BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2008 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- 2008 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Tarih Kentler Birliğine Üye seçilmesine,

4- Konya Belediyeler Birliğine Üye seçilmesine,

5- Sağlık çalışmaları için İtalya’ya heyet gönderilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

6- Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine Meclis Toplantılarına ve İhtisas Komisyonlarına katıldıkları günler için huzur hakkı miktarının belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

7- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Altyapı Şube Müdürlüğünce 2009 yılında uygulanacak telekomünikasyon geçiş hakkı ücret tarifelerinin belirlenmesinedair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Yeni Meram caddesindeki 247 nolu lokantanın 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine dairPlan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Belediyemize   ait   bazı  gayrimenkullerin  satışı konusunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 5129 ada, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,103, 104 ve 129 parsellerle ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Meram İlçesi Gödene Mahallesi, 6.G.II pafta, 27327 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi (T.Karaaslan tapulaması) 19 pafta, 3155 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Sungur ( 21.Mahalle ) Mahallesi, 17.L.II pafta, 16730 ada, 37 nolu parsel ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L 3-26 M 4 paftlar 28405 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M 3 pafta 21782 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dairİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L 4 pafta 16141 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dairİmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 18-19 LM pafta 822 nolu ada ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı köyü, M28 B.24.D.4.A-B-C-D paftalara isabet eden bölgede nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20-  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1101, 1103, 1104 ve 1106 parseller ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 26085, 26086, 26087, 26088, 26090, 26091, 26092, 26093, 26094, 26095, 26096, 26097, 26098, 26102, 26103, 26104, 26105 ve 26106 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 M II, 19 M III, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3247, 3248 ve 5033 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18.J.IV (Kad. 238) pafta, 2856 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Yaka Mahellesi, 18 İ IV (Kad.245) pafta, 17695 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25-Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 30 M 1, 4 pafta, 15882 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8651, 8669 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27-Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N 1, 2, 26 M 2 pafta, 15672 ada, 1, 5 parsel, 15676 ada, 1 parsel, 15677 ada, 5 parsel, 15678 ada, 1, 2, 3, 6 parseller ile ilgili  imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Belediye otobüslerinde 22 km. tek bilet uygulamasının 30 km.ye çıkarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.