GÜNDEM  (14 Aralık 2009)

1- İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK'e yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Almanya ve Fransa'ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

3- Toplu Ulaşım araçlarına ücretsiz biniş adetlerinde değişiklik yapılmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 4. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Fakıdede Mahallesi, 18 M IV imar paftasında, 54 pafta, 42 ada, 38, 42 ve 122 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan ve Erenler Mahalleleri, 20 M II, 20 M III, 20 N I ve 20 N IV paftalara isabet eden Mercidabık Sokağın genişletilmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II pafta, 15799 ada, 8 ve 9 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N III pafta, 3875 ada, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N IV pafta, 25809, 25810 ve 25811 adalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 18 N I pafta, 3275 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12A4C imar paftasında, 395-396 pafta, 2367 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13C4A ve M29A13D3B imar paftalarında, 8 pafta, 621 ve 622 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, M29A12D1A imar paftasında, 365 pafta, 1976 ada, 18 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 18 M I pafta, 25985 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 17J-II (Kad.194) pafta, 2634 ada, 299 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15İ-IV pafta, 26820 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi 6G-III pafta, 27320 ada, 1 No.lu parsel ile 6G-III pafta, 27323 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17H-III (Kad.254) pafta, 705 ada, 19 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 12H-IV pafta, 18817 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18İ-II, 18J-I (Kad.203) pafta, 4592 ada, 73 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 13J-II pafta, 23821 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Uzunharmanlar Mahallesi 16L-III pafta, 3845 ada, 69 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 16J-IV pafta, 26624 ada, 1 No.lu parsel ve 26625 ada, 2 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 17H-II (Kad.445) pafta, 2593 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 17427 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 132 (21 L IV) pafta, 2792 ada, 257 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 21 M I-IV pafta, 13088 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I pafta, 20546 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 1 ve 2 paftalara, M29 A3 ve M29 A4 imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planın tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8 pafta, 216 nolu parsel, ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 J III, 15K IV pafta, 4193, 4197, 4198 nolu adalar ve çevresin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15 K III, IV pafta, 4189, 4207, 4211, 4214 nolu adalar ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, M 29 pafta, 146 nolu ada, 1 nolu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere mahallesi, M 28 B 3-4 pafta, 12 ve 13 parsel ile ilgili nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 R 2 imar paftası, 783 nolu parsel, ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan dikilitaş mahallesi 26 N II-III pafta 28924 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır mahallesi 18 19 LM pafta 380 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK'e yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi