BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 28.01.2010 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

 

1-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

Sayı          :   2010/01

5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine göre Meclis görüşmelerinin görevlilerce tutanağa geçirilmesi ve divan tarafından imzalanması, uygulamasının devamı ile başka kaydı bir işlem yapılmaması uygun görülmüştür.

2-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

Sayı          :   2010/02

 Milli Müdafaa Mükellefiyeti kanunun 8. maddesine göre, Milli Müdafaa Mükellefiyeti KomisyonunaAbdürrahim Büyükmatür’ün seçilmesi uygun görülmüştür.

3-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı          :   2010/03

            5393 sayılı kanunun 18/n bendine göre Belediye tanıtıcı  amblem ve bayrağının ekteki şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

4-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

      Sayı          :   2010/04

26.08.1998 tarih ve 23445 sayılı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliğinin 25. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Hal Hakem Kurulu üyelerine üst limitten Huzur Hakkı ödenmesi uygun görülmüştür.

5-      İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

      Sayı          :   2010/01

Anakara – Adana Çevreyolu üzerinde bulunan gayrimenkuller Karatay Belediyesi tarafından park ve yeşil alan olarak değerlendirilmiş, ihata duvarı içerisine alınmıştır. Adı geçen çevre yolu bitişiğindeki diğer alanların da Belediyemizce düzenlenmesi ve bu alanların bütünlük arz etmesi adına Belediyemize devri istenmektedir. Bahse konu olan yeşil alanların Belediyemize devredilmesi uygun görülmüştür.

6-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

      Sayı          :   2010/05

Söz konusu Konya Büyükşehir Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği uygun görülmüştür.

7-      Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  14.01.2010

      Sayı          :   2010/06

             “İlimiz Konya ile İspanya’ nın Cordoba şehri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin başlatılması, belediyeler arasında çeşitli konularda görüşmelerde bulunmak ve protokol imzalamak üzere 25 – 31 Ocak 2010 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir AKYÜREK, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim  ALTAY, Meram İlçe Belediye Başkanı Serdar KALAYCI, Meclis Üyeleri Mehmet AKDAŞ, Mümin UZMAN, Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik ÖTEGEN, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ercan USLU ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı personeli Mustafa YAZLIK’ ın harcırahlı olarak katılmaları uygun görülmüştür.

8-      İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  12.01.2010

      Sayı          :   2010/02

            İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

            9-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih         :  14.01.2010

      Sayı          :   2010/03

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1C ve M29A07D1D paftalar, 2492 ada, 24, 25, 35 ve 36 nolu parsellere isabet eden Ticaret, Akaryakıt ve Lpg İstasyonu ile Tır Parkı Alanının yeniden düzenlenerek Ticaret, Akaryakıt ve Lpg İstasyonu Alanının büyültülmesi ve yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

10-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/04

            Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 24095 ada, 12 nolu parselin Sosyal Tesis ve Ticaret Alanı olan imarının, E: 1.50, Hmax: 10.00 metre olan yapılaşma şartlarına Taks: 0.50 ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

11-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/05

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 21365 ada, 2 nolu parsele Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 19.11.2009 tarih ve 11996 sayılı yazısı ile talep ettiği Trafo yerinin konulması ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

            12-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/06

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A06C2A ve M29A06C2B paftalar, 23535 ada, 10 nolu parselin Çıraklık Eğitim Merkezi olan imarının Küçük Sanayi Sahası ve Çıraklık Eğitim Merkezi olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

 13-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/07

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3A, M29A06B3B, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A07A4A ve M29A07A4D paftalar, 31202 adanın 15 metre genişliğindeki imar yolu ile ikiye ayrılması, ikiye ayrılan her iki parçanın ve 31203 adanın Fuar, Teşhir, Toplantı Salonları, Spor Tesisleri Depolama ve Vb. olan imarına “Fuar ve Teşhir Mallarının İmalatı Yapılabilir” ibaresinin ilave edilmesi, inşaat yoğunluklarının ve yapılaşma şartlarının değiştirilmesi, 31197 ada, 2 nolu parselin Sosyal ve Kültürel Tesisler olan imarının, bölgede yeterli miktarda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı bulunması nedeniyle, Küçük Sanayi Sahasına dönüştürülmesi ve inşaat yoğunlunun ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

14-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/08

Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A ve M29A07D4B paftalar, 876 noluparselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

15-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/09

            Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 1 ve 2 No.lu parseller, imar planında ilkokul alanında kalmaktadır. İlkokul alanının eğitim alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

16-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/10

            Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 16İ-IV paftada imar planında mevcut su kuyusunun konut alanında kalması nedeniyle KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce haritasında işaretli alana kaydırılmasıyla ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

17-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/11

            Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12İ-IV (Kad.33) pafta, 3075 No.lu parsel imar parseli olup, C2 (1000 m²’ye 1 ev TAKS 0.25, KAKS 0.35 ve 2 kat) şartlarına tabidir. Hatıp Yolu’nun 40 metreye genişletilmesi nedeniyle 1031 m² olan arsa, plan şartlarına uymamaktadır. Hatıp Yolu’nun doğusunda C2 şartlarını sağlayamayan parsellerde; Antalya çevre yolu kavşağı ile yeni çevre yolu kavşağı arası yol düzenleme projesinin plan notlarının 4. maddesinde C2 şartının kaldırılıp parsel büyüklüğüne bakılmaksızın TAKS 0.25, KAKS 0.35 ve 2 kat şeklindeki plan notunun değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

18-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/12

            Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17J-I (Kad.179) pafta, 3143 ada, 54 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Parsel içinde B Blok 2. ve 3. giriş binaların Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne dönüştürülmesi ile ilgili nazım imar ve uygulama plan tadilatının eksikliklerinde dolayı ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

 19-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/13

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-IV imar paftasında RMU tipi trafonun tadilat teklifindeki yere kaydırılması ile ilgili plan tadilatının, trafo yerinin uygun olmamasında dolayı reddi uygun görülmüştür.

20-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/14

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 pafta, 146 ada, 1 No.lu parsel, imar planında sağlık ocağı ve yol sahasında kalmaktadır. 28.12.2009 tarih ve 591 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, Sağlık ocağı ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

21-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/15

           Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel imar planında ticaret alanında kalmaktadır. Bodrumda otopark yapılması ile ilgili plan notunun iptali ile ilgili plan tadilat teklifinin plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmasından dolayı reddi uygun görülmüştür.

22-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/16

           Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 26 N II-III pafta, 28924 ada, 1 noluparsel ile ilgili 1/1000 ölçekli plan tadilatı Selçuklu Belediye Meclisinin 04/06/2002 gün ve 2 sayılı kararı ile uygun görülüp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/07/2002 gün ve 31 sayılı kararı ile onaylanmıştır. O günün şartlarındaki Sağlık politikalarının ve ekonomik şartların günümüz şartlarından farklı olmasından ötürü büyük ölçekli Sağlık Alanlarının yapılacağı düşüncesiyle, Hastane ve Sosyal Tesis Alanı olarak onaylanan bu plan, herhangi bir sosyal donatı alanını kaldırarak yani imar planı tadilatı yapılarak değil, söz konusu alana yeni imar verilerek yapılmıştır. Günümüz şartlarında da ekonomik koşulların ve sağlık politikalarının 2002 yılı şartlarına göre farklılık göstermesi, bu bölgede büyük ölçekli hastane alanına ihtiyaç görülmediği ve alanın yaklaşık 2 km. kuzeybatısında hastanenin bulunmasından ötürü, 28924 ada, 1 nolu parselin, Hastane ve Sosyal Tesis olan imarının, Sağlık İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve 18.12.2009 tarih ve 594 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararına uygun olarak hazırlanan, E:1.15,Hmax:8 kat, Max Taks:0.30 yoğunluklu Konut sahasına dönüştürülerek plan notları eklenmesi ve alanın İstanbul yoluna ulaşımının rahat sağlanabilmesi için, yol düzenlemelerinin yapılarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

23-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/17

           Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K II-III pafta, 6994 nolu parselin üzerinden geçen imar yolunun iptal edilerek, parselin kuzeyinden gelen 12 m' lik imar yolunun direk parselin yaklaşık 80 m güneyinden geçen 20 m' lik imar yoluna bağlanması ile parsel çevresinin yeni oluşacak yol bağlantısına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür. 

24-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/18

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M II-24 M II-III-25 M III paftalara isabet eden (A) lejantlı Küçük Sanatlar Sanayi Sahasındaki yerler için; “Saçak Kotu ve en yüksek çatı mahya kotu değiştirilmemek üzere, kademesiz tek yöne eğimli çatı yapılabilir.” Plan notu eklenmesi uygun görülmüştür.

25-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/19

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16102 ada, 9 nolu parsel Selçuklu belediyesinin yerinde yapılan incelemeler neticesinde söz konusu parsel mesken alanından Ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

26-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/20

            Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L I pafta, 28351 ada, 1 nolu parselin 3 kat, 0.25/080 yoğunluklu mesken sahası olan imarının, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.80, Max Taks:0.25, Hmax:4 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı uygun görülmüştür.

27-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/21

            Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesinin İstanbul çevre yoluna cephe kısmında bulunan çevre yolunun yükünü azaltmak ve daha güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla servis yolu oluşturulmaya çalışılması sebebiyle, Tapunun, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pafta, 17044 ada, 1 nolu parselin doğuya kaydırılarak, parselin doğu ve batı cephelerindeki 6 m olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı incelenmiştir. Ancak plan tadilatında mevcut otopark alanının küçültüldüğü görülmüştür. Bu nedenle azalan otoparkın plan değişikliği öncesindeki m2’sinin korunup yeniden düzenlenen plan tadilatı Komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

28-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/22

            Karatay, Meram ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurlunun 22.06.2009 tarih ve 3098 sayılı kararı ile uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2009 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan ve Konya Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.12.2009 tarihli kararı, Karatay İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 19 sayılı, Meram İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 7 sayılı kararı ve Selçuklu İlçe Belediye Meclisinin 08.01.2009 tarih ve 18 sayılı kararları ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

29-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/23

            Karatay İlçesi sınırlarında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Fevziçakmak Mahallesi, 31201, 31202, 31203, 31207, 31208, 31209, 31210, 31215 ve 31216 adalarda yoğunluğun düşürülerekTAKS’ın yeniden düzenlenmesi ve 31204 adaya oto teşhir alanı fonksiyonunun ilave edilmesi ile ilgili nazım imar planı ve imar plan tadilatı, Komisyonumuzca planlama alanının çevresindeki plan yoğunlukları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin plan bütünlüğü açısından daha uygun olacağı görüldüğünden plan tadilatı değiştirilerek uygun görülmüştür.

30-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/24

            Meram ve Karatay İlçe sınırlarına isabet eden Çayır Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye ait 2310 ada, 42 nolu parselin İl Sağlık Müdürlüğünün 23.12.2009 tarih ve 46347 sayılı talepleri doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

31-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/25

            Meram İlçesi, Meram Belediye Başkanlığının 09.12.2009 tarih ve 456/5532 sayılı yazıları ile talep edilen ve Belediye Meclisimizin 29.03.1996 tarih ve 10-33 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

32-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/26

            Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden Malas veKule Caddelerinin birbirine bağlanması ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

33-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/27

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

34-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/28

            Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde Fatma ALIM ve Hissedarları tarafından 23.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/29

            Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

36-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/30

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parsellere isabet eden alanda 31.07.2000/45-77 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılmasından sonra değerlendirilmesi amacıyla Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/31

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parselin imarı Sanayi Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 0.45, H: 7.00 olup; imar adasının yeniden düzenlenmesi ve Küçük Sanayi, Gıda Depolama, Teşhir ve Satış Alanı, Hmax: 12.00, Taks: 0.45, Kaks: 0.90 olarak imarının ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının, eksikliklerinden dolayı ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

38-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/32

            Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13J-II pafta, 23821 ada, 1 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının eksikliklerinden dolayı ilgili İlçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

39-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/33

            Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel imar planında 2 kat ve 4 kat konut alanında kalmaktadır. Yoğunluk artmadan kat artışı yapılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/34

            Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel imar planında hastane sahasında kalmaktadır. Hastane alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/35

            Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parselde 15/06/2009tarih ve 261 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylı 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ilave imar planı (Akaryakıt LPG satış istasyonu ve ticaret alanı) teklifi uygun görülmüştür.

 42-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/36

            Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2009 tarih ve 443 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan ilave imar planının Tarım İl Müdürlüğünün uygun görüşünün bulunmamasından dolayı iadesi uygun görülmüştür.

43-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/37

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parselin 2 kat olan imarının 3 kat olması ve mevcut binanın imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının eksikliklerinden dolayı ilgili İlçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

44-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/38

            Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 1 ve 2 paftalara, M29 A3 ve M29 A4 imar paftalarına isabet eden alanda, Karatay Belediyesinin 13.11.2009 tarih ve 1818 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili teklifin eksikliklerinin tamamlanması için ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

45-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/39

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesinde 391 ile 452 adalar arasında yer alan ve mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/40

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet NahitÖKESLİ’nin 07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

47-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/41

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel, bir kısmının Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu + Dinlenme Ve Sosyal Tesisler alanı olarak nazım imar planı yapılması ile ilgili ÖzlemIŞIK’ın 10.11.2009 tarihli dilekçesi ile hazırlanan plan teklifinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

48-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/42

            Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parselle ilgili olarak İlhan ŞEN tarafından verilen 07.12.2009 tarihli dilekçe ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 

49-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/43

            Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “İmar planında müstakil blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan parsellerde, bahçede “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” yapılması durumunda; Parsel sınırından asgari (5.00)m çekilerek tesis edilir. Bu durumda, birden fazla yola cepheli parsellerde trafo binasının yeri belediyenin uygun görüşü alınarak tespit edilir. Trafo binalarına ilgili şirketin her zaman rahatça ulaşması ve müdahale edebileceği şekilde fiziki düzenleme yapılır. Bu binalarla ilgili diğer hususlarda Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notunun ilçe belediye imar müdürlüklerinin de görüşün alınması ve incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

50-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/44

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12 ve 13 nolu paftalara isabet eden bölgede Karatay Belediye Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve 1460/1764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı teklifinin eksikliklerinin tamamlanması için ilgili ilçe Belediyesine iadesi uygun görülmüştür.

51-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/45

            Meram İlçesi Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük KovanağzıMahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

52-  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih        :  14.01.2010

       Sayı         :   2010/46

            Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının eksikliklerinin tamamlanması için iadesi uygun görülmüştür.