GÜNDEM  (09 Mart 2009)

1- Bosna-Hersek ve Makedonya Cumhuriyetlerine temel atma ve sergi açılışlarınakatılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- A.B.D.'nin California Eyaleti Los Angeles şehrinde düzenlenecek festivale katılacak heyetin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- 4'ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi)dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1A, M29A21B1B ve M29A21B1C paftalar, 17574 ada, 9 ve 10 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Karatay İlçesi, Hocalar Köprüsü Mahallesi, 15 M I pafta, 3405 ada, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller ile 3406 ada, 1, 51 ve 53 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 N I ve 18 N II paftalar, 22104, 22105, 25010, 25011 ve 25072 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, M29A13D3B pafta, 24618 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, M29A16D2B pafta, 5189 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 18 M I pafta, 20359 ada, 20 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 13.İ.IV pafta, 23686 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 18.J.IV (Kad. 238) pafta, 2856 ada, 93 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 11.H.II pafta, 14984 ada, 1,2,3,4,5, ve 6 No.lu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 14.H.II (Kad.21) pafta, 1088 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

14- Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 17 K 3 (153) pafta, 1103 ada, 6 nolu parsel ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olan, Sulutas Mahallesi, 9 pafta, 1493 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 22 J 4 pafta, 24075 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L 4 pafta, 19492 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N 4 paftaya isabet eden bölge ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Selçuklu İlçesi, Y.Pınarbaşı Mahallesi, 13 pafta, 882 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta, 17439 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahalle, L-29 (35 M 3) pafta, 21276 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 1 pafta, 14811 ada, 1 nolu parsel ile 14819 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N 1- 30 N 4 pafta, 18005 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, L29-d-22-b-2-c, L29-d-23-a-1-d, L29-d-22-b-3-b, L29-d-23-a-4-a paftalara isabet eden bölge ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 24 M 3 pafta, 20426 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 K 3, 22 L 4 pafta, 17821 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 30 M 1, 4 pafta, 15882 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J I pafta, 20506 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 8651, 8669 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Nişantaş Mahallesi, 19350 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B23B2A, 2B pafta ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27396 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi 17.H.II (Kad.264) pafta, 702 ada, 122 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 28 M 3 paftasına isabet eden park alanı ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,