BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1-       Almanya ve Fransa’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2-       İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3-       Toplu Ulaşım araçlarına ücretsiz biniş adetlerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4-         Mülkiyeti  Belediyemize  ait  Gayrimenkullerin  satışına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

5-         4 ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-         9 ncu 5 yıllık imar programına ek program  yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7-   Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 18 M IV imar paftasında, 54 pafta, 42 ada, 38, 42 ve 122nolu parseller  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                

8-  Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Erenler Mahalleleri, 20 M II, 20 M III, 20 N I ve 20 N IV paftalara isabet eden Mercidabık Sokağın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9-  Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II pafta, 15799 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10-    Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N III pafta, 3875 ada, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11-    Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N IV pafta, 25809, 25810 ve 25811 adalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12-    Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I pafta, 3275 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13-    Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C imar paftasında, 395-396 pafta, 2367 ada, 11nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14-    Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15-    Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1A imar paftasında, 365 pafta, 1976 ada, 18 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16-    Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 18 M I pafta, 25985 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17-    Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-II (Kad.194) pafta, 2634 ada, 299 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18-    Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15İ-IV pafta, 26820 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19-    Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 6G-III pafta, 27320 ada, 1 No.lu parsel ile 6G-III pafta, 27323 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-    Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17H-III (Kad.254) pafta, 705 ada, 19 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21-    Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12H-IV pafta, 18817 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22-    Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18İ-II, 18J-I (Kad.203) pafta, 4592 ada, 73 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23-    Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13J-II pafta, 23821 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24-    Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

25-    Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16J-IV pafta, 26624 ada, 1 No.lu parsel ve 26625 ada, 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26-    Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-    Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 17427 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28-    Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 132 (21 L IV) pafta, 2792 ada, 257 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-    Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 M I-IV pafta, 13088 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30-     Selçuklu   İlçesi,   Yazır   Mahallesi,   25 M I    pafta,  20546  ada, 1  nolu  parsel  ile

ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 1 ve 2 paftalara, M29 A3 ve M29 A4 imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram  İlçesiKaşınhanı Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram  İlçesiAlakova Mahallesi, 8 pafta, 216 nolu parsel, ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

 

34-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram  İlçesiKüçük Kovanağzı Mahallesi, 15 J III, 15K IV pafta, 4193, 4197, 4198 nolu adalar ve çevresin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram  İlçesiKüçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K III, IV pafta, 4189, 4207, 4211, 4214 nolu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36-    (Büyükşehir Belediyesi)  Meram  İlçesiKaşınhanı Mahallesi, M 29 pafta, 146 nolu ada, 1 noluparsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere mahallesi, M 28 B 3-4 pafta, 12 ve 13 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38-     (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 noluparsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan dikilitaş mahallesi 26 N II-III pafta 28924 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-     İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı TahirAKYÜREK’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-    Karatay    İlçesi,    Karakulak    Mahallesi,   16 N IVpafta, 5418 ada, 94, 100 ve 101 noluparseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-     Karatay   İlçesi,   Sultan   Mahallesi,  15 M III   pafta, 3856  ada,  26,  29  ve  31  nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-    Karatay      İlçesi     Fevzi     Çakmak      Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-     Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi,  M29A21B4A,M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1B, M29A21C1C, M29A21C2A ve M29A21C2D imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-    Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-    Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48-    Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde TOKİ tarafından yaptırılacak olan sosyal konutlarda merdiven ve asansörler ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-   Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 pafta, 412 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50-   Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51-   Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N II-26 N III pafta, 15712 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 nolu parseller, 15708 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, 15711 ada 7-8 noluparseller, 15710 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52-   (Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53-   (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12  ve 13 nolu paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54-   (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, BüyükKovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalyaçevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.12.2009 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI

 

1-       Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

Sayı           :   2009/67

Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait Tapunun Meram ilçesi, 3 mahalle, 345 ada, 13 parsel nolutaşınmaz üzerinde bulunan (eski kız ortaokulu bitişiği) ve halen Polis Karalolu olarak kullanılan taşınmazın bölgenin Sosyal, Kültürel ihtiyaçlarına hizmet edebilecek şekilde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelere tabi tutulması, yeniden düzenlenmesi veya yıkılması  için tahsisen Belediyemizce devralınması, karşılığında mülkiyeti Belediyemize ait olan Selçuklu ilçesi, 9 mahalle 456 ada, 185 parsel nolu taşınmaz içerisinde "Kültür Park" projesi kapsamında yaklaşık 1221 m2 'lik alanda inşaa edilen binanın Polis Merkezi olarak kullanılmak üzere düzenlenen kısmının tahsis edilmesi, tahsise ilişkin usul ve esasların yer alacağı protokol ve sözleşmeleri ilgili Kurum veya Kuruluşlarla imzalamak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK 'e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

2-       Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

Sayı           :   2009/68

 Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde km. sınırı olmaksızın belediye tarafından sağlanan toplu ulaşım hizmetlerinden gidiş 1 bilet dönüş 1 bilet ücret alınmasına”

13.11.2009 tarih ve 515 nolu meclis kararının elkart uygulamalarıyla ilgili F/1 kontörlü elkartuygulamaları bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine” denilmiştir.

     a- Özürlülük oranı %40 ile %59,99 arası olan kişiler Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında  aylık     70 kez ücretsiz seyahat ederler.

     b-Özürlülük oranı %60 ile %74,99 arası olan kişiler Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında aylık 70 kez ücretsiz seyahat ederler ancak kişilerin talep etmeleri durumunda kurs veya eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belgelenmesi şartıyla ilave 10 biniş hakkı daha verilir.

     c- Özürlülük oranı %40 ile %74,99 arası olan öğrenciler Belediyeye ait toplu ulaşım araçlarından aylık    70 kez ücretsiz seyahat ederler ancak öğrencilerin talep etmeleri durumunda  kurs veya eğitimle ilgili ihtiyaçlarının belgelenmesi şartıyla ilave 10 biniş hakkı daha verilir.

3-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı           :   2009/467

            İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, kat karşılığı verilmesi için Encümenimize yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

4-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı           :   2009/468

03.08.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak ve 01.01.2008 tarihli 5 Yıllık İmar Programına dahil edilmek üzere İmar planında;sosyal kültürel tesis alanına isabet eden 22 Mahalle 16717 ada 26 ve 27 noluparseller, park alanına isabet eden Doğu Hadimi Mahallesi 17215 ada 2 ve 3 nolu parseller, imar yollarına isabet eden 8 Mahalle 281 ada 24 ve 25 nolu parseller, 24 mahalle 945 ada 76 parsel  ve 7 Mahalle 287 ada 10 parselin kamulaştırılabilmesi için 4 üncü  5 yıllık imar programına ek programa alınması uygun görülmüştür.

5-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı           :   2009/469

Aşağıda isimleri belirtilen mahallelerde imar planında sınırları belirtilen kısımlarda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması yapılabilmesi için 9 uncu 5 yıllık imar proğramına ekproğram olarak alınması uygun görülmüştür.

6-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  16.12.2009

      Sayı           :   2009/470

Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 18 M IV imar paftasında, 54 pafta, 42 ada, 38, 42 ve 122 noluparseller Piri Mehmet Paşa Külliyesi ve Civarı Koruma İmar Planında kalmakta olup; parsellere imar planında herhangi bir yapılaşma getirilmemiştir. Koruma İmar Planının plan müellifi Utta Planlama, Projelendirme ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ nin uygun görüşü ve Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.10.2009 tarih, 3350 sayılı kararı doğrultusunda talep edilen yapılaşma şartları ile ilgili imar plan tadilatı uygun görülmüştür.

7-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/471

            Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Erenler Mahalleleri, 20 M II, 20 M III, 20 N I ve 20 N IV paftalar, 3198, 3199, 3200, 3694, 3711, 3712, 3713, 3718, 3720, 3724, 3725, 3730, 19539, 19540, 19541, 19543, 20705, 24188, 24441, 25661 ve 26005 adaların arasında kalan Mercidabık Sokağın 12 metre genişliğinde imar yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

8-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/472

            Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II pafta, 15799 ada, 8 ve 9 nolu parsellere isabet eden 4 Katlı blok inşaat nizamının yeniden düzenlenerek, E: 1.60, Taks: 0.30, Maksimum 4 Kat yapılaşma şartları getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

9-       İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/473

            Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N III pafta, 3875 ada, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerin E: 0.60, Taks: 0.30, Hmax: 6.00 olan imarındaki tek cephe işaretinin kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

 

10-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/474

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.12.2009 gün ve 2009/474 sayılı raporunda; Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N IV pafta, 25809, 25810 ve 25811 adalara isabet eden alanda konut alanının kapalı pazar alanına ilave edilerek, Kapalı Pazar Alanını, imar yolları, otopark ve Mesken Sahasının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

11-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/475

            Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I pafta, 3275 ada, 12 nolu parselin İmam Hatip Lisesi olan imarının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi, E: 0.70, Taks: 0.30, Hmax: Serbest yapılaşma şartı getirilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

12-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/476

            Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C imar paftasında, 395-396 pafta, 2367 ada, 11 noluparselin Küçük Sanayi Sahası olan imarına “Katı-sıvı gübre üretimi yapılabilir.” plan notu ilavesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

13-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/477

            Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622nolu parsellere isabet eden alanda 31.07.2000/45-77 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

14-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/478

            Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1A imar paftasında, 365 pafta, 1976 ada, 18 noluparselin imarı Akaryakıt İstasyonu ve Soğuk Hava Deposu olan imarının, Akaryakıt – Lpg İstasyonu ve Soğuk Hava Deposu olarak değiştirilmesi, parselin önceki imar durumunda verilen imar haklarının emsale çevrilmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

15-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/479

            Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 18 M I pafta, 25985 ada, 1 nolu parselin Zirai Mücadele olan imarının yeniden düzenlenmesi, Resmi Kurum (Tarım İl Müdürlüğü) olarak yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı, uygun görülmüştür.

16-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

Sayı           :   2009/480

            Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-II (Kad.194) pafta, 2436 ada, 299 No.lu parsel imar planında ticaret alanında kalmaktadır. Ticaret alanına LPG ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

 

17-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/481

            Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15İ-IV pafta, 26820 ada, 1 No.lu parsel imar planında sağlık tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parselde Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 44/1-d maddesinin aranmaması (asansör yapımı) ile ilgili plan tadilatının plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmasından dolayı reddi, uygun görülmüştür.

18-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/482

            Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 6G-III pafta, 27320 ada, 1 No.lu parsel ile  6G-III pafta, 27323 ada, 1 No.lu parsele TOKİ tarafından toplu konut yapılmaktadır. Toplu konut alanında ihtiyaç olan Trafo ve Telekom binası yapılması ile ilgili plan tadilatları, uygun görülmüştür.

19-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/483

            Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17H-III (Kad.254) pafta, 705 ada, 19 No.lu parsel imar planında sağlık tesisi alanında kalmaktadır. Söz konusu parselde Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin 44/1-d maddesinin aranmaması (asansör yapımı) ile ilgili plan tadilatının plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olmasından dolayı reddi, uygun görülmüştür.

20-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/484

            Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12H-IV pafta, 18817 ada, 1 No.lu parselin mülkiyeti Meram Belediyesi’ne aittir. Ticaret alanında kalmaktadır. Mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait ticaret alanında yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

21-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/485

            Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18İ-II, 18J-I (Kad.203) pafta, 4592 ada, 73 No.lu parsel imar planında eğitim alanında kalmaktadır. Yan bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

22-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/486

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.12.2009 gün ve 2009/486 sayılı raporunda; Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13J-II pafta, 23821 ada, 1 No.lu parsel imar planında konut alanında kalmaktadır. Konut alanının ticarete dönüştürülmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

23-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/487

            Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel imar planında 2 kat ve 4 kat konut alanında kalmaktadır. Yoğunluk artmadan kat artışı yapılması ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

 

24-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/488

            Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16J-IV pafta, 26624 ada, 1 No.lu parsel ve 26625 ada, 2 No.lu parsellerin ortasından geçen imar yolunun kaldırılması ve kaldırılan yol kadar alanın park olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

25-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/489

            Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel imar planında hastane sahasında kalmaktadır. Hastane alanının ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

26-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/490

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 17427 ada, 2 nolu parselin ebatlı bloktan yoğunluk artışı yapılmadan emsale çevrilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/07/2008 gün ve 404 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine, 17427 ada 1 nolu parselde ikamet eden Gümüşhan sitesi sakinleri tarafından söz konusu plan değişikliğinin yapı yaklaşma mesafeleri ile ilgili kısmına itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz hakkında yerinde yapılan incelemeler neticesinde, 17427 ada 2 nolu parselin doğu ve batı cephelerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

27-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/491

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 132 (21 L IV) pafta, 2792 ada, 257 nolu parselin 3 kat blok mesken sahası olan imarının, Rehabilitasyon Merkezi olarak yeniden düzenlenmesi ve parsele “Bodrum Katta Açılacak Alan Sınırı” ile ilgili Plan Notu eklenmesine ait plan tadilatı, uygun görülmüştür.

28-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/492

            Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 M I-IV pafta, 13088 ada, 3 nolu parselin 4m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 3m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı talebi, yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu adanın tamamının mevcut yapılardan oluşması ve yapı yaklaşma mesafelerinin 3m. olarak teşekkül etmesi sebebiyle, 13088 adanın yapı yaklaşma mesafesinin 3m. olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

29-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/493

            Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20546 ada, 1 nolu parselin Mesken (Zemin Ticaret) sahası olan imarına “FIRIN” ibaresi eklenmesi ile ilgili plan tadilatının plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olması nedeniyle reddi, uygun görülmüştür.

 

30-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/494

            Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 1 ve 2 paftalara, M29 A3 ve M29 A4 imar paftalarına isabet eden alanda, Karatay Belediyesinin 13.11.2009 tarih ve 1818 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

31-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/495

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesinde 391 ile 452 adalar arasında yer alan ve mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller ile ilgili olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

32-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/496

            Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8 pafta, 216 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 07.12.2009 tarih ve 450 sayılı plan teklifi, uygun görülmüştür.

33-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/497

            Meram İlçesiKüçük Kovanağzı Mahallesi, 15 J III, 15K IV pafta, 4193, 4197, 4198 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 07.12.2009 tarih ve 453 sayılı plan teklifinin, bölgede yapılacak nazım imar planı içinde değerlendirilmesi için Belediyesine iadesi,  uygun görülmüştür. 

34-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/498

            Meram İlçesiKüçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K III, IV pafta, 4189, 4207, 4211, 4214 nolu adalar ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 07.12.2009 tarih ve 452 sayılı plan teklifinin, bölgede yapılacak nazım imar planı içinde değerlendirilmesi için Belediyesine iadesi, uygun görülmüştür.

35-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/499

            Meram İlçesiKaşınhanı Mahallesi, M 29 pafta, 146 ada, 1 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediyesinin 07.12.2009 tarih ve 451 sayılı plan teklifi, uygun görülmüştür.

36-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

Sayı           :   2009/500

            Meram İlçesiDere Mahallesi, M 28 B 3 -4 pafta, 12 ve 13 parsel ilgili olarak Ahmet Nahit ÖKESLİ’nin07.12.2009 tarihli dilekçesi ile talep edilen nazım imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

 

 

37-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/501

            Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel, bir kısmının Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu + Dinlenme Ve Sosyal Tesisler alanı olarak nazım imar planı yapılması ile ilgili ÖzlemIŞIK’ın 10.11.2009 tarihli dilekçesi ile hazırlanan plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

38-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/502

            Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan dikilitaş mahallesi 26 N II-III pafta 28924 ada, 1 nolu parselin hastane ve sosyal tesis olan imarının konut alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, Sağlık İl Müdürlüğünün 11.12.2009 tarih ve 561-44795 sayılı uygun görüşlerine istinaden, uygun görülmüştür.

39-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/503

            Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parselle ilgili olarak İlhan ŞEN tarafından verilen 07.12.2009 tarihli dilekçe ile talep edilen nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

40-   Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/69

Konya ilinde yürütülecek mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurs ve etkinliklerin düzenlemesine dair Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK’e yetki verilmesi uygun görülmüştür.

41-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/504

            Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5418 ada, 94, 100 ve 101 nolu parsellerin SosyoKültürel Tesis, Sağlık Tesisi ve Fırın Alanı olan imarına Ticaret ibaresinin ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının, uygun görülmüştür.

42-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/505

            Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi,15 M III pafta, 3856 ada, 26, 29 ve 31 nolu parsellere isabet imar adasındaki ifraz hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğundan Komisyonumuzca reddi, uygun görülmüştür.

43-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/506

            Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 noluparselin imarı Sanayi Sahası, Taks: 0.25, Kaks: 0.45, H: 7.00 olup; imar adasının yeniden düzenlenmesi ve Küçük Sanayi, Gıda Depolama, Teşhir ve Satış Alanı, Hmax: 12.00, Taks: 0.45, Kaks: 0.90 olarak imarının ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

44-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/507

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1B, M29A21C1C, M29A21C2A ve M29A21C2D imar paftalarında, 11 paftaya isabet imar planının ihtiyaca cevap vermemesi nedeni ile hazırlanan Revizyon İmar Planının jeolojik etüt, açıklama raporu ve diğer eksikliklerinin tamamlanması için Belediyesine iadesi,  uygun görülmüştür.

45-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/508

            Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parselde 15/06/2009 tarih ve 261 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylı 1/5000 nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ilave imar planı (Akaryakıt LPG satış istasyonu ve ticaret alanı ) teklifi, alana ait jeolojik ve jeoteknik etüdünün yapılmasından sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

46-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/509

            Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/09/2009 tarih ve 443 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına göre hazırlanan ilave imar planının Tarım İl Müdürlüğünün görüşünün alınmasından sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

47-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/510

            Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde TOKİ tarafından yaptırılacak olan sosyal konutlarda kurumun 17.12.2009 tarih ve 1971-76180 sayılı yazısına istinaden; Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’ne göre merdiven ve asansörlerde uygunluk aranmaması ile ilgili plan notu ilave edilmesi, uygun görülmüştür.

48-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/511

            Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 pafta, 412 ada, 1 No.lu parsel imar planında belediye teknik hizmet alanında kalmaktadır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait arsanın et ve et ürünleri entegre tesis alanına dönüştürülmesi ile ilgili plan tadilatının çevresi ile birlikte hazırlanacak planda değerlendirilmesi amacıyla iadesi, uygun görülmüştür.

49-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/512

            Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parselin 2 kat olan imarının 3 kat olması ve mevcut binanın imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

 

 

50-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/513

            Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N II-26 N III pafta, 15712 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15nolu parseller, 15708 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, 15711 ada 7-8 nolu parseller, 15710 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsellerin çevresiyle birlikte yeniden düzenlenerek, 15708 ada 5-6-7-8nolu parsellerin 2 kat 0.30/0.60 yoğunluklu mesken sahasından çocuk bahçesi alanına dönüştürülmesi, 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parsellerin ise yine 2 kat 0.30/0.60 yoğunluklu mesken sahasından park ve yol alanına dönüştürülmesi, 15711 ada 7-8 nolu parseller ve 15710 ada 1-2 nolu parsellerin 2 kat 0.30/0.60 yoğunluklu mesken sahasından Sosyal Tesis ve yol alanına dönüştürülmesi, 15712 adanın 13-14-15 noluparsellerin kısmen Belediye Hizmet Alanı kısmen Konut alanı ve yol olarak düzenlenmesi, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nolu parseller ile 15710 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsellerin, plan onama sınırı içerisindeki düzenlemede toplam yoğunluk artışı yapılmadan E:1.25, Hmax:6 kat, Max Taks:0.25 olması ve bu düzenlemenin 15712 ada 1 nolu parseli etkilediğinden dolayı re’sen 3 kat 0,30/0,90 olan imarının yoğunluk artışı yapılmadan E:0.90, Max Taks:0.30 Max 6 kat olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı, uygun görülmüştür.

51-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/514

            Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “İmar planında müstakil blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan parsellerde, bahçede “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” yapılması durumunda; Parsel sınırından asgari (5.00)m çekilerek tesis edilir. Bu durumda, birden fazla yola cepheli parsellerde trafo binasının yeri belediyenin uygun görüşü alınarak tespit edilir. Trafo binalarına ilgili şirketin her zaman rahatça ulaşması ve müdahale edebileceği şekilde fiziki düzenleme yapılır. Bu binalarla ilgili diğer hususlarda Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” plan notunun İlçe Belediye İmar Müdürlüklerinin de görüşün alınması ve incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

52-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/515

            Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12 ve 13 nolu paftalara isabet eden bölgede Karatay Belediye Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve 1460/1764 sayılı yazıları ile talep edilen 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı teklifinin, alanın jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılmasından sonra değerlendirilmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

53-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/516

            Meram İlçesi Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük KovanağzıMahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

 

54-   İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih         :  17.12.2009

      Sayı           :   2009/517

            Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.