BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Vakıfbanktan kredi kullanmak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- Bilim Merkezi projelerinde teknik incelemeler için yurtdışı görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

3- Avrupa Birliği projesi için yurtdışı görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

4- Bozkırlı  Merhum   Mustafa  PARLAKTÜRK’ün  kitaplarının,   bir  süre  daha  Hayra Hizmet Vakfı’na beş yıllığına geçici olarak devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Belediyemize ait binanın Bosna Hersek Cumhuriyeti Fahri Konsolosluk binası olarak kullanılmak üzere on yıl müddetle ücretsiz olarak tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Telekomünikasyon geçiş hakkı ücretleri ile ilgili İlçe Belediyelerle protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- 9’cu  5  yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- 4’cü 5   yıllık   imar  programına  ek  program  yapılmasına  (Meram Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 9’cu  5  yıllık  imar  programına  ek  program yapılmasına  (Büyükşehir Belediyesi), dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Adliye Ek Binanın yıkılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin satışına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Belediyemizce gayrimenkul alımına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulune,

13- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 22594 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  14- Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II ve 19 M I paftalar, 822 ada, 73 ve 74 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M IV pafta, 5198 ada, 30, 36, 38 ve 39 nolu parsellere isabet eden imar adası ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18 K II pafta, 1345 ada, 141 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 21077 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 İ II, 18 J I (Kad.203) pafta, 4592 ada, 73 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  20- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi,17 L I pafta (Kad.178) pafta, 1225 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20129 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  22- Selçuklu İlçesi, HacıkaymakMahallesi, 19 K II-III pafta, 28831 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Mülkiyetinin bir kısmı Selçuklu Belediyesine ait, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K III-24 L IV paftalara isabet eden bölgede Büyükkeçeciler sokak ileEdipoğlu Caddesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, AşağıPınarbaşı Mahallesi, 987 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 14857 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 17427 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13790 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  29- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I-26 M IV pafta, 15861 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi, 23 M I pafta, 29241 ada 1 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16513 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  32- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi,28 M III pafta, 16508 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,        33- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 147(20 L I) pafta, 2792 ada, 304 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                34- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 37(20 K III) pafta, 6236-6702-6755-6756 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde yer alan, Konya Büyükşehir belediyesince hazırlanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren mahallesi, M 29 A 18 C 1C paftaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren mahallesi, M 29 A 3 pafta-1 pafta, 743 parsele isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 1115 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaman caddesi ile Burhandede caddesi kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık mahallesi, 15 J III, IV - 14J I,II imar paftaları ve 8 pafta, 242 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada, 2, 3, 6, 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K IV pafta, 664 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık köyünde bulunan 104 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı mahallesi, Boztoprak mevkiinde bulunan 8 pafta, 135 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Yüksek gerilim enerji iletim hatlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- Dere yataklarında yapılacak ıslah ve benzeri çalışmalara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Danış.ve Park İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne bazı otoparkların işletme hakkının verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- Meram Belediyesinin 2009 Mali yılı gider bütçesinde 423.170,00.-TL.lık aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- Meram Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinde 304.170,00.-TL.lik aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- A.B.D.de düzenlenecek Türk Dünyası Festivali için görevlendirme yapılmasına dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait, Dumlupınar Mahallesi, 25 L 3 pafta,  29154  ada,  1 nolu  parsel  ile  ilgili  plan  tadilatının  görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Selçuklu  İlçesi,  Hüsamettin  Çelebi  Mahallesi,  22  K  2  pafta, 18121 adadaki Dini Tesis Alanı ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi 25 N 3-4 pafta 20213 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir  Belediyesi)  Meram  İlçesi,  Abdülaziz Mahallesi, 18 L 4 paftada yer altı otoparkı düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 1707 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- Konya Büyükşehir Belediyesi 2009 yılı Yatırım Programına ait Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.