BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Japon Kyoto parkı içine yap-işlet-devret modeli ile Japon Kültür Merkezi ve Kafeterya yaptırılarak tesislerin 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- 2009  yılında   Toptancı  Hal’indeki   komisyonculardan  alınacak teminatın tesbitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- İmar Yönetmeliğinin   bazı   maddelerinin değiştirilmesi  ve sürelerinin  uzatılması konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5-  Karatay Belediyesinin 9 ncu  5 yıllık  imar  programına  ek program yapılmasına (kamulaştırma) dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay Belediyesinin 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (3194/18.madde imar uygulaması) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Konya Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların Konya Büyükşehir Belediyesi olarak düzeltilmesi konusunun görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1B ve M29A16C2A imar pafta, 5286 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellere, 5287 ada, 25 nolu parsele, Karaaslan 715, 717, 726, 727, 728, 729, 730, 2462 ve 2463 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, Çifte Merdiven Mahallesi,18 L II imar paftasında, 21 pafta, 916 ada, 21, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                             

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar pafta, 22021 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B3A ve M29A16B4B imar pafta, 3 pafta, 317 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2B ve M29A06D2C imar pafta, 20348 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV imar pafta, 20399 ada, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, 17 M I imar pafta, 22586 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II imar pafta, 3715 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 19 N II, 19 N III imar pafta, 25081, 25082 ve 25084 ada, 9, 10, 11 ve 12 noluparseller ve 25085 ada 7, 8, 9, 10 ,11 ve 12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 1 pafta, 8343 nolu parselin imar planında 3033 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 14 N 1 -2, 3883 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 20 pafta, 440 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesinde hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 G I, 13 G IV pafta, 23701 ada, 2, 3, 4, 5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallede hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M28 B 08 A paftada Koski Tesisi Gömme Su Deposu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 23 H 2 pafta, 2878 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 1707 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L 3, 24 M 4, 23 M 1, 23 L 2 paftaya isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planına plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Belediyemizin 2008 Mali Yılına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29-  Ankara yolu üzerindeki Birlik Parkına kafeterya veya ihtiyaçların karşılanması için ekonomik hizmet verebilecek yer yaptırılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu  raporunun aynen kabulüne,

30- Belediye otobüslerinde 22 km. tek bilet uygulamasının 30 km.ye çıkarılmasına dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 31- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun değiştirilerek kabulüne,

32- Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 5129 ada, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,103, 104 ve 129 parsellerle ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 26085, 26086, 26087, 26088, 26090, 26091, 26092, 26093, 26094, 26095, 26096, 26097, 26098, 26102, 26103, 26104, 26105 ve 26106 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 M II, 19 M III, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3247, 3248 ve 5033 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35-Meram İlçesi Gödene Mahallesi, 6.G.II pafta, 27327 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi (T.Karaaslan tapulaması) 19 pafta, 3155 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Meram İlçesi, Sungur ( 21.Mahalle ) Mahallesi, 17.L.II pafta, 16730 ada, 37 nolu parsel ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18.J.IV (Kad. 238) pafta, 2856 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Meram İlçesi, Yaka Mahellesi, 18 İ IV (Kad.245) pafta, 17695 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L 3-26 M 4 paftlar 28405 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M 3 pafta 21782 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L 4 pafta 16141 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 30 M 1, 4 pafta, 15882 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8651, 8669 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N 1, 2, 26 M 2 pafta, 15672 ada, 1, 5 parsel, 15676 ada, 1 parsel, 15677 ada, 5 parsel, 15678 ada, 1, 2, 3, 6 parseller ile ilgili  imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46-(Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 18-19 LM pafta 822 nolu ada ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47-(Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı köyü, M28 B.24.D.4.A-B-C-D paftalara isabet eden bölgede nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1101, 1103, 1104 ve 1106 parseller ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.