BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ 

 

1- Bosna-Hersek   ve    Makedonya    Cumhuriyetlerine temel  atma  ve  sergi  açılışlarına katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- A.B.D.’nin California Eyaleti Los Angeles şehrinde düzenlenecek festivale katılacak heyetin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- 4’ncü 5 yıllık imar programına ek  program  yapılmasına  (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A, M29A21B1B ve M29A21B1C paftalar, 17574 ada, 9 ve 10nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Hocalar Köprüsü Mahallesi, 15 M I pafta, 3405 ada, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller ile 3406 ada, 1, 51 ve 53 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 N I ve 18 N II paftalar, 22104, 22105, 25010, 25011 ve 25072 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 24618 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16D2B pafta, 5189 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 18 M I pafta, 20359 ada, 20 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13.İ.IV pafta, 23686 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18.J.IV (Kad. 238) pafta, 2856 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Meram İlçesi, Kozağaç  Mahallesi, 11.H.II pafta, 14984 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 14.H.II (Kad.21) pafta, 1088 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi,  17 K 3 (153) pafta, 1103 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan, Sulutas Mahallesi, 9 pafta, 1493 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 J 4 pafta, 24075 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L 4 pafta, 19492 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N 4 paftaya isabet eden bölge ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Selçuklu İlçesi, Y.Pınarbaşı Mahallesi, 13 pafta, 882 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta, 17439 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahalle, L-29 (35 M 3) pafta, 21276 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta, 14811 ada, 1 nolu parsel ile 14819 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N 1- 30 N 4 pafta, 18005 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, L29-d-22-b-2-c, L29-d-23-a-1-d, L29-d-22-b-3-b, L29-d-23-a-4-a paftalara isabet eden bölge ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M 3 pafta, 20426 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K 3, 22 L 4 pafta, 17821 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 30 M 1, 4 pafta, 15882 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J I pafta, 20506 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8651, 8669 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Nişantaş Mahallesi, 19350 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23B2A, 2B pafta ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27396 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi 17.H.II (Kad.264) pafta, 702 ada, 122 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 M 3 paftasına isabet eden park alanı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- İş Kazası sonucu hayatını kaybeden Erdal Ekici’nin eşi ve çocuklarına Belediyemize ait bir dairenin yardım olarak verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Belediye otobüslerinde 22 km. tek bilet  uygulamasının  30 km.ye  çıkarılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 26085, 26086, 26087, 26088, 26090, 26091, 26092, 26093, 26094, 26095, 26096, 26097, 26098, 26102, 26103, 26104, 26105 ve 26106 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                38- (Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 M II, 19 M III, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3247, 3248 ve 5033 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                39- (Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 14.K.II pafta, 3923 ada, 156 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                40- (Meram İlçesi, Yaka Mahellesi, 18 İ IV (Kad.245) pafta, 17695 ada, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            41- (Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N 1, 2, 26 M 2 pafta, 15672 ada, 1, 5 parsel, 15676 ada, 1 parsel, 15677 ada, 5 parsel, 15678 ada, 1, 2, 3, 6 parseller ile ilgili  imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

                42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 214 ve 215 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- “Konya İli Temiz  Hava Planının Hazırlanmasına” dair  TÜBİTAK ve bazı  kurum ve kuruluşlarla  protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Konya İl Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekül Vakfı işbirliğinde meslek edindirme kursları açılması için protokol onaylanmasına dair teklifin aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.