BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Cemiyeti  Hayriye Vakfının Genel Kurul toplantıları için  Belediyemizi  temsilen  üye seçilmiştir,

2- Büyükşehir Belediye Meclisinin 1 ay tatil kararı  almasına  dair  teklif  görüşüldükten sonra tatil yapmamasının kabulüne,

 

3- 2009 yılında çalıştırılması düşünülen tam zamanlı sözleşmeli personelin ücretlerinin tesbitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Belediyemize ait memur personelin iptal-ihdas kadrolarının görüşülmesine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5 Konya ile İtalya’nın Verona şehri  arasında  kardeş  şehir ilişkisinin başlatılmasına  dair

Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6-Konya ile Tanzanya’nın Zanzibar  şehri  arasında  kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Konya ile Filistin’in El Halil (Hebron) şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Konya ile Lübnan Cumhuriyetinin Trablus şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlatılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- 9’ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- 9’ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 4’ncü 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Meram Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                  

12- Mülkiyeti Belediyemiz ait gayrimenkullerin satışına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 17 O I ve 17 O IV paftalar, 2310 ada, 31 nolu parsel ile 30978 ada, 3nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karatay İlçesi, 40 Mahalle, 19 L II ve 19 M I paftalar, 822 ada, 73, 74, 83, 121, 176, 178, 179, 180, 211, 212, 240, 241, 242, 243, 259, 289, 309, 310, 320 ve 321 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 18 M IV imar paftasında, 18 M IV pafta, 19 ada, 299 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 15 N II, 15 O I, 16 N III ve 16 O IV paftalar, 26085, 26086,  26087,  26088,  26090,  26091,  26092,  26093,  26094,  26095,  26096, 26097, 26098, 26102, 26103, 26104, 26105 ve 26106 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, 18 M II, 19 M III, 18 N I ve 19 N IV paftalar, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3247, 3248 ve 5033 adalar ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 203 parsel ile igili nazım imar planı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 15.K.I pafta, 4222 ada, 91 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 14.K.II pafta, 3923 ada, 156 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 123 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 18.J.III (Kad.181) pafta, 2863 ada, 61 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            23- Meram İlçesi, Muradiye Mahallesi, 16 K 2, 16 L 1 paftaya isabet eden bölgede nazım imar planı ve uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            24- Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi,  16.H.I-II  (Kad. 264) pafta, 696 ada, 3 ve 4 No.lu

parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            25- Meram İlçesi, Yunus Emre  Mahallesi,  Yaka  tapulaması 19.İ.IV (Kad.249) pafta, 1666 ada, 4 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            26- Meram İlçesi,  Yaka Mahellesi,   18 İ IV (Kad.245)  pafta,  17695  ada,  7  ve  8  nolu

parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            27- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi 17.H.II (Kad.264) pafta, 702 ada, 122 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            28- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L 3 pafta, 15113 ada, 7 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            29- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 29 N 4 pafta, 16395 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            30- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 2 pafta, 16192 ada, 5 nolu parselin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            31- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 L 1 pafta, 18241 ada, 4 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            32- Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 30 N 1 pafta, 16008 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            33- Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 26 N 1, 2, 26 M 2 pafta, 15672 ada, 1, 5 parsel, 15676 ada, 1 parsel, 15677 ada, 5 parsel, 15678 ada, 1, 2, 3, 6 parseller ile ilgili  imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            34- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 4 pafta, 1925 ada, 119, 122, 123, 125 (yeni 126) parseller yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            35- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 27 J 2, 3 paftada yeniden plan düzenlemesi yapılması ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            36- Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, 2183, 856, 857 ve 897 parseller ile ilgili uygumla imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            37- Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, Fatih Mahallesi, 2 pafta, 2402 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2310 ada, 19 parsel ile ilgili nazım imar plan ve uygulama imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 29 pafta, 3140 ve 2085 parsel ile ilgili nazım imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            40- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boyalı köyü, 5 pafta, 938 parsel ile ilgili nazım imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            41- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J I pafta, 20506 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            42- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarı Pınarbaşı Mahallesi, 13 pafta, 882 parsel ile ilgili nazım imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            43- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28 K III pafta, 21148 ada, 1 parsel ile ilgili nazım imar plan ve 1/1000 uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            44- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23 N I,II,VI paftalar, 29137 ada, 7,8 ve 9 parseller ile ilgili nazım imar plan ve uygulama imar planı tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

            45- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 214 ve 215 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 5 pafta, M28 B 3 pafta, 160 nolu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 24 pafta, 956 ada ve 956 parseller 1/25000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B2 paftada hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            49- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8.N.II-III pafta, 23208 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

            50- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8.N.II-III pafta, 23209 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- “Konya İli Temiz  Hava Planının Hazırlanmasına” dair  TÜBİTAK ve bazı  kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne ittifakla karar verilmiştir.