19 J I pafta 15327 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan 8 mahallede plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen, Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 29145 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           47- Meram İlçesi, Mülkiyeti Meram Belediyesine ait Karahüyük Mahallesi, 13 İ IV pafta, 23686 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           48- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 L IV pafta, 28915 ada, 1 nolu parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağ Mahallesi, 14-15JK pafta 4189,4207,4211ve 4214 nolu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           50- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı mahallesi, 14-15JK pafta 4193, 4197 ve 4198 nolu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           51-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           52-Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           53- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

           54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde Fatma ALIM ve Hissedarları tarafından 23.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            57-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            58- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            59-(Büyükşehir Belediyesi)  Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M 28 B 3 -4  pafta, 12 ve 13 parsel ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            60- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            61- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            62- (Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            63- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, BüyükKovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalyaçevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        

      64-Türk Anadolu Vakfı Genel Kurulunda görevlendirilmek üzere 1 asil üye seçildi.

      65- Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Üstün Hizmet Ödülü verilmesi ile ilgili Meclis bilgilendirilmiş ve kararlar ittifakla alınmıştır.