GÜNDEM  (15 Mayıs 2009)

1- Japon Kyoto parkı içine yap-işlet-devret modeli ile Japon Kültür Merkezi ve Kafeterya yaptırılarak tesislerin 10 yıllığına kiraya verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2009 yılında Toptancı Hal'indeki komisyonculardan alınacak teminatın tesbitine dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- İmar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve sürelerinin uzatılması konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay Belediyesinin 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (kamulaştırma) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay Belediyesinin 9 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (3194/18.madde imar uygulaması) dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Konya Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların Konya Büyükşehir Belediyesi olarak düzeltilmesi konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1B ve M29A16C2A imar pafta, 5286 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellere, 5287 ada, 25 nolu parsele, Karaaslan 715, 717, 726, 727, 728, 729, 730, 2462 ve 2463 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Çifte Merdiven Mahallesi,18 L II imar paftasında, 21 pafta, 916 ada, 21, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B imar pafta, 22021 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16B3A ve M29A16B4B imar pafta, 3 pafta, 317 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2B ve M29A06D2C imar pafta, 20348 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV imar pafta, 20399 ada, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Karatay İlçesi, Akçeşme Mahallesi, 17 M I imar pafta, 22586 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, 20 M II imar pafta, 3715 ada, 11 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 19 N II, 19 N III imar pafta, 25081, 25082 ve 25084 ada, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ve 25085 ada 7, 8, 9, 10 ,11 ve 12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 1 pafta, 8343 nolu parselin imar planında 3033 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 14 N 1 -2, 3883 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 20 pafta, 440 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesinde hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 G I, 13 G IV pafta, 23701 ada, 2, 3, 4, 5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahallede hazırlanan plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sulutas Mahallesi, M28 B 08 A paftada Koski Tesisi Gömme Su Deposu ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille mahallesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, 23 H 2 pafta, 2878 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 1707 parsel ve çevresi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 24 L 3, 24 M 4, 23 M 1, 23 L 2 paftaya isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- (Büyükşehir Belediyesi) 1/25000 ölçekli nazım imar planına plan notu eklenmesi ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,