GÜNDEM  (08 Şubat 2010)

1- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Yazı İşleri ve Kararlar D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Hukuk Müşavirliğinin Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,

3- Teftiş Kurulu Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair (Teftiş Kurulu Başkanlığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Destek Hizmetleri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığının Kuruluş-Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık ve Park İşletmeciliği Tic. A.Ş.nin sermaye artırımına dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Memur personelin 2010 yılı için fazla mesai saatinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A23A1C ve M29A23A2D imar paftalarında, 25 pafta, 999 ve 1000 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10-Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M IV pafta, 22339 ada, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 24618 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12-Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, M29A18C1C ve M29A18C1D paftalar, 807 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13-Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D1B ve M29A07D2A paftalar, 875 nolu parsele ve 2492 ada, 26 ve 37 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14-Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 N II pafta, 26037 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15-Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV pafta, 20396 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16-Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D2C, M29A13D2D, M29A13D3A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 627 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17-Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, 16 F-II pafta, 4382 ada, 5 No.lu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18-Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8L-II, III, IV paftalarda ile ilgili uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19-Meram İlçesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü'nce Meram Belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlerde bulunan mevcut su kuyuları ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20-Meram İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 16K-II pafta, Gökçeşme Sokak'ta bulunan dini tesis alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21-Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 17L-III pafta, 27214 ada, 3 ve 4 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22-Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 24 M I-IV pafta, 13391 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 K III pafta, 28513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24-Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi 19 K III pafta, 28817 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25-Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 28 N IV pafta, 16769 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26-Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 İ III pafta, 8585 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27-Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 25 L III pafta, 29135 ve 29136 nolu adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28-Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ II pafta, 20040 ada, 19 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29-Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 20 L III pafta, 1112 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26308 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatllıcak, Mezbaha ve Sakyatağan Mahalle sınırları içinde M29 A1, A2, A3, A4, B1ve B2 paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 1 pafta, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesinde 18.Madde uygulaması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Ali Ulvi Kurucu mahallesinde nazım imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı mahallesi, M29 pafta 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21 pafta,4568 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, 4 Mahalle, 18 L IV (37)pafta, 578 ada, 19 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan mahallesi 19 J I pafta 15327 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan 8 mahallede plan notu ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 3570 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 54 sayılı yazıları ile talep edilen Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Milli Emlak Müdürlüğünün 22.01.2010 tarih ve 55 sayılı yazıları ile talep edilen, Ardıçlı Mahallesinde, tescil harici bulunan alan, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43-(Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 29145 ada, 2 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,