GÜNDEM  (09 Kasım 2009)

1- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- T.C. Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Meclisi için 2 asil 1 yedek üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Büyükşehir Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Karatay Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

5- Meram Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

6- Selçuklu Belediyesinin 2010 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

7- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

8- Büyükşehir Belediyesinin 2010 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair (Mali Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

9- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Çaybahçeleri, Otoparklar, Büfe ve Elkart Dolum Gişelerinin KONBELTAŞ Konya Müteahhitlik İnşaat Nak.Danışmanlık Basın Yayın ve Organizasyon Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

10- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Büfe ve Çaybahçelerinin Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait Mevlana Kültür Merkezinde bulunan Büfe, Çaybahçesi ve Otoparklar ile Kitap satış büfelerinin Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Slovenya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Basın ve Yayın ve Halkla İliş.D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,

13- Avusturya’ya yurtdışı görevlendirilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 

14- 9 ncu 5 yıllık imar proğramına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Dere yatakları ile ilgili inceleme ve sonuçların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Keçeciler Mahallesi,19 M IV pafta, 5012 ada, 1, 12, 13, 14, 15 ve 17 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 19734 ada, 14 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A07D4A, M29A07D4B, M29A07D3A, M29A07D1D, M29A07D1C, M29A07D2D, M29A07D1B, M29A07D2A, M29A07D2B, M29A07A3D, M29A07A3C, M29A07B4D, M29A07A3B ve M29A07B4A paftalar, 851, 862, 874, 875, 876 ve 877 nolu parseller, 2492 ada, 24, 25, 26, 34, 35, 36 ve 37 nolu parseller, 26312 ada, 4, 5,6, 8 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, M29A12D1D, M29A12D4A, M29A12D4D ve M29A11C3C imar paftalarında, 376 ve 377 paftalar, 2311 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 N IV pafta, 5418 ada, 94, 100 ve 101 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karatay İlçesi, Sultan Mahallesi,15 M III pafta, 3856 ada, 26, 29 ve 31 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C imar paftasında, 420 pafta, 19729 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 9L-III, 8L-II (Kad.9) pafta, 443 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17K-IV (Kad.192) pafta, 21076 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Çayırbağı tapulaması, 10F-IV (Kad. M28) pafta, 344 ada, 55 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

26- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-IV, 17J-III (Kad.187) pafta, 2014 ada, 11 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi’nde TOKİ tarafından yaptırılacak olan sosyal konutlarda merdiven ve asansörler ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L II-24 M I pafta, 14328 ada, 4 nolu parsel ile 14327 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 29 L II-30 L III-29 M I-30 M IV pafta, 1133 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 45(19 K IV) pafta, 8203 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L I pafta 19446 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 M I pafta 15914 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi 31 N IV pafta 17957 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N II-26 N III pafta, 15712 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 nolu parseller, 15708 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 nolu parseller, 15711 ada 7-8 nolu parseller, 15710 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 376, 377, paftalar, 2311 ada, 4 nolu parsel ve Fevzi çakmak mahallesi M29A07C, M29A07D paftalar, 851, 862, 874, 875, 876, ve 877 nolu parseller 2492 ada, 24, 25, 26, 34, 35, 36, ve 37 nolu parseller, 26312 ada, 4, 5, 6, 8, ve 10 nolu parsellere isabet eden alanlarda hazırlanan 20.10.2009 tarih ve 1677-2975 sayılı yazıları ile teklif edilen 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22-L-I pafta, 19446 ada, 1 nolu parselde yapılan plan tadilatına itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Belediyemiz sınırları içerisinde geçerli olmak üzere; “Trafo Binası veya Güvenlik Görevlisi Odası” ile ilgili plan notunun imar planlarına eklenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,