GÜNDEM  (12 Ocak 2009)

1-Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyonun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı ile günlük miktarının belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar.D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

2- 2009 yılında çalıştırılması düşünülen tam zamanlı sözleşmeli personelin kadro ve ücretlerinin tesbitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

3- Zabıta ve İtfaiye personelinin 2009 yılı çalışma ücretlerinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

4- Memur personelin 2009 yılına ait fazla mesai saatinin görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

5- Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğüne 1 adet 10 tonluk kamyon alınmasına dair (Ulaşım Planlama ve Raylı D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

6- Çevre Kontrol Şube Müdürlüğüne çevre hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin pikap alınmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

7- "Konya İli Temiz Hava Planının Hazırlanmasına" dair TÜBİTAK ve bazı kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'e yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

8- 9'ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına Büyükşehir Belediyesi dair(İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

9- 9'ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına Karatay Belediyesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

10- Mülkiyeti Belediyemiz ait gayrimenkullerin satışına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. lığına ait) teklifin görüşülmesi,

11- İsteğe bağlı ücret tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik ve ilave yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

12- Vergi ve harç tarifesinde yer alan işgal harcı maddesinde değişiklik yapılmasına dair ( Mali Hizmetler D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

13- Belediyemiz tarafından RTK referans istasyonu kullanım ücretinin belirlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait)

14- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C3D pafta, 21930 ada, 3 ve 11 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

15- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 O IV pafta, 24146 ada, 2 nolu parsele, Mezbaha Mahallesi, 18 N II pafta, 25204 ada, 5 nolu parsele, Ulubatlıhasan Mahallesi, 20 N IV pafta, 3200 ada, 9 nolu parsele, ve Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 N II pafta, 25979 ada, 1 nolu parsele trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

16- Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, 18 M II, 18 M III, 18 N I ve 18 N IV paftalar, 3245, 5126, 5127, 5082, 5083 ve 5129 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

17- Karatay İlçesi, Sütçü Mahallesi, 19 M III pafta, 3237 ada, 56, 57, 63 ve 64 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

18- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8.N.II-III pafta, 23208 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

19- Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 8.N.II-III pafta, 23209 ada, 1 nolu parsel ileilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

20- Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi 11.H.II pafta, 14984 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

21- Meram İlçesi, Havzan Mahallesi 18 K III (Kad.185) pafta, 2301 ada, 138 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

22- Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi 18 L IV (Kad.14) pafta, 316 ada, 23 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

23- Selçuklu İlçesi, Dokuz Mahalle, 6 pafta, 446 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

24- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28405 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28412 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 24 K 3 pafta, 18310 ada, 3 nolu parsel, 18300 ada, 1 nolu parsel, 18311 ada, 3 nolu parsel, 18309 ada, 2 nolu parsel, Sille Mahallesi, 25 J 2 pafta, 17399 ada, 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi 160(19 L 2) pafta 2681 ada 52 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

28- Selçuklu İlçesi, Kılıçarslan Mahallesi, 19 K 3 pafta, 28822 ada, 2 ve 3 nolu parseldeki ifraz hattının kaydırılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

29- Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 20 L 3 pafta 15124 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

30- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 147(21 L 4 ) pafta, 3136 ada, 279 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

31- Selçuklu İlçesi, Eski adliye sarayının bulunduğu alanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi, 

32- Selçuklu İlçesi, Şeyh Şamil mahallesi 24 L 2-3 paftada yapılan düzenleme ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıveyiszade Mahallesi, 22104, 22105, 23785, 23786, 25010, 25011, 25172 nolu adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Çarıklar İlk Kademe Belediyesi, 2183, 856, 857 ve 897 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29228 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K 3 pafta, 15796 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 12 pafta, 214 ve 215 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,

38- Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet dairenin 2008 yılı Gençler Dünya Şampiyonu Milli Haltercimiz Sibel Özkan'ın ödüllendirilmesi için bağış olarak verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk.lığına ait) teklifin görüşülmesi,