GÜNDEM  (11 Ocak 2010)    Geri

1- 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Meclis kararlarının sesli ve/veya görüntülü cihazlarla kaydedilip edilmeyeceğine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna seçilecek üyenin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Belediye tanıtıcı amblem ve bayrağının belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kar. D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Teftiş raporunda belirtilen hususlarda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar. D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretinin tesbitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2010 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Toptancı Hal Hakem Kuruluna huzur hakkı ücretinin ödenip ödenmemesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Ankara-Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Karatay Belediyesine ait park ve yeşil alanların Belediyemizce devir alınmasına dair (Fen İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Büyükşehir Belediyesi Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

11- İspanya'nın Cordaba Şehri ile kardeş şehir ilişkisinin başlatılması için İspanya'ya gidecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve beraberindeki katılacak heyet'in belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışı için Belediye encümenimize yetki verilmesi konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D1C ve M29A07D1D paftalar,2492 ada, 24, 25, 35 ve 36 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06C1B pafta, 24095 ada, 12 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 M III pafta, 21365 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A06C2A ve M29A06C2B paftalar, 23535 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06B3A, M29A06B3B, M29A06B3C, M29A06B3D, M29A07A4A ve M29A07A4D paftalar, 31202, 31203 ve 31197 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A ve M29A07D4B paftalar, 876 nolu parsel ile ilgili Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 15M-IV pafta, 21291 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 16İ-IV paftadaki su kuyusu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12İ-IV (Kad.33) pafta, 3075 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 17J-I (Kad.179) pafta, 3143 ada, 54 No.lu parsel ile ilgili nazım imar ve uygulama plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-IV imar paftasında RMU tipi trafo ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M29 pafta, 146 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 17İ-II (Kad.179) pafta, 2033 ada, 76 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, 26 N II-III pafta, 28924 ada, 1 nolu parsel ile ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 K II-III pafta, 6994 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M II-24 M II-III-25 M III paftalara isabet eden (A) lejantlı Küçük Sanatlar Sanayi Sahasındaki yerler için Plan notu eklenmesi konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 21 J III pafta, 16102 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 25 L I pafta, 28351 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 28 M III pata, 17044 ada, 1 nolu parsel ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde yer alan bölgeye ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31201, 31202, 31203, 31204, 31207, 31208, 31209, 31210, 31215 ve 31216 adalar ile ilgili nazım imar planı ve imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye ait 2310 ada, 42 nolu parselin ile ilgili nazım imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, revizyon imar planında blok boyu ile ilgili plan notunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Işık Mahalleleri, 19 L 1, 20 L 4 paftalarına isabet eden bölge ile ilgili nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Botim A.Ş.'nin 30.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı Mahallesinde Fatma ALIM ve Hissedarları tarafından 23.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesinde Mevlüt DURAN tarafından 04.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,