BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

1- Slovenya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Avusturya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- T.C. Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Meclisi için 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Meram Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Selçuklu Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Çaybahçeleri, Otoparklar, Büfe ve Elkart Dolum Gişelerinin KONBELTAŞ Konya Müteahhitlik İnşaat Nak.Danışmanlık Basın Yayın ve Organizasyon Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Büfe ve Çaybahçelerinin Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Mülkiyeti Belediyemize ait Mevlana Kültür Merkezinde bulunan Büfe, Çaybahçesi ve Otoparklar ile Kitap satış büfelerinin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- 9  ncu    5    yıllık    imar   proğramına   ek   program yapılmasına  (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Dere  yatakları  ile  ilgili  inceleme   ve   sonuçların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi, 19 M IV pafta, 5012 ada,  1, 12, 13, 14, 15 ve 17 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 19734 ada,  14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D3A, M29A07D1D, M29A07D1C, M29A07D2D, M29A07D1B, M29A07D2A, M29A07D2B, M29A07A3D, M29A07A3C, M29A07B4D, M29A07A3B ve M29A07B4A paftalar, 851, 862, 874, 875, 876 ve 877 nolu parseller, 2492 ada, 24, 25, 26, 34, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 26312 ada, 4, 5,6, 8 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A12D1D, M29A12D4A, M29A12D4D ve M29A11C3C imar paftalarında, 376 ve 377 paftalar, 2311 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5418 ada, 94, 100 ve 101 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Sultan Mahallesi,15 M III pafta, 3856 ada, 26, 29 ve 31 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17K-IV (Kad.192) pafta, 21076 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-IV, 17J-III (Kad.187) pafta, 2014 ada, 11 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde TOKİ tarafından yaptırılacak olan sosyal konutlarda merdiven ve asansörler ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L II-24 M I pafta, 14328 ada, 4 nolu parsel ile 14327 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 29 L II-30 L III-29 M I-30 M IV pafta, 1133 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta 19446 ada 1 nolu parsel  ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta 15914 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta 17957 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N II-26 N III pafta, 15712 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 nolu parseller, 15708 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, 15711 ada 7-8 nolu parseller, 15710 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 376, 377, paftalar, 2311 ada, 4 nolu parsel ve Fevzi çakmak mahallesi M29A07C, M29A07D paftalar, 851, 862, 874, 875, 876, ve 877 nolu parseller 2492 ada, 24, 25, 26, 34, 35, 36, ve 37 nolu parseller, 26312 ada, 4, 5, 6, 8, ve 10 nolu parsellere isabet eden alanlarda hazırlanan 20.10.2009 tarih ve 1677-2975 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22-L-I pafta, 19446 ada, 1 nolu parselde yapılan plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Özel  Kalem Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Bosna Hersek Cumhur Başkanı Haris Slajdziç(Silayciç)’in isminin bir cadde veya parka verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Karatay    İlçesi,   Karaaslan   Mahallesi,  M29A21B4A,  M29A21B4C,  M29A21B4D, M29A21C1B, M29A21C1C, M29A21C2A ve M29A21C2D imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Karatay İlçesi, 37 Mahallesi, 19 M IV imar paftasında, 95 pafta, 851 ada, 9, 10, 11, 21, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 132, 158, 163, 164, 165, 166, 175, 177, 179 ve 180 nolu parsellere isabet eden imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 pafta, 412 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12  ve 13 nolu paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113, 745 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Kaşınhanı Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Karadiğin Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi)   Meram  İlçesi,   Karaman   caddesi  ile  Burhandede  caddesi kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Afet Yönetim Koordinasyonu Taslak Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.