BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

1- Sözleşmeli avukat çalıştırılması ve ücret tespitine dair teklifin aynen kabulüne,

2-Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı için yurtdışı görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı olarak “Taşınmazlar Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- “Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi” kurulması, Sivil Savunma Uzmanlığının İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlanması ve  “Afet Yönetim Koordinasyonu Taslak Yönetmeliğinin” görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  Katı atıklar için  2009-2010 yıllarında alınacak ücretin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Mülkiyeti   Belediyemize   ait   gayrimenkullerin   satışına   dair   Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3D imar paftasında, 30992 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay  İlçesi,  Selim Sultan ve Karakulak Mahalleleri,M29A16B1C,  M29A16B1D,M29A16B4A ve M29A16B4B imar paftalarında, 1992, 3883, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 20803, 20804, 20805, 20806, 20807, 20808, 20809, 20810 ve 25009 adalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV imar paftasında, 5371 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3D imar paftasında, 5275 ada, 69 ve 70  nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1B, M29A21C1C, M29A21C2A ve M29A21C2D imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29D02A1B, M29D02A2A, M29A22D3D ve M29A22D4C imar paftalarında, 1115 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13A4D imar paftasında, 9 pafta, 233 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

14- Karatay İlçesi, 37 Mahallesi, 19 M IV imar paftasında, 95 pafta, 851 ada, 9, 10, 11, 21, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 132, 158, 163, 164, 165, 166, 175, 177, 179 ve 180 nolu parsellere isabet eden imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 O I, 17 O IV, 17 N II ve 17 NIII imar paftalarında, 2310 ada, 17 ve 42nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 8N-IV pafta, 23205 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 pafta, 412 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV pafta, 26492 ada, 84 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17İ-II pafta, 1594 (4553) ada, 34 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 9H-I pafta, 19575 ada, 1 No.lu parsel ile 19576 ada, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 İ I- II, 24 İ I- II- III- IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 J I, ve 22 J II paftalarda yer alan 3 adet Koski Tesisi-Su Kuyusu alanı ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi, 26 J IV pafta, 14551 ada, 3 noluile ilgili plan tadilatının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, 18 K I-19 K IV pafta, 28779 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dumlupınar Mahallesi, 25 L III, 25 M IV pafta, 29075 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II-III, 25 K II-III-IV paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 K II pafta, 28348 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle, 36(18 L I) pafta, 464 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J III pafta, 15337 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12  ve 13 nolu paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesinde 1600 m2’ye 1 ev şartının kaldırılması ve imar yoğunluğunun artırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada, 2, 3, 6, 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113, 745 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Kaşınhanı Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Karadiğin Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Hocacihan Mahallesinde mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait 22 L I pafta, 19446 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- İller Bankasından İstinaf Mahkemesi inşaatı yapımı için kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Taşra Karaaslan Mahallesi, 18 pafta, 1433 nolu parsel ile ilgliplan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Belediye meclisimizin 14.08.2009 tarih ve 373 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41-Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 15(30 M II) pafta, 1150 nolu parsel ile ilgli plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42-Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Özel İdaresine ait olan, Işık Mahallesi, 22 L III pafta, 2445 ada, 214nolu parsel ile ilgli plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43-Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Tüzel Kişiliğine ait olan, Dikilitaş Mahallesi, 26 M III pafta, 21074 ada, 1 nolu parsel ile ilgli plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44-Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Konya İl Tüzel Kişiliğine ait olan, Dumlupınar Mahallesi, 22 M I pafta, 13590 ada, 4 nolu parsel ile ilgli plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

45- Su Kültürü Müzesi Rekreasyon ve Eğlence Parkı projesinin sonuçlandırılması için KOSKİ Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-III (Kad.205) pafta, 4607 ada, 41 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Selçuklu  İlçesi, Yazır  Mahallesi  28 L III - 28 M IV paftalara isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaman caddesi ile Burhandede caddesi kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir  Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.