GÜNDEM  (14 Eylül 2009)

1- Finansbank'tan kredi kullanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dai. Bşk.lığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağının Meclisin onayına sunulmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dai.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

3- 9. 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 4. 5 yıllık imar programına ek programına yapılmasına (Meram Belediyesi) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 25791 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 15 N IV pafta, 25809, 25810 ve 25811 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M III ve 20 N IV paftalar, 21081 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 M II ve 18 M III paftalarında, 351 pafta, 1974 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 18 M I ve 18 M II paftalar, 30971 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 20 N I ve 21 N IV paftalar, 1528, 5094, 5095 ve 5096 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C4A pafta, 21626 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1D pafta, 21624 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 NI ve 17 N II paftalar, 26037 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 22583 ada, 1 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Küçüksinan ve Büyüksinan Mahalleleri, 20 M IV pafta, 15875 ve 18576 adalar ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 6G-II pafta, 27351 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 15J-III, 15J-IV, 14J-I, 14J-II imar paftalarında (kadastro 8 pafta), 242 No.lu parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27100 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17K-I pafta, 17480 ada, 5 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18J-II pafta, 27101 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Saadet Mahallesi, 17K-III pafta, 19100 ada, 1, 2, 5, 6 ve 7 No.lu parseller ile 173 pafta, 2122 ada, 3 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Dere tapulaması, 16F-I imar paftası içinde tescil harici alanda KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su deposu ve koruma alanı oluşturulmasıyla ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17K-II, 17K-III - 17L-I, 17L-IV pafta, 15343 ada, 3 No.lu parsel ve 2088 ada, 23 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18J-III (Kad.205) pafta, 4607 ada, 41 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Meram İlçesi, Şükran (22) Mahallesi, 17 L II pafta, 16717 ada, 26, 27 ve 28 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Meram ve Karatay ilçeleri, Ali Ulvi Kurucu ve Karaaslan Mahalleleri, M29A4, M29D1 Pafta, 1115 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 İ II pafta, 20051 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 L III - 28 M IV paftalara isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, 25 K III pafta, 16065 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 26 L I- 27 L II pafta 29392 ada 1 nolu parsele, Mimar Sinan Mahallesi 19 K I pafta 28981 ada 3 nolu parsele, Hocacihan Mahallesi 22 K I- 22 L IV pafta 17821 ada 1 nolu parsele, Dokuz Mahalle 446 ada 1 nolu parsele, Özlem Mahallesi 20 K IV pafta 12160 ada 11 nolu parsele, Yazır Mahallesi 26 M IV pafta 28406 ada 1 nolu parsele, Özlem Mahallesi 20 K Iv pafta 28972 ada 3 nolu parsele trafo yapılması ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi 20 İ III paftada Lale Caddesinin batısında, Saray Caddesinin kuzeyinde kalan ve imarda Spor Alanı olarak ayrılan alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi 25 L IV pafta 15590 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M IV pafta, 29240 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi, 28 N I-IV pafta, 17048 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Sille Mahallesi, 25 K II pafta, 28349 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Yazır Mahallesi, 27 M II pafta, 21198 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, Yazır Mahallesi, 26 L III pafta, 29145 ada 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Dumlupınar Mahallesi, 24 L III pafta 13446 ada ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- Selçuklu İlçesi, Dumlupınar (Cumhuriyet) Mahallesi, 24 M IV pafta, 13401 ada 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 25 N IV pafta 20212 ada 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, A.Pınarbaşı Mahallesi, 31 N IV pafta, 17960 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, Işık (Aydınlıkevler) Mahallesi, 21LII pafta, 13182 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 M I pafta, 29241 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan, Hocacihan Mahallesi, 19 J I pafta, 15327 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

45- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan ve Özlem Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 28979 ada ve çevresiyle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi, 10 F 4 pafta, M28B23B4A pafta, 344 ada, 55 nolu parselle ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, sınırları içinde, M29A3-4, M29D-2 paftalarına isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kültürpark projesi alanında kalan bölge içinde yol değişikliği ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,