GÜNDEM  (12 Ekim 2009)

1- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı olarak "Taşınmazlar Şube Müdürlüğü" biriminin kurulmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- "Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi" kurulması, Sivil Savunma Uzmanlığının İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlanması ve "Afet Yönetim Koordinasyonu Taslak Yönetmeliğinin" görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Katı atıklar için 2009-2010 yıllarında alınacak ücretin belirlenmesi dair ( Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

4- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3D imar paftasında, 30992 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Selim Sultan ve Karakulak Mahalleleri,M29A16B1C, M29A16B1D, M29A16B4A ve M29A16B4B imar paftalarında, 1992, 3883, 5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 20803, 20804, 20805, 20806, 20807, 20808, 20809, 20810 ve 25009 adalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 17 N IV imar paftasında, 5371 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A3D imar paftasında, 5275 ada, 69 ve 70 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B4A, M29A21B4C, M29A21B4D, M29A21C1B, M29A21C1C, M29A21C2A ve M29A21C2D imar paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29D02A1B, M29D02A2A, M29A22D3D ve M29A22D4C imar paftalarında, 1115 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13A4D imar paftasında, 9 pafta, 233 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, 37 Mahallesi, 19 M IV imar paftasında, 95 pafta, 851 ada, 9, 10, 11, 21, 105, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 132, 158, 163, 164, 165, 166, 175, 177, 179 ve 180 nolu parsellere isabet eden imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 O I, 17 O IV, 17 N II ve 17 NIII imar paftalarında, 2310 ada, 17 ve 42 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 8N-IV pafta, 23205 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Kaşınhanı Yeni Mahallesi, M29 pafta, 412 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 18K-IV pafta, 26492 ada, 84 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 17İ-II pafta, 1594 (4553) ada, 34 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 9H-I pafta, 19575 ada, 1 No.lu parsel ile 19576 ada, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 İ I- II, 24 İ I- II- III- IV paftalara isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 J I, ve 22 J II paftalarda yer alan 3 adet Koski Tesisi-Su Kuyusu alanı ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Sille Mahallesi, 26 J IV pafta, 14551 ada, 3 nolu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahallesi, 18 K I-19 K IV pafta, 28779 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Dumlupınar Mahallesi, 25 L III, 25 M IV pafta, 29075 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 J II-III, 25 K II-III-IV paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 25 K II pafta, 28348 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle, 36(18 L I) pafta, 464 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J III pafta, 15337 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 11, 12 ve 13 nolu paftalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesinde 1600 m2'ye 1 ev şartının kaldırılması ve imar yoğunluğunun artırılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada, 2, 3, 6, 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113, 745 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesinde revizyon ve ilave imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge, Ladikli, Yenice, Hacı İsa Efendi, Büyük Kovanağzı ve Küçük Kovanağzı Mahallelerini kapsayan Azerbeycan Caddesi, Selbasan Çayı, Antalya çevreyolu, Taşköprü Caddesi ve Demiryolu ile sınırlı bölgede revizyon imar planı yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesinde mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait 22 L I pafta, 19446 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,