BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyonun emrinde görevlendirilecek  kişi  ve gün sayısı ile günlük miktarının belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

2- 2009 yılında çalıştırılması düşünülen tam zamanlı sözleşmeli personelin kadro ve ücretlerinintesbitine dair teklifin aynen kabulüne,

3- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2009 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Memur personelin 2009 yılına ait fazla mesai saatinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,

5-  Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet dairenin 2008 yılı Gençler Dünya Şampiyonu Milli Haltercimiz Sibel Özkan’ın ödüllendirilmesi için bağış olarak verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

6- Bilim Merkezi uygulamalarını görmek amacıyla İtalya ve İspanya’ya gönderilecek heyetin belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,

7-  Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğüne 1 adet 10 tonluk kamyon alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Çevre Kontrol Şube Müdürlüğüne çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- “Konya İli Temiz  Hava Planının Hazırlanmasına” dair  TÜBİTAK ve bazı  kurum ve kuruluşlarla  protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye BaşkanıTahir Akyürek’e yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- 9’ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Büyükşehir Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- 9’ ncu    5    yıllık    imar    programına    ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Mülkiyeti  Belediyemiz  ait  gayrimenkullerin   satışına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- İsteğe bağlı ücret tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ilave yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Vergi ve harç tarifesinde yer alan işgal harcı maddesinde değişiklik yapılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Belediyemiz tarafından RTK referans istasyonu kullanım ücretinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Karatay  İlçesi,  Karaaslan Mahallesi, M29A16C3D  pafta,  21930  ada, 3 ve 11 noluparseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IVpafta, 24146 ada, 2 nolu parsele, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25204 ada, 5 nolu parsele, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 N IV pafta, 3200 ada, 9 nolu parsele, ve Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N II pafta, 25979 ada, 1 nolu parsele trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, 18 M II, 18 M III, 18 N I ve 18 N IV paftalar, 3245, 5126, 5127, 5082, 5083 ve 5129 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Karatay İlçesi, Sütçü Mahallesi, 19 M III pafta, 3237 ada, 56, 57, 63 ve 64 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8.N.II-III pafta, 23208 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Meram   İlçesi,   Alakova  Mahallesi,  8.N.II-III  pafta,  23209 ada,  1  nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi 11.H.II pafta, 14984 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi 18 K III (Kad.185) pafta, 2301 ada, 138 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi 18 L IV (Kad.14) pafta, 316 ada, 23 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahalle, 6 pafta, 446 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28405 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28412 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K 3 pafta, 18310 ada, 3 nolu parsel, 18300 ada, 1 noluparsel, 18311 ada, 3 nolu parsel, 18309 ada, 2 nolu parsel,  Sille Mahallesi, 25 J 2 pafta, 17399 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 160(19 L 2) pafta 2681 ada 52 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Selçuklu İlçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 19 K 3 pafta, 28822 ada, 2 ve 3 nolu parseldeki ifraz hattının kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L 3 pafta 15124 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 147(21 L 4 ) pafta, 3136 ada, 279 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Selçuklu İlçesi, Eski adliye sarayının bulunduğu alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Selçuklu İlçesi, Şeyh şamil mahallesi 24 L 2-3 paftada yapılan düzenleme ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 22104, 22105, 23785, 23786, 25010, 25011, 25172 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, 2183, 856, 857 ve 897 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesiYazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K 3 pafta, 15796 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesiAşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 214 ve 215 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II, 18 N III,  18 O I  ve  18 O IV  paftalar,

21207, 21208, 21209, 21210, 21224, 21225, 21226, 25215 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B pafta, 22012 ada, 11 ve 12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 M 1, 18 M 4 paftalar, 589 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17.J.III, IV paftalarda mevcut yollar, yapılar ve parsellere göre yoğunluk artırmadan konut alanları ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 N 1 pafta, 23942 ada, 7-8-9-10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesi, Yeni Mahalle, M29 d 02 d 2d pafta, 412 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı, Mahallesi, 15 K 4 pafta, 4207 ada, 13 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 5 pafta, M28 B 3 pafta, 160nolu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Kaşınhanı İlk Kademe Belediye Başkanlığının ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 24 pafta, 956 ada ve 956 parseller 1/25000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B2 paftada hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi,  12 13 FG 12 13 HI pafta, 23701 ada,  2,  3,  4,

5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi, isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55-  5366 sayılı yasa kapsamında tescilli bina alımı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir.