GÜNDEM  (13 Mart 2009)

1- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2008 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2008 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Tarih Kentler Birliğine Üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Konya Belediyeler Birliğine Üye seçilmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Altyapı Şube Müdürlüğünce 2009 yılında uygulanacak telekomünikasyon geçiş hakkı ücret tarifelerinin belirlenmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait ) teklifin görüşülmesi,

7- Yeni Meram caddesindeki 247 nolu lokantanın 10 yıl müddetle kiraya verilmesi için Encümene yetki verilmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışı konusunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, Çelebi Mahallesi, 5129 ada, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,103, 104 ve 129 parsellerle ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Meram İlçesi Gödene Mahallesi, 6.G.II pafta, 27327 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi (T.Karaaslan tapulaması) 19 pafta, 3155 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Meram İlçesi, Sungur ( 21.Mahalle ) Mahallesi, 17.L.II pafta, 16730 ada, 37 nolu parsel ilgili nazım imar planı ve uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 26 L 3-26 M 4 paftlar 28405 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 28 M 3 pafta 21782 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi 24 L 4 pafta 16141 ada 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 18-19 LM pafta 822 nolu ada ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı köyü, M28 B.24.D.4.A-B-C-D paftalara isabet eden bölgede nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1101, 1103, 1104 ve 1106 parseller ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,