BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

1- İhtisas Komisyonları seçimine dair teklifin aynen kabulüne,    

2- Büyükşehir Belediye Encümenine 5 Meclis üyesi seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne, 

3- Türk Anadolu Vakfı’na Belediyemizi temsilen üye seçilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

4- Büyükşehir Belediyesi - TİKA işbirliği ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ortaklaşa Meslek edindirme kursu açılması ve görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

5- Raylı Sistemle ilgili inceleme ve görüşmelerde bulunmak üzere Almanya ve Fransa’ya heyet gönderilmesine dair teklifin aynen kabulüne,

6- KOSKİ Genel Müdürlüğü Atölye Personeli Servis aracının kullanım süresinin uzatılmasına dair teklifin aynen kabulüne,

7- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

8- Büyükşehir Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

9- Karatay Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

10- Meram Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

11- Selçuklu Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

12- Kaşınhanı ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

13- Çarıklar ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

14- Karadiğin ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

15- Yükselen ilk kademe Belediyesinin 2009 Mali yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  

16- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılında uygulayacağı vergi ve harç tarifelerine dair  Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

17- Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılında uygulayacağı yapılması isteğe bağlı, ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 

18- Raylı Sistem Şube Müdürlüğü için 1 adet kamyonet satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

19- Evsel Katı Atıkların  kaynağında ayrıştırılmasıyla ilgili İlçe Belediyeler ile protokol yapılması ve Katı Atık Ayrıştırma tesisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

20- 8’ci  5  yıllık  imar   programına  ek  program  yapılmasına   dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

21- 5366 sayılı yasa kapsamında tescilli bina alımı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

22- Bazı cadde ve sokaklara  isim verilmesi, isimlerinin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

23- Belediyemize ait zemin etüt laboratuarında, Belediyemiz dışına belirlenecek ücret karşılığı deney yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

24- Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C2B imar paftasında, 5 pafta, 589, 594, 595 ve 3133 noluparseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

25- Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21 N IV pafta, 25894 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

26- Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, M29A17A4A, M29A17A4B, M29A17A4C ve M29A17A4D paftalar, 5367 ada, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 78, 79 ve 80 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

27- Karatay İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 17 M 1, 18 M 4 paftalar, 589 ada ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

28- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 9.G.II pafta, 19560 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

29- Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 17.J.III, IV paftalarda mevcut yollar, yapılar ve parsellere göre yoğunluk artırmadan konut alanları ve yolların yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

30- Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 10 H IV pafta, 15046 ada, 6 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

31- Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 18 J IV pafta, 26788 ada, 2 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

32- Meram İlçesi, Dere Tapulaması, 8.F.II (kad.38) pafta, 4328 ve 4329 No.lu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

33- Meram İlçesi, 3. derce doğal sit alanı içinde 16 İ IV pafta, 686 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

34- Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 40 pafta, 1924 ve 1925 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

35- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 1- 21 L 4 pafta, 15431 ada, 10-11 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

36- Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 20 L 1 pafta, 18814 ada, 514 ve 515 nolu parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

37- Selçuklu İlçesi, Hacıkaymak Mahallesi, 19 K 3 pafta, 28835 ada, 1 nolu parsele, Sille Mahallesi, 26 L 3 pafta, 28411 ada, 1 nolu parsele, Molla Gürani Mahallesi, 19 J 2 pafta, 2929 ada, 35 ve 36 nolu parseller ile ilgili plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

38- Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19 K 4 pafta, 2978 ada, 28 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

39- Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 22 L 1 pafta, 19496 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

40- Selçuklu İlçesi, 10 Mahalle, 440(19 L 4) pafta, 470 ada, 38 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

41- Selçuklu İlçesi, 2 Mahalle, 430(18 K 3) pafta, 409 ada, 23 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

42- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 27 M 4 pafta, 16793 ada, 12 nolu parsel ile ilgili plan tadilatınıngörüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

43- Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 26 M 1, 26 M 4 pafta, 28390 ada, 1 ve 28391 ada, 1 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

44- Selçuklu İlçesi, Eski adliye sarayının bulunduğu alanın ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

45- Kaşınhanı İlk Kademe Belediyesi, Yeni Mahalle, M29 d 02 d 2d pafta, 412 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 14 15 NO paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karakulak Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Dedemoğlu Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Dedemoğlu Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine  dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 16 17 LM paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine   dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

51- Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, M29A17A paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

52- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 18 19 NO paftasına isabet eden bölge ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

53- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 12 13 FG 12 13 HI pafta, 23701 ada, 2, 3, 4, 5 parseller, 23702 ada, 2, 3, 4 parseller, 23704 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

54- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Orman Köyü, 366 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Büyükkovanağzı Mahallesi, 16 K 2 pafta, 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

56- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, M29B3,B4,C1 paftalar  ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

57- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Boruktolu mahallesi, Bulgurlu caddesi üzerinde yeralan 123 ada, 1 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

58- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosnahersek Mahallesi sınırları içerisinde Belediye Meclisimizin 12.09.2008 tarih ve 512 sayılı kararı ile onaylanan İstanbul yolu – Bosnahersek Mahallesi - kampüs kavşağı ile ilgili yapılan plana itirazına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

59- 2009 Yılında çalıştırılacak tam zamanlı  sözleşmeli personelin kadro ve ücretinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

60- 4 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesinde Sağlık Ocağı etrafındaki binaların giriş katlarında işyeri yapılmasına izin verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

61- Elkart bilet ve bayilerinin bayi provizyon oranının artırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

62- Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 18 İ III (Kad.247) pafta, 1616 ada, 15 No.lu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

63- Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 23 J 3 pafta, 18452 ada, 5 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

64- Selçuklu İlçesi, A.Pınarbaşı Mahallesi, 32 N 4 pafta, 20852 ada, 1 nolu parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

65- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, M29A20Apafta, 14 pafta, 534 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı talebine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

66- Selçuklu İlçesi, (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde TCDD tarafından yapılan Hızlı Tren Projesine göre imar planı düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,

67- Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 9 pafta, 948 parsel ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne karar verilmiştir.