BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Teminat mektubu için Finansbank’tan kredi kullanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2-  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dai. Bşk.lığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağının Meclisin onayına sunulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına  (Karatay Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- 4 ncü 5  yıllık  imar   programına  ek  programına  yapılmasına  (Meram Belediyesi)  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 25791 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N IV pafta, 25809, 25810 ve 25811 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M III ve 20 N IV paftalar, 21081 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 M II ve 18 M III paftalarında, 351 pafta, 1974 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I ve 18 M II paftalar, 30971 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N I ve 21 N IV paftalar, 1528, 5094, 5095 ve 5096 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21626 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1D pafta, 21624 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 NI ve 17 N II paftalar, 26037 ada, 3  nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 22583 ada,  1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Küçüksinan ve Büyüksinan Mahalleleri, 20 M IV pafta, 15875 ve 18576 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6G-II pafta, 27351 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15J-III, 15J-IV, 14J-I, 14J-II imar paftalarında (kadastro 8 pafta), 242 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27100 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 17480 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27101 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Saadet Mahallesi, 17K-III pafta, 19100 ada, 1, 2, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile 173 pafta, 2122 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               22- Meram İlçesi, Dere tapulaması, 16F-I imar paftası içinde tescil harici alanda KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su deposu ve koruma alanı oluşturulmasıyla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               23- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17K-II, 17K-III – 17L-I, 17L-IV pafta, 15343 ada, 3 No.lu parsel ve 2088 ada, 23 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               24- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-III (Kad.205) pafta, 4607 ada, 41 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               25- Meram İlçesi, Şükran (22) Mahallesi, 17 L II pafta, 16717 ada, 26, 27 ve 28 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               26- Meram ve Karatay ilçeleri, Ali Ulvi Kurucu ve Karaaslan Mahalleleri, M29A4, M29D1 Pafta, 1115 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               27- Selçuklu İlçesi,  Hocacihan Mahallesi, 20 İ II pafta, 20051 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               28- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 L III - 28 M IV paftalara isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               29- Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, 25 K III pafta, 16065 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I- 27 L II pafta 29392 ada 1 nolu parsele,  Mimar Sinan Mahallesi 19 K I pafta 28981 ada 3 nolu parsele, Hocacihan Mahallesi 22 K I- 22 L IV pafta 17821 ada 1 nolu parsele, Dokuz Mahalle 446 ada 1 nolu parsele, Özlem Mahallesi 20 K IV pafta 12160 ada 11 nolu parsele, Yazır Mahallesi 26 M IV pafta 28406 ada 1nolu parsele, Özlem Mahallesi 20 K Iv pafta 28972 ada 3 nolu parsele trafo yapılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 

                               31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ III paftada Lale Caddesinin batısında, Saray Caddesinin kuzeyinde kalan ve imarda Spor Alanı olarak ayrılan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               32- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 25 L IV pafta 15590 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M IV pafta, 29240 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               34- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-IV pafta, 17048 ada, 3nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               35- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 25 K II pafta, 28349 ada, 6 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               36- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Yazır Mahallesi, 27 M II pafta, 21198 ada, 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               37- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, Yazır Mahallesi, 26 L III pafta, 29145 ada 2 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               38- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta 13446 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               39- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar (Cumhuriyet) Mahallesi, 24 M IV pafta, 13401 ada 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               40- Selçuklu İlçesi,  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 25 N IV pafta 20212 ada 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               41- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, A.Pınarbaşı Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               42- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, Işık (Aydınlıkevler) Mahallesi, 21LII pafta, 13182 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M I pafta, 29241 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               44- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Hocacihan Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               45- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan ve Özlem Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 28979 ada ve çevresiyle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi, 10 F 4 pafta, M28B23B4A pafta, 344 ada, 55 noluparselle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

               47-  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, sınırları içinde, M29A3-4, M29D-2 paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kültürpark projesi alanında kalan bölge içinde yol değişikliği ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Yurtdışı görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Otobüs alımında kullanılmak üzere kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 17 L I pafta (Kad.178) pafta, 1225 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi, 23M I pafta, 29241 ada 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisaefendi Mahallesi, M 28 pafta, 27235 ada, 4 parsel, 27236 ada, 4 parsel ve 27279 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaman caddesi ile Burhandede caddesi kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada, 2, 3, 6, 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev’in isminin bir park veya caddeye verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet alımı işinin 2 yıl süreyle yaptırılmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.