GÜNDEM  (13 Temmuz 2009)

1- Bozkırlı Merhum Mustafa PARLAKTÜRK'ün kitaplarının, bir süre daha Hayra Hizmet Vakfı'na beş yıllığına geçici olarak devredilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D.Başkanlığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- Belediyemize ait binanın Bosna Hersek Cumhuriyeti Fahri Konsolosluk binası olarak kullanılmak üzere on yıl müddetle ücretsiz olarak tahsis edilmesine dair (Mali Hizmetler D. Başkanlığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Telekomünikasyon geçiş hakkı ücretleri ile ilgili İlçe Belediyelerle protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D.Başkanlığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- 9'cu 5 yıllık imar programına ek program yapılması (Karatay Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- 4'cü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi), dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- 9'cu 5 yıllık imar programına ek program yapılması (Büyükşehir Belediyesi), dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Adliye Ek Binanın yıkılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Belediyemizce Gayrimenkul alımına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M I pafta, 22594 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II ve 19 M I paftalar, 822 ada, 73 ve 74 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 17 M IV pafta, 5198 ada, 30, 36, 38 ve 39 nolu parsellere isabet eden imar adası ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi, 18 K II pafta, 1345 ada, 141 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 17 K IV pafta, 21077 ada, 21 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi 18 İ II, 18 J I (Kad.203) pafta, 4592 ada, 73 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 17 L I pafta (Kad.178) pafta, 1225 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20 J IV pafta, 20129 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, 19 K II-III pafta, 28831 ada, 2 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Mülkiyetinin bir kısmı Selçuklu Belediyesine ait, Dikilitaş Mahallesi, 25 N I pafta, 15741 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K III-24 L IV paftalara isabet eden bölgede Büyükkeçeciler sokak ile Edipoğlu Caddesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, AşağıPınarbaşı Mahallesi, 987 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 14857 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K IV pafta, 17427 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M II pafta, 13790 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 25 M I-26 M IV pafta, 15861 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan Dikilitaş Mahallesi, 23 M I pafta, 29241 ada 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 27 M II pafta, 16513 ada, 8 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28 M III pafta, 16508 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 147(20 L I) pafta, 2792 ada, 304 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 37(20 K III) pafta, 6236-6702-6755-6756 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram, Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde yer alan, Konya Büyükşehir belediyesince hazırlanan Konya Tarihi Kent Merkezi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Nazım İmar Planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren mahallesi, M 29 A 18 C 1C paftaya isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Eröldüren mahallesi, M 29 A 3 pafta-1 pafta, 743 parsele isabet eden alan ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 1115 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaman caddesi ile Burhandede caddesi kesiştiği kavşak ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık mahallesi, 15 J III, IV - 14J I,II imar paftaları ve 8 pafta, 242 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 J II pafta, 18037 ada, 2, 3, 6, 8 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 16 K IV pafta, 664 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17 K I - IV pafta, 21113 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık köyünde bulunan 104 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı mahallesi, Boztoprak mevkiinde bulunan 8 pafta, 135 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Yüksek gerilim enerji iletim hatlarının 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili plan tadilatına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

44- Dere yataklarında yapılacak ıslah ve benzeri çalışmalara dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi,