BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- 8’nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

2- Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma ek program yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

3- Meram Belediyesi tarafından Belediyemize devredilecek gayrimenkulleri içeren protokol imzalanmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

4- Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 20 M I ve 20 M IV paftalar, 24948 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

5- Karatay İlçesi, Yediler Mahallesi, 20 N I pafta, 3730 ada ile 25640 ada arasındaki, Mezbaha Mahallesi, 18 N I pafta, 22104 ada, 2 nolu parseldeki, Büyüksinan Mahallesi, 20 N I pafta, 24188 ada, 2 nolu parseldeki, Fevzi Çakmak Mahallesi, , M29A06C2A pafta, 23862 ada ile 24446 ada arasındaki, Hacısadık Mahallesi, 19 M II pafta, 30889 ada, 1 nolu parsele trafo yeri konulması ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

6- Karatay İlçesi, Mezbaha Mahallesi, 18 N II, 18 N III, 18 O I ve 18 O IV paftalar, 21207, 21208, 21209, 21210, 21224, 21225, 21226, 25215 adalar ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

7- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1C pafta, 21883 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 17 M IV pafta, 3798 ada, 74 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                       

9- Karatay İlçesi, Hacıcemil Mahallesi, 19 M III pafta, 30694 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A21B1B pafta, 22012 ada, 11 ve 12 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, M29A06C3A M29A06C3A ve M29A06C3B paftalar, 17629 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, M29A06D2C pafta, 19735 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Karatay İlçesi, 2310 ada, 31 nolu parsel ile 30978 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan notunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, 14.L.IV (Kad.2) pafta, 56 ve 57 No.lu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 15.J.II pafta, 27014 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

16- Meram İlçesi, Büyük Aymanas Mahallesi, 16 L III pafta, 4086 ada, 43 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17.H.III (Kad.254) pafta, 705 ada, 7 No.lu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

18- Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 10 11 FG pafta 3. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan bölgeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Meram İlçesi, 24 Mahalle, 17 L II pafta, 27214 ada, 1 No.lu parsel içinde trafo yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K 1 pafta, 19797 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 29 N 1 pafta, 23942 ada, 7-8-9-10 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Selçuklu İlçesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Dikilitaş Mahallesi 29 N 3-4 pafta, 18942 ada, 3 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 4 pafta, 14854 ada, 14-15 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 21 K 4 pafta, 14855 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29 L 3-4 pafta, 28906 ada, 9 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 K 2 pafta, 18234 ada, 3 nolu parsel ile, 18235 ada 2 noluparsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19 J 4 pafta, 20508 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı, Mahallesi, 15 K 4 pafta, 4207 ada, 13 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 5 pafta, M28 B 3 pafta, 160nolu parsel 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Kaşınhanı İlk Kademe Belediye Başkanlığının ilave imar planı yapılması talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 15882 ada, 1 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 32- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 K 3 pafta, 15796 ada, 6 parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 33- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 24 pafta, 956 ada ve 956 parseller 1/25000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 34- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağı Pınarbaşı Mahallesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

 35- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M 28 B2 paftada hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

  36- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeyhşamil Mahallesi, 24 L 2 - 3 paftaya isabet eden bölge ile ilgili olarak düzenlenen imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Büfe ve Çaybahçelerinin KONBEL Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı Çaybahçeleri, Otoparklar, Büfe ve Elkart Dolum gişelerinin KONBELTAŞ Konya Müteahhitlik İnşaat Nak.Danışmanlık Basın Yayın ve Organizasyon Tic.A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Mülkiyeti Belediyemize ait Mevlana Kültür Merkezinde bulunan Büfe, Otopark ve Kitap satış yerlerinin Konya Kültür Sanat ve Spor Faaliyetleri A.Ş.ne kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 M 1, 18 M 4 paftalar, 589 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17.J.III, IV paftalarda mevcut yollar, yapılar ve parsellere göre yoğunluk artırmadan konut alanları ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18 İ III (Kad.247) pafta, 1616 ada, 15 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, 32 N 4 pafta, 20852 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesi, Yeni Mahalle, M29 d 02 d 2d pafta, 412 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 13 FG 12 13 HI pafta, 23701 ada, 2, 3, 4, 5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde TCDD tarafından yapılan Hızlı Tren Projesine göre imar planı düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49-Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi, isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- 5366 sayılı yasa kapsamında tescilli bina alımı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Elkart gişe ve bayilerinin bayi provizyon oranının artırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir.