BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu için dair  seçimyapıldı.

2- Teftiş raporunda belirtilen hususlarda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretinin tesbitine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2010 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5- Meclis kararlarının sesli ve/veya  görüntülü  cihazlarla  kaydedilip  edilmeyeceğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna seçilecek üyenin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-Belediye tanıtıcı amblem ve bayrağının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Toptancı Hal Hakem Kuruluna huzur hakkı ücretinin ödenip ödenmemesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                         

9- Ankara-Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Karatay Belediyesine ait park ve yeşil alanların Belediyemizce devir alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Büyükşehir Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- İspanya’nın Cordaba Şehri ile kardeş şehir ilişkisinin başlatılması için İspanya’ya gidecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindeki katılacak heyet’in belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Mülkiyeti  Belediyemize   ait   gayrimenkullerin   satışı   için  Belediye encümenimize yetki verilmesi konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay    İlçesi,      Fevzi      Çakmak    Mahallesi, M29A07D1C  ve  M29A07D1D paftalar, 2492 ada, 24, 25, 35 ve 36 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay     İlçesi,     Fevzi    Çakmak      Mahallesi, M29A06C1B  pafta,  24095  ada, 12nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 21365 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A06C2A ve M29A06C2B paftalar, 23535 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3A, M29A06B3B, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A07A4A ve M29A07A4D paftalar, 31202, 31203  ve 31197 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A ve M29A07D4B paftalar, 876 noluparsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            19- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            20- Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 16İ-IV paftadaki su kuyusu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            21- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12İ-IV (Kad.33) pafta, 3075 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            22- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17J-I (Kad.179) pafta, 3143 ada, 54 No.lu parsel ile ilgili nazım imar ve uygulama plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            23- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-IV imar paftasında RMU tipi trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            24- Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 pafta, 146 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            25- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            26- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 26 N II-III pafta, 28924 ada, 1 noluparsel ile ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K II-III pafta, 6994 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M II-24 M II-III-25 M III paftalara isabet eden (A) lejantlı Küçük Sanatlar Sanayi Sahasındaki yerler için Plan notu eklenmesi konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16102 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L I pafta, 28351 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pata, 17044 ada, 1 nolu parsel ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan bölgeye ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31201, 31202, 31203, 31204, 31207, 31208, 31209, 31210, 31215 ve 31216 adalar ile ilgili nazım imar planı ve imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye ait 2310 ada, 42 nolu parselin ile ilgili nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden bölge ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.’nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde Fatma ALIM ve Hissedarları tarafından 23.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            40- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            41- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            42- Meram  İlçesi,  Harmancık  Mahallesi,  13J-II  pafta,  23821  ada,  1  No.lu  parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            43- Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            44- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            45- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            46- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            47- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 1 ve 2 paftalara, M29 A3 ve M29 A4 imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            50- (Büyükşehir Belediyesi)  Meram İlçesi, Dere Mahallesi, M 28 B 3 -4  pafta, 12 ve 13 parsel ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            52- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            53- 11/37-(Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            54- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12  ve 13 nolu paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, BüyükKovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalyaçevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.